Život jako pohádka

„Život jako pohádka“ v CSP Vodňany

 Obrázek - „Život jako pohádka“ v CSP Vodňany

V domově pro seniory se v měsících říjen – listopad 2017 konali dvě společenské akce v rámci projektu Život jako pohádka. Během obou akcí navštívili naše seniory děti z Mateřské školy Smetanova ve Vodňanech. Na první akci s názvem „Hrnečku vař“ si děti společně se seniory vyrobili ovocný salát, na kterém si na závěr všichni přítomní pochutnali. Druhá akce s názvem „Cvičení se zvířátky“ proběhla formou společného pohybového cvičení, při kterém si děti nasadili pohádkové masky zvířátek. Děti byly na závěr odměněny barevnými tužkami se zvířátky. Obě aktivity proběhly zábavnou a hravou formou a všichni zúčastnění si užili společně strávený čas.

Cílem projektu bylo zvýšit povědomí o zdravém životním stylu, což se nám podařilo společnými aktivitami zaměřenými na zdravý pohyb a zdravé stravování, které jsou pro zdravý život nezbytné. Realizací projektu došlo k předání zkušeností mezi oběma věkovými skupinami osob, a tím k posílení mezigeneračních vazeb a vzájemné participaci všech zúčastněných. Realizací projektu došlo ke zlepšení fyzické a psychické kondice seniorů a zdravotně postižených osob žijících v našem zařízení, a tím ke zkvalitnění námi poskytované sociální služby.


Projekt je podpořen ze Společného grantu Komunitní nadace Blanicko – Otavské a města Vodňany.


Cvičení se zvířátky


Hrnečku vař


„Život jako pohádka“

 Obrázek - „Život jako pohádka“

Centru sociální pomoci Vodňany byl schválen finanční příspěvek ve výši 6 000,- Kč na projekt Život jako pohádka, jehož cílem je podpora a propagace zdravého životního stylu. V rámci projektu se budou konat v domově pro seniory dvě společná setkání seniorů a dětí z MŠ Vodňany. Během těchto setkání se uskuteční aktivity zaměřené na podporu zdravého životního stylu formou pohybových cvičení a přípravy zdravého jídla. Zvýšíme tak u obou věkových skupin povědomí o nutnosti zdravého stravování a pravidelném pohybu, které jsou pro zdravý život nezbytné. Realizací projektu dojde k předávání zkušeností mezi oběma věkovými skupinami osob, a tím k posílení mezigeneračních vazeb a vzájemné participaci všech zúčastněných. Cílem projektu je zlepšení fyzické a psychické kondice seniorů a zdravotně postižených osob žijících v našem zařízení, a tím ke zkvalitnění námi poskytované sociální služby.


Projekt je podpořen ze Společného grantu Komunitní nadace Blanicko – Otavské a města Vodňany.