Zkvalitnění pečovatelské služby

Zkvalitnění pečovatelské služby

 Obrázek - Zkvalitnění pečovatelské služby

 

Pečovatelská služba Centra sociální pomoci Vodňany získala v rámci vyhlášeného programu Nadace Agrofert „Podpora péče o seniory v domácím prostředí“ finanční příspěvek ve výši 70 000,- Kč. Finanční prostředky jsou určeny na zkvalitnění námi poskytované pečovatelské služby, především se jedná o kvalitní poskytnutí stravy našim uživatelům, a to na celém území ORP Vodňany. Toho dosáhneme zakoupením potřebného vybavení, které zajistí udržení teploty dováženého jídla především pro uživatele z odlehlejších míst. Konkrétně budou finanční prostředky použity na nákup 55 kusů termojídlonosičů, 6 kusů termoboxů a na částečné pokrytí platu terénní pečovatelky po dobu realizace projektu. Realizací projektu podpoříme setrvání seniorů v jejich domácím přirozeném prostředí a zvýšíme kvalitu námi poskytované sociální služby. Projekt je realizován v období ledna – května 2019.