Realizace projektu

Centrum sociální pomoci Vodňany získalo od Nadace ČEZ finanční prostředky ve výši 49 332,- Kč. Tato částka nám byla poskytnuta díky nasbíraným bodům v aplikaci EPP Pomáhej pohybem, a byla použita na nákup 3 notebooků do domova pro seniory ve Vodňanech. Notebooky usnadní práci ošetřujícímu personálu, který musí v rámci svojí činnosti provádět spoustu administrativních úkonů a vést záznamy o poskytnuté péči našim seniorům, a budou zároveň k dispozici i pro seniory, kteří budou mít možnost si je zapůjčit a ocitnout se na chvíli v online světě. Děkujeme Nadaci ČEZ za podporu.


Cíl dosažen!


Právě probíhá hlasování pro náš projekt

https://pomahejpohybem.cz/#projects


Právě probíhá hlasování pro náš projekt

https://pomahejpohybem.cz/#projects


Pracovní notebooky

Domov pro seniory ve Vodňanech poskytuje péči 80 seniorům a osobám se zdravotním postižením. Z nadačního příspěvku chceme pořídit 3 notebooky do našeho zařízení, které budou umístěny na všech sesternách, kde mají zázemí pracovníci poskytující přímou ošetřovatelskou péči. Právě pro ně jsou notebooky určeny, neboť kromě náročné péče o naše klienty musí zvládat mnoho administrativních úkonů, které jsou součástí jejich pracovní náplně. Pořízené notebooky budou kromě zaměstnanců moci využívat i senioři, kteří budou mít chuť zapojit se do „on-line světa“. Pořízením počítačového vybavení zkvalitníme pracovní podmínky zaměstnanců a zároveň poskytovanou pobytovou sociální službu. Cíl: 49 332,- Kč. Děkujeme za vaši podporu.