Stavíme si svůj společný svět

Stavíme si svůj společný svět


Poděkování

Děkujeme za vaše hlasy, které jste posílali pro náš projekt „Stavíme si svůj společný svět“ v rámci programu DM propojujeme generace. I přesto, že jsme obdrželi krásných 8 359 hlasů, náš projekt bohužel nevyhrál. Jsme moc rádi za solidaritu, která během projektu byla prokázána. Věříme, že nám zachováte přízeň i v příštích projektech.

 


Projekt Stavíme si svůj společný svět

Centrum sociální pomoci Vodňany se zapojilo do programu společnosti DM Propojujeme generace se svým projektem „Stavíme si svůj společný svět“. V jihočeském kraji byly vybrány 2 projekty, pro které je v období od 21. února do 1. března 2020 možno hlasovat. Vítězný projekt získá finanční částku ve výši 28 000,- Kč. Hlasovat je možné po rozkliknutí tohoto odkazu strakonicky.denik.cz/generace.

Představení našeho projektu:

Během projektu se uskuteční několik setkání dětí a seniorů, během nichž dojde k propojení obou generací formou realizace společných aktivit. Do projektu budou zapojeni senioři našeho pobytového sociálního zařízení Domov pro seniory, děti z Mateřské školy ve Vodňanech a vodňanští skauti. Nejprve pozveme děti z mateřské školy k nám do domova, kde společně se seniory namalují obrázky našeho města, tj. poštu, kino, cukrárnu, náměstí a zachytí na papír, jak si představují tato místa svýma očima. Poté dojde k dalšímu setkání, při kterém se děti společně se seniory zacvičí a postaví za pomocí zakoupené stavebnice společně městečko, jak si ho představují podle předlohy z namalovaných obrázků. Postaví si tak „svůj společný svět“. Na závěr naše seniory navštíví vodňanští skauti a půjdou společně na vycházky po našem městě, při kterých navštíví místa, která zachytily děti na obrázcích. Projdou se parkem, kolem pošty, kulturního domu, na náměstí a navštíví společně kino a cukrárnu. Nabídneme dětem možnost smysluplného trávení volného času a podpoříme i výchovu k dobrovolnictví. Realizací projektu dojde k vzájemnému propojení dvou generací–dětí a seniorů, čímž snížíme sociální vyloučení seniorů.

Za získané finanční prostředky by se pořídily tyto pomůcky

11 ks powerballů (rehabilitační míče) pro cvičení dětí a seniorů,

2 molitanové stavebnice určené na společné tvoření dětí a seniorů - stavbu městečka,

1 podpažní chodítko, 1 čtyřkolové chodítko a 1 transportní vozík - pomůcky pro společné vycházky