V bezpečí domova

Centru sociální pomoci Vodňany byl schválen projekt s názvem „V bezpečí domova“ od Nadace Olgy Havlové - Výboru dobré vůle, na který jsme získali finanční příspěvek ve výši 25 000,- Kč. Finanční prostředky budou použity na nákup přídavného pohonu Power-pack duo, který je určen k připojení k invalidnímu mechanickému vozíku. Tento přídavný pohon bude sloužit uživatelům pečovatelské služby. Díky přídavnému pohonu budou moci pečovatelky absolvovat se seniory i vzdálenější přesuny, neboť by jim tento pohon měl usnadnit manipulaci s imobilními uživateli. Senioři budou moci využívat tento „vylepšený“ vozík k vycházkám, k přesunu do zdravotnického zařízení či na námi pořádané volnočasové akce. Budou tak společně sdílet zážitky s ostatními seniory, čímž se sníží sociální vyloučení těchto osob a zkvalitní námi poskytovaná terénní sociální služba.