Učelová dotace z rozpočtu Jihočeského kraje

Centrum sociální pomoci Vodňany získalo pro rok 2022 účelovou dotaci ve výši 14 376 000,- Kč. Tato dotace je určena na spolufinancování neinvestičních nákladů souvisejících se zajišťováním základních činností při poskytování sociálních služeb na období 1. 1. – 31. 12. 2022. Dotace byla poskytnuta:

pro sociální službu Domov pro seniory, identifikátor 4139427 ve výši 12 819 000,- Kč dle Pověření Jihočeského kraje č. OSOV/154/2022

pro sociální službu Pečovatelská služba, identifikátor 2143602 ve výši 1 557 000,- Kč dle Pověření Jihočeského kraje č. OSOV/58/2022

Obě služby jsou zařazeny do základní sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji pro období 2022 – 2024.