TOP

Akce pro uživatele a veřejnost

Adventní posezení s hudebním programem


Akce na říjen 2019


Září 2019

V rámci grantového projektu Rehabilitace duše a těla nás v úterý 3. září navštívily paní Milena Hrůzová a paní Jarka Kučerová se svými pejsky. Obě dámy jsou členky výcvikového canisterapeutické-ho sdružení Hafík. Názorně nám ukázaly výcvik psů používaných při canisterapii. Na závěr senioři pejsky za odměnu vyčesali, dali jim pár povelů a pamlsek. Projekt byl realizován s finanční podporou Jihočeského kraje.

Poslední akcí v rámci projektu Setkávání s tradicemi, která se konala v pondělí 9. září odpoledne, bylo harmonikářské vystoupení. Senioři se radostně zapojili k hudebnímu doprovodu a zpěvu pánů Jiřího Jirana a Rudolfa Tischlera. Projekt završili ochutnávkou výborných tradičních koláčů. Projekt byl realizován s finanční podporou Jihočeského kraje.

Ve středu 11. září dopoledne jsme navštívili selské baroko ve Skalách u Protivína. Posezení na lavičkách v poklidné malebné vesničce nám zpříjemňoval zpěv ptáků a pohled na rozlehlé okolní pole a louky. Návštěvu jsme si ještě zpestřili prohlídkou místní kapličky. Při zpáteční cestě do CSP Vodňany jsme měli možnost prohlédnout ještě okolí Skalského rybníka, u kterého žijí chráněné druhy ptáků.

Po dvouměsíční pauze proběhl opět známý a seniory vyhledávaný program „Žena za pultem“. Ve středu 18. září odpoledne si senioři měli možnost příjemně posedět a popovídat u zakoupených chlebíčků či zákusků, ke kterým se podávala káva.

Klasická poetická komedie režiséra Jiřího Menzela z roku 1967 byla promítána při odpolední kinokavárně ve čtvrtek 19. září. Hlavní hrdiny si zahráli Rudolf Hrušínský, Míla Myslíková, Vlastimil Brodský, František Řehák, Jana Preissová, Jiří Menzel atd.

Ve čtvrtek 26. září se linul domovem hlas harmonik a zpěv pánů Viktory a Nečase. K tomuto duu se zpěvem postupně připojili i přísedící senioři.


Přednáška o zdravé výživě


Přednáška o jedlých rostlinách


Společné pohádkové cvičení s dětmi


Společný pobyt s dětmi v přírodě


Akce na září 2019


Vystoupení baráčníků


Hudební program p. Vladimíra Pecháčka


Srpen 2019

Dne 5. 8. 2019 proběhla na Pečovatelské službě ve Vodňanech „Přednáška Mgr. J. Velkové (ředitelky Městského muzea a galerie Vodňany) o historii Vodňan a vodňanských literátech, která byla spojená s dataprojekcí“, v rámci projektu „Žít na plné pecky“, který je podpořen ze Společného grantu Komunitní nadace Blanicko-Otavské a města Vodňany. Tato přednáška se zaměřovala na „vodňanské literáty“. Dozvěděli jsme se mnoho nových zajímavostí o životě známých osobností (např. prozaik, dramatik a básník - Julius Zeyer; lékárník, revizor účtů, básník, redaktor a spisovatel - František Herites; básník, žurnalista a překladatel z francouzštiny a polštiny - Otokar Mokrý; malířka a autorka statí o soudobých umělcích - Zdenka Braunerová; malíř, grafik, ilustrátor, scénograf a příležitostný publicista - Jan Zrzavý). V rámci promítání fotografií jsme viděli památky Vodňan, které souvisejí s těmito osobnostmi. Paní ředitelka přinesla i mnoho literatury, kterou jsme si mohli v rámci přednášky prohlédnout. Dále nám paní ředitelka četla úryvky z knih během přednášky. Všichni zúčastnění vyprávění paní ředitelky Mgr. J. Velkové se zájmem poslouchali.

V pondělí 5. srpna se pro velký úspěch opakoval zmrzlinový den. Všem uživatelům majícím zájem o zmrzlinu, byla jim dle vlastního výběru donesena na pokoj. Všichni si pochutnali a pochvalovali.

 

Další akcí v rámci projektu Setkávání s tradicemi, která se konala v úterý 13. srpna odpoledne, byla ukázka výroby jihočeských řemesel. Pod vedením Mgr. Dudákové se senioři naučili techniky drátkování a své výrobky si s hrdostí odnesli, aby se s nimi mohli pochlubit svým blízkým. Projekt byl realizován s finanční podporou Jihočeského kraje.

Ve středu 14. srpna za námi přijela vzácná návštěva paní Hana Rabenhauptová z Prachatic. Přivezla nám představit jednodenní výstavu s názvem SeniorPexeso. Při této interaktivní výstavě si senioři i zacvičili. O hudební zpestření se postarali sestry Šímovy.

V pátek 16. srpna ve spolupráci se Zdravotně sociální fakultou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, která k nám zavítala doc. PhDr. Adéla Mojžíšová Ph.D, aby nám přiblížila život v Africe a informovala nás o studijních pobytech studentů v rámci programu Evropské unie podporující zahraniční mobilitu vysokoškolských studentů a pedagogů a spolupráci ve vysokoškolském vzdělávání v Evropě Erasmus. Studenti při těchto pobytech získávají nenahraditelné zkušenosti a zapojují se i do pomoci obyvatelům černého kontinentu.

V rámci grantového projektu Rehabilitace duše a těla nás v pondělí 19. srpna navštívila paní Marie Ticháková se svou zajímavou přednáškou o zdravém životním stylu, zdravém pohybu a vhodném cvičení. Připomněli jsme si, jak je zdravý pohyb užitečný v každém věku. Projekt byl realizován s finanční podporou Jihočeského kraje.

Ani tento měsíc na nás harmonikáři nezapomněli. V úterý 20. srpna zněla domovem krásná hudba a zpěv, která nenechala seniory v klidu sedět. Komu to jen trochu zdravotní stav dovolil i v kole se zatočil.

Klasická románová balada českého spisovatele Ivana Olbrachta, zfilmovaná v roce 1977, s hlavními hrdiny P. Čepkem, E. Jakoubkovou a dalšími známými herci. Byla ke zhlédnutí při pravidelné kinokavárně pořádané ve středu odpoledne 21. srpna.

 

Další návštěvou v CSP Vodňany, v rámci grantového projektu Setkávání s tradicemi, byla čtyřčlenná dudácká kapela Dudáci ze Strakonic. Akce se konala v úterý 27. srpna odpoledne v místní jídelně. Uživatele pozitivně naladil nejen poslech, ale i společný zpěv. Projekt byl realizován s finanční podporou Jihočeského kraje.

V pátek dopoledne 30. srpna jsme prozkoumali krásná zákoutí rybníku Blatec nedaleko Vodňan. Poseděli jsme si na hrázi a mohli vnímat krásu zdejší přírody a nejen vodního ptactva, které je zde zastoupeno ve velkém množství druhů. Tuto romantickou scenérii doplnila silueta jaderné elektrárny Temelín, která již neodmyslitelně patří ke zdejšímu kraji.

 

 

 


Červenec 2019

Dne 2. července navštívili uživatelé z CSP Vodňany Sloupovou síň Městského úřadu, kde se konala výstava kreseb R. Boškové a A. Farové s názvem Ryby v obrazech, kterou pořádalo Městské muzeum a galerie ve spolupráci s Fakultou rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity v Č. Budějovicích. Senioři si se zájmem prohlédli tuto zajímavou výstavu.

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích ve spolupráci s CSP Vodňany 4. července pořádala druhý kurz projektu Zdravě a aktivně stárnou, tentokrát s názvem Jóga v denním životě pod vedením lektorky Marcely Mukti. Senioři se seznámili s jógou nejen teoreticky, ale i při praktických ukázkách cvičení, které si sami vyzkoušeli.

Ve čtvrtek 18. července zněly domovem harmoniky a zpěv pana Hrdličky a Nečase. Senioři se postupně zapojovali se svým zpěvem.

Pátek 19. července nás do tajů baletu přišla zasvětit slečna Zuzana Sladká, která se již přes třináct let tímto krásným, ale tvrdým uměním zabývá. Příchozí měli možnost si prohlédnout a osahat baletní boty tzv. piškoty. Zhlédli krátké ukázky baletu a vyslechli zajímavé vyprávění o cestě slečny Sladké k baletu. A dověděli se mnoho zajímavostí o baletu za hranicemi naší vlasti.

Pondělí 22. července se všichni obyvatelé domova nemohli dočkat, konal se tzv. Zmrzlinový den. Podstatou tohoto dne je donáška zmrzliny na pokoje všem uživatelům (tedy i imobilním), kteří o ní projeví zájem. Za vydatné pomoci pečovatelů se celá akce zdařila a všichni zájemci si pochutnali na chladivé, chutné zmrzlině. Pro velký úspěch si tento den zopakujeme i v srpnu.

 

Ve středu 24. července nás čekalo poutavé povídání o Japonsku. Manželé Hiromi a Pavel Janštovi nám přišli přiblížit japonskou kulturou a zvyky. Díky jejich návštěvě jsme měli možnost prakticky objevit kouzlo poezie HAIKU. A poslechnout hru na původně finský hudební nástroj KANTELA z ořechového dřeva, ze kterého pod šikovnýma rukama hudebníka vycházejí typicky japonské tóny. Tento zajímavý hudební nástroj vyrábějí jedny šikovné české ruce u nás v Čechách.

Ve čtvrtek 25. července v rámci projektu "Setkání s tradicemi" se uskutečnilo krásné vystoupení taneční skupiny CETARE. Návštěvníci shlédli tance nejen 20. let, ale spousty tanečních stylů. Z akce byli všichni návštěvníci nadšeni. Tento projekt je realizován s finanční podporou Jihočeského kraje.

Dne 23. 7. 2019 proběhlo, na Pečovatelské službě ve Vodňanech, vystoupení člena Baráčníků, rychtáře Jaroslava Šikla, ze spolku obce Baráčníků (Vlastenecko-dobročinná obec baráčníků „VITORAZ“ Vodňany), vycházející z českých lidových tradic, v rámci projektu „Žít na plné pecky“, který je podpořen ze Společného grantu Komunitní nadace Blanicko-Otavské a města Vodňany. Pan Šikl nás seznámil s bohatou historií tohoto spolku a vysvětlil důvod historického založení (cílem byla podpora, nejen finanční, ale i ve formě stravy, apod., dětem, chudým rodinám a seniorům nejen ve Vodňanech, ale i mimo Vodňany). Tento spolek pořádá mnoho akcí (zábavy a plesy, různé scénky) jako např. Staročeská konopická. Pan Šikl přinesl i mnoho artefaktů a pomůcek, které jsme si mohli v rámci přednášky prohlédnout (např. kroniku, Rychtářské právo, kasičku, prapor, knihy, atd.). Tyto pomůcky a artefakty využívají při zasedáních nebo při své prezentaci. Také nám představil kroj „Baráčníků“. Všichni zúčastnění dynamické a vtipné vyprávění pana Šikla se zájmem poslouchali.

 

 

 


Červen 2019

V úterý 4. června za krásného počasí se konalo grilování s harmonikou pánů M. Hrdličky, V. Nečase, V. Viktory za doprovodu klarinetu pana F. Martíška. Všichni si grilování za hudebního doprovodu užili. Tato akce byla součástí projektu Setkání s tradicemi. Projekt je realizován s finanční podporou Jihočeského kraje.

V pondělí 10. června se konal slibovaný červnový výlet s překvapením. Účastníci výletu navštívili překrásné poutní místo Lomec, nacházející se nedaleko Vodňan. Na Lomci si v klidu a tichosti poseděli v meditační zahradě, samozřejmě navštívili i Kostel Jména Panny Marie. Slíbeným překvapením byla návštěva a prohlídka týdenního stacionáře Domov Žlutý Petrklíč.

V úterý 11. června odpoledne se v CSP Vodňany opět zpívalo, nechybělo ani veselé povídání a historky ze života. O zábavné odpoledne se zasloužili  pánové M. Štěpnička s harmonikou
 a F. Martíšek s klarinetem.

V pondělí 17. června   v odpoledních hodinách, proběhl v CSP Vodňany, nám již známý program s názvem „Žena za pultem“. Jde o příjemné společenské posezení našich seniorů u kávy s možností zakoupení si zákusků a chlebíčků.

Úterý 25. června ve dvoře domova pro seniory se konalo vystoupení Dechové hudby ZUŠ Vodňany.  Vystoupení žáků, učitelů a ostatních účinkujících všechny zahřálo na duši, tak jako odpolední slunce, které pěkně připalovalo.

Ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích se v CSP Vodňany konal v pátek 21. června první kurz projektu Zdravě a aktivně stárnout s názvem Můj životní příběh pod vedením lektorky Mgr. Dagmar Dvořáčkové, Ph.D. Zúčastnění si mimo jiné zavzpomínali na doby nedávno minulé, ale především na mládí a dětství. Všichni odcházeli s úsměvem na rtech.


Canisterapeutické sdružení Hafík


Přednáška M. Tichákové


Přednáška Mgr. Jitky Velkové


Přednáška Bc. E. Volmutové


Vystoupení baráčníků


Červen 2019

Dne 18. 6. 2019 proběhla na Pečovatelské službě ve Vodňanech Beseda pana P. J. Prokeše – „Faráře“ Římskokatolické farnosti ve Vodňanech na téma: „Jak jsem se dostal ke kněžství, a co s tím, mají společného hory?“ Pan P. J. Prokeš nám řekl svou životní cestu ke kněžství. Uvedl mnoho studií na vysokých škol, kde studoval také mnoho cizích jazyků. V další části představil svůj „koníček“ cestování a horolezectví („lezení po horách, různé výstupy po jednotlivých horách“). Tato beseda byla obohacena o videoprojekci z jedné „expedice po Ekvádoru“, kde pan P. J. Prokeš navštívil mnoho území Ekvádoru a především vystoupal na nejvyšší horu Ekvádoru Mount Chimborazo, což je vyhaslý čtvrtohorní stratovulkán s nadmořskou výškou 6 263 metrů. 


Květen 2019

V pondělí 6. května v rámci projektu: „Setkání s tradicemi“ zpívala maminkám, babičkám, tetičkám, ke Dni matek Agentura Iva. Projekt byl realizován za podpory Jihočeského kraje.

Dne 13. 5. 2019 proběhla na Pečovatelské službě ve Vodňanech přednáška paní Bc. M. Havlínové na téma: Jan Zrzavý „Putování“. Tato přednáška byla netradiční, neboť paní přednášející přišli podpořit a poslechnout si samotnou přednášku i děti z MŠ Sluníčka a její kolegyně. V úvodu přednášky nám paní Bc. Havlínová řekla životopis pana malíře Jana Zrzavého a na fotografiích nám představila několik jeho významných obrazů. V další části byla přednáška obohacena o videoprojekci filmu „Putování malíře Jana Zrzavého po zarostlých chodníčcích osudu z rodné Okrouhlice do Zeyerových Vodňan“.  Dále nám paní přednášející přečetla úryvek z rozhovoru s paní, která žila ve Vodňanech a osobně se setkala s panem malířem. A na konec proběhla diskuze, kde jsme se dozvěděli, kde paní Bc. Havlínová získávala náměty, historická fakta ke své přednášce. Dozvěděli jsme se, že čerpá informace z rozhovorů obyvatelů Vodňan. Cílem a přáním paní Bc. Havlínové je vydání své knihy o panu malíři.

Ve čtvrtek 23. května harmonikáři V. Nečas a V. Viktora zahráli a slovem doprovázeli odpolední posezení a harmonikou.

V úterý 28. května si děti z MŠ Malovice pro seniory připravily besídku plnou písniček.

V pondělí 27. května všichni zavzpomínali a rukama zopakovali výrobu koláčků, tak, jak je pekli doma. Vzájemně jsme si vyměnili recepty a prakticky si ukázali jak každá – kuchařka má svůj specifický recept, který se předává v rodinách mnohdy z pokolení na pokolení.

V úterý 28. května dalším tématem přednášky v cyklu světová náboženství byl budhismus.
O budhismu jsme se dověděli mnoho zajímavých podrobností od Mgr. A. Kotové, která k nám do domova chodí pravidelně. Vždy nás dokáže zaujmout poutavým vyprávěním.

Výlet napříč jihočeskou krajinou se uskutečnil ve středu 29. května.  Prohlédli jsme si okolí ovocných sadů v Chelčicích. Zavítali na Lomec, kde jsme spočinuli v tichu Kostela Jména Panny Marie a poseděli v meditační zahradě. Díky ochotě zaměstnanců jsme měli možnost navštívit vnitřní prostory Domova Žlutý Petrklíč.

Kinokavárna ve čtvrtek 30. května senioři u kávy se zájmem, sledovali film s názvem: „Nebe existuje“, natočený podle skutečného příběhu malého chlapce a jeho výjimečného zážitku.