Shrnutí projektu Spolu až do konce

V letošním roce jsme získali od Jihočeského kraje v rámci vyhlášeného dotačního programu „Podpora paliativní péče v Jihočeském kraji“ finanční příspěvek ve výši 40 000,- Kč na realizaci našeho projektu „Spolu až do konce“.  Díky této dotaci se uskutečnili tři vzdělávací semináře zabývající se problematikou doprovázení klientů sociálních služeb v terminálním stádiu života při zajištění individuálního přístupu. Seminářů se účastnili zaměstnanci vykonávající přímou obslužnou péči u seniorů Domova pro seniory.

Smyslem projektu bylo nabídnout našim zaměstnancům efektivní způsob vzdělávání v oblasti specializované paliativní péče a následně ji poskytovat seniorům, jejich rodinám a blízkým. Po zavedení paliativního přístupu a vytvoření multidisciplinárního týmu jsme schopni poskytovat kvalitnější sociální službu. Naším cílem je zavést v našem domově pro seniory v plné míře tento model v péči o seniory.