Realizace projektu

Centrum sociální pomoci Vodňany získalo v rámci Regionálního grantového Programu podpory potřebných MONETA finanční dar ve výši 45 600,- Kč na realizaci našeho projektu „Stárnutí ve zdraví“. Za získané finanční prostředky jsme pořídili sprchovací panel s teploměrem, který je umístěný v centrální koupelně domova pro seniory ve Vodňanech a je využíván k denní hygieně našich uživatelů. Díky daru od MONETA Money Bank, a.s. jsme mohli zkvalitnit hygienické podmínky seniorům žijícím v našem pobytovém zařízení a zajistit jim bezpečné a důstojné prožití stáří s využitím moderních pomůcek.

Projekt byl realizován za finanční podpory Skupiny MONETA