Realizace projektu

Děkujeme všem příznivcům, kteří využili hlasovací žeton na pokladně Tesco k tomu, aby hlasovali pro náš projekt v rámci vyhlášeného 10. ročníku grantového programu „Vy rozhodujete, my pomáháme“.  Díky získaným hlasům se tento projekt umístil na 3. místě, a proto jsme získali od Nadačního fondu Tesco finanční příspěvek ve výši 10 000,- Kč na realizaci našeho projektu. Díky získaným prostředkům jsme mohli uspořádat vzdělávací seminář na téma Virtuální realita – péče o klienta, kterého se zúčastnilo 15 zaměstnanců z řad pracovníků poskytujících přímou péči našim uživatelům. Díky zapůjčeným speciálním brýlím Kaleido měli tito pracovníci možnost stát se přímými aktéry poskytované péče z pohledu člověka, který potřebuje pomoc a péči obsluhující osoby v oblasti podávání jídla, zajištění hygieny a aktivizace. Zaměstnanci získali zkušenosti, které budou moci uplatnit při péči o klienty a podílet se na zkvalitnění námi poskytované pobytové sociální služby Domov pro seniory.


Hlasování pro náš projekt právě probíhá

 

Do letošního 10. ročníku programu "Vy rozhodujete, my pomáháme" jsme se přihlásili s naším projektem "Virtuální realita v domově pro seniory ve Vodňanech". Byli jsme vybráni v našem mikroregionu mezi 3 nejlepší projekty, pro které je možné hlasovat v období od 17. ledna do 13. února 2022. Při každém nákupu zákazníci Tesca obdrží žeton, který následně mohou využít pro hlasování ve speciálních hlasovacích zařízeních u pokladní zóny.

Hlasujte a podpořte náš projekt, děkujeme!


Představení projektu

V rámci projektu absolvují zaměstnanci vzdělávací seminář pod názvem „Virtuální realita – péče o klienta“. Během tohoto kurzu si budou moci vyzkoušet prostřednictvím vlastního prožitku za pomoci virtuální reality každodenní úkony péče z pohledu člověka, který tuto pomoc a péči potřebuje. Snáze se tak vcítí do potřeb svých klientů a budou schopni poskytovat kvalitní ošetřovatelskou péči. 

Následně se naši senioři stanou účastníky virtuálního cestování díky zapůjčeným speciálním brýlím s pomocí proškolených zaměstnanců. Když nemohou senioři do světa, přijde svět za nimi, až do jejich pokojů.  Zprostředkujeme tak našim seniorům spoustu krásných zážitků.