Speciálně upravené vozidlo pro potřeby CSP Vodňany

Centrum sociální pomoci Vodňany vlastní již od roku 2018 speciálně upravený Mercedes Benz. V čem je toto auto tak speciálně jiné a pro naše zařízení nepostradatelné?  Disponuje totiž automatickou rampou pro snadný nástup klientů upoutaných na invalidní vozík, a navíc má kapacitu až 9 osob. Automobil pomáhá zkvalitňovat námi poskytovanou sociální službu, neboť otvírá nové možnosti dopravy i pro imobilní klienty. Za dobu provozu Mercedesu se nám podařilo, kromě pravidelné přepravy, uspořádat mnoho poznávacích výletů.

Název projektu: Speciálně upravené vozidlo pro potřeby Centra sociální péče ve Vodňanech – reg. č. projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_039/0002319

Bc. Veronika Klucká

Sociální pracovnice