TOP

Akce pro uživatele a veřejnost

Prosinec 2019

Pečovatelská služba pořádá Výstavu fotografií z akcí pořádaných v rámci projektu „Žít na plné pecky“, který je podpořen ze Společného grantu Komunitní nadace Blanicko-Otavské a města Vodňany, Pečovatelské služby za rok 2019. Výstavu naleznete „ve vitrínách prvního patra Městského úřadu Vodňany, Náměstí svobody 18, Vodňany“.  Tato výstava probíhá již od 2. prosince a bude trvat do 31. prosince 2019.  Všichni jste srdečně zváni.

Dne 10. 12. 2019 se opět uskutečnila návštěva, jako loňský rok, dětí z MŠ Sluníčko u uživatelů pečovatelské služby v Domě s pečovatelskou službou. Děti seniorům zazpívaly zimní písničky. A také děti obdarovaly seniory připravenými dárečky. Za toto krásné překvapení senioři pečovatelské služby dětem předali různé pamlsky v podobě bonbónů a čokolád. Dětem a paní učitelkám moc děkujeme za návštěvu na DPS Vodňany a budeme moc rádi, když se znovu uvidíme.


Jarmark Strakonice

Ani tento rok naším seniorům není osud jiných lidí lhostejný, proto sebrali veškeré své síly a vytvořili balíčky. Tyto sponzorské dary věnovali na Vánoční jarmark ve Strakonicích, aby pomohli lidem, kteří to potřebují.


Listopad 2019

V úterý 5. listopadu navštívili CSP Vodňany paní ředitelka Městského muzea a galerie Vodňany Mgr. J. Velková a pan fotograf Karel Burda. Připravili si přednášku na téma „Sametové Vodňany“. Hned na začátku si pro seniory vystupující připravili překvapení v podobě dobových obleků, které měli na sobě oblečené. Během přednášky měli přihlížející možnost shlédnout fotografie z let 1989 – 1990 s podrobným a zajímavým popisem jednotlivých důležitých mezníků v tomto období.

V rámci spolupráce s Městskou knihovnou Vodňany jsme se vypravili do knihovny na exkurzi. Zde nás 6. listopadu uvítala paní ředitelka Mgr. Kateřina Mašlová, která nám ukázala a řekla, co vše je v knihovně možné si půjčit a vidět. Novinkou pro nás bylo, že se zde pořádají i různé přednášky, kterých se také můžeme zúčastnit v případě zájmu. A tak se těšíme na další spolupráci.

Ve čtvrtek 7. listopadu seniorům zpestřili dopoledne děti z MŠ Malovice svou besídkou. Leckterá přihlížející tvář měla rázem úsměv na tváři a měla chuť si společně s dětmi zazpívat.

V pátek 8. listopadu přivítali senioři mávajícíma rukama Martina na „bílém“ koni. Ti, co byli vykoupaní, si nemohli nechat Martina ujít a tak sledovali dění na dvoře alespoň z okna.

V rámci projektu " Rehabilitace duše a těla " nás v domově poctila svou návštěvou paní PhDr. Milada Šanderová. Tématem přednášky, konané 11. listopadu, byly jedlé rostliny, které upoutali nejen všechny přítomné oči, ale i uši. Paní doktorka si pro seniory připravila jitrocelové a rakytníkové bonbóny, různé bylinkové čaje a rakytníkový džem, který senioři ochutnali. Na závěr zjistili, že všechny bylinky mají na náš organismus blahodárný vliv, pokud jsou v potřebném množství. Tento projekt byl realizován s finanční podporou Jihočeského kraje.

Během roku proběhl v domově vzdělávací projekt pro seniory s názvem: Zdravě a aktivně stárnout. A to vše jen díky spolupráci se Zdravotně sociální fakultou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. V úterý 12. listopadu přijela do domova ze ZSFJU Mgr. D. Dvořáčková, Ph.D., která společně s paní ředitelkou Mgr. Bc. D. Davidovou předala certifikáty seniorům, kteří aktivně navštěvovali kurzy pořádané v rámci tohoto projektu. Na závěr byli všichni, včetně přihlížejících seniorů, odměněni krásným zpěvem a hudebním doprovodem na harmoniku A. Weckové a V. Viktory.

V úterý 19. listopadu se konala poslední přednáška v rámci projektu " Rehabilitace duše a těla ". Paní Bc. Eva Volmutová si pro děti a seniory připravila přednášku o zdravé výživě, kterou je upoutala na celé dopoledne. Všichni přítomní měli možnost rozeznat, co je zdravé a co nezdravé, a také si o tom společně popovídat. Všichni se aktivně zapojovali do všech činností, které si pro ně paní Bc. E. Volmutová připravila. Na závěr senioři předali dětem Mikuláše, které vlastnoručně vyrobili. Ale ani senioři neodešli s prázdnou. Od dětí dostali košík vlastnoručně vyrobeného ovoce a od paní Bc. E. Volmutové ještě brožurku o zdravé výživě. Tento projekt byl realizován s finanční podporou Jihočeského kraje.

Tak jako každý měsíc, tak ani tento se to neobešlo bez „Ženy za pultem“, která se konala ve středu 20. listopadu v odpoledních hodinách. Uživatelé měli možnost si zakoupit zákusky a chlebíčky. Také si mohli dát k zákusku i kávu, která k tomu neodmyslitelně patří. Všichni odcházeli do svých pokojů s dobrou náladou.

Klasická románová komedie od Jiřího Vejdělka byla ke zhlédnutí ve čtvrtek 28. listopadu při pravidelné kinokavárně. Zhlédnutím filmu si uživatelé opět připomněli situaci, která se děla v roce 1989. Hlavní hrdiny si zahráli Táňa Pauhofová, Hynek Čermák, Robert Cejnar, Lucie Šteflová a mnoho dalších známých herců.

 

 


Hudební vystoupení Cink z Prachatic

Na Pečovatelské službě ve Vodňanech se uskutečnilo dne 26. listopadu 2019 v odpoledních hodinách Hudební vystoupení souboru „Cink“ z Prachatic u příležitosti adventního posezení seniorů Pečovatelské služby. Toto hudební vystoupení bylo v rámci projektu „Žít na plné pecky“, který je podpořen ze Společného grantu Komunitní nadace Blanicko-Otavské a města Vodňany. Zazněly písně českého a moravského folklóru a na závěr jsme si zazpívali vánoční koledy. Dále proběhl proslov paní ředitelky Mgr. Bc. D. Davidové a sklenkou bílého vína jsme si připili na další rok působení Pečovatelské služby a s přáním hodně zdraví. 


Sametové Vodňany

Dne 4. 11. 2019 proběhla na Pečovatelské službě ve Vodňanech přednáška paní Mgr. J. Velkové (ředitelky Městského muzea a galerie Vodňany) a pana fotografa Karla Burdy na téma: „Sametové Vodňany“. Přednáška byla spojená s dataprojekcí fotografií pana fotografa Karla Burdy z let 1989 – 1990. Na začátku přednášky nám přednášející připravili překvapení ve formě dobového oblečení, které si oblékli. S fotografií jsme se dozvěděli mnoho nových zajímavostí. V rámci promítání fotografií jsme si připomněli tento důležitý mezník v naší historii. Přednášející nám přinesli výběrový katalog fotografií pana Karla Burdy, který jsme si mohli v rámci přednášky prohlédnout. Dále nás pozvali na, již probíhající, výstavu archivních dokumentů a fotografií pana Karla Burdy, která probíhá v městské galerii. Všichni zúčastnění vyprávění paní ředitelky Mgr. J. Velkové a pana fotografa Karla Burdy se zájmem poslouchali.


Akce prosinec 2019


Akce listopad 2019


Říjen 2019

Dne 22. října 2019 se uskutečnilo, na Pečovatelské službě ve Vodňanech, hudební vystoupení pana Vladimíra Pecháčka (dlouholetý bývalý člen legendární skupiny Patrola Šlapeto a orchestru Ondřeje Havelky) a pana Michala Žáry (dlouholetý člen legendární skupiny Patrola Šlapeto), v rámci projektu „Žít na plné pecky“, který je podpořen ze Společného grantu Komunitní nadace Blanicko-Otavské a města Vodňany. Zazpívaly se, za doprovodu kytary a houslí, písně staropražské, lidové, populární hity Karla Hašlera i známé melodie z filmů pro pamětníky. Pan Pecháček a pan Žára nás potěšili u srdce a všichni jsme si s radostí s nimi zazpívali nám známé písně: „Ručičky nebojte se, Vy makat nebudete.“, „Ku Praze uhání Vlak.“, „Škoda lásky“ a „Život je jen náhoda“. Na konec vystoupení nám hudebníci připravili překvapení, zahráli nám druhou symfonickou báseň „Vltava“ z cyklu Má vlast od pana skladatele Bedřicha Smetany.

V úterý 1. října se konala poslední přednáška z cyklu světová náboženství Mgr. A. Kotové, která nás zaujala poutavým vyprávěním o křesťanství. Hodně informací o křesťanství jsme si nejen připomněli, ale i spoustu dalších nových získali.

Dne 10. října navštívili uživatelé z CSP Vodňany Městskou galerii ve Vodňanech, kde se konala výstava fotografií K. Burdy s názvem Sametové Vodňany. Senioři si se zájmem prohlédli archivní fotografie a dokumenty nejen z demonstrací v roce 1989 – 1990.

 

Ve středu 16. října se opět po měsíci uskutečnila akce zvaná „Žena za pultem“. Senioři z celého domova se sešli v místní jídelně, kde si měli možnost popovídat u zakoupených chlebíčků a zákusků. K dobrotám se podávala i káva.

Ve čtvrtek 17. října navštívil domov pro seniory PhDr. Miroslav Špecián se zajímavou přednáškou o poutních místech v Čechách a na Moravě. Poutní místa osobně navštívil a přednášku obohatil nádhernými fotografiemi z těchto míst. Senioři měli možnost prohlédnout si poutní místo v nedalekých Chelčicích, Lomec u Vodňan, dále směrem na Moravu Baziliku Nanebevzetí Panny Marie ve Velehradě, Svatý Kopeček u Olomouce a spousty dalších.

Další krásné dopoledne s námi strávily, v rámci projektu „Rehabilitace duše a těla“, děti a paní učitelky z mateřské školy v pátek 18. října. V rámci společného pohádkového cvičení si pro seniory připravily pohádku O veliké řepě a mnoho dalších. Při pohádkách senioři postupně zapojili do pohybu celé tělo. Odměnou pro děti byli uživateli ručně vyrobení papíroví dráčci. Tento projekt je realizován s finanční podporou Jihočeského kraje.

V pondělí 21. října navštívila skupina uživatelů výstavu pořádanou CSP Vodňany. Ve vitrínách prvního patra Městského úřadu shlédli fotografie z akcí pořádaných v rámci projektu Setkávání s tradicemi. K vidění byli zpívající harmonikáři, taneční skupiny, Dudáci ze Strakonic a jiní další, kteří v domově během uplynulého roku vystupovali.

Československá hudební komedie z roku 1969 byla k zhlédnutí ve čtvrtek 24. října v odpoledních hodinách. Světáci, v hlavní roli s Jiřím Sovákem, Vlastimilem Brodským, Janem Libíčkem, Jiřinou Bohdalovou, Jiřinou Jiráskovou a Ivou Janžurovou, většině sledujícím vytvořili úsměv na tváři.

 

Během měsíce října probíhala ve vitrínách prvního patra Městského úřadu výstava fotografií z akcí pořádaných v CSP Vodňany. Během roka se v domově zrealizovalo několik hudebních a tanečních vystoupení v rámci projektu „Setkávání s tradicemi“. Projekt byl realizován s finanční podporou Jihočeského kraje.

 

 


Sametové Vodňany


Adventní posezení s hudebním programem


Akce na říjen 2019


Září 2019

V rámci grantového projektu Rehabilitace duše a těla nás v úterý 3. září navštívily paní Milena Hrůzová a paní Jarka Kučerová se svými pejsky. Obě dámy jsou členky výcvikového canisterapeutické-ho sdružení Hafík. Názorně nám ukázaly výcvik psů používaných při canisterapii. Na závěr senioři pejsky za odměnu vyčesali, dali jim pár povelů a pamlsek. Projekt byl realizován s finanční podporou Jihočeského kraje.

Poslední akcí v rámci projektu Setkávání s tradicemi, která se konala v pondělí 9. září odpoledne, bylo harmonikářské vystoupení. Senioři se radostně zapojili k hudebnímu doprovodu a zpěvu pánů Jiřího Jirana a Rudolfa Tischlera. Projekt završili ochutnávkou výborných tradičních koláčů. Projekt byl realizován s finanční podporou Jihočeského kraje.

Ve středu 11. září dopoledne jsme navštívili selské baroko ve Skalách u Protivína. Posezení na lavičkách v poklidné malebné vesničce nám zpříjemňoval zpěv ptáků a pohled na rozlehlé okolní pole a louky. Návštěvu jsme si ještě zpestřili prohlídkou místní kapličky. Při zpáteční cestě do CSP Vodňany jsme měli možnost prohlédnout ještě okolí Skalského rybníka, u kterého žijí chráněné druhy ptáků.

Po dvouměsíční pauze proběhl opět známý a seniory vyhledávaný program „Žena za pultem“. Ve středu 18. září odpoledne si senioři měli možnost příjemně posedět a popovídat u zakoupených chlebíčků či zákusků, ke kterým se podávala káva.

Klasická poetická komedie režiséra Jiřího Menzela z roku 1967 byla promítána při odpolední kinokavárně ve čtvrtek 19. září. Hlavní hrdiny si zahráli Rudolf Hrušínský, Míla Myslíková, Vlastimil Brodský, František Řehák, Jana Preissová, Jiří Menzel atd.

Ve čtvrtek 26. září se linul domovem hlas harmonik a zpěv pánů Viktory a Nečase. K tomuto duu se zpěvem postupně připojili i přísedící senioři.


Přednáška o zdravé výživě


Přednáška o jedlých rostlinách


Společné pohádkové cvičení s dětmi


Společný pobyt s dětmi v přírodě


Akce na září 2019


Vystoupení baráčníků - POZOR - PRO NEMOC ZRUŠENO!!!


Hudební program p. Vladimíra Pecháčka


Srpen 2019

Dne 5. 8. 2019 proběhla na Pečovatelské službě ve Vodňanech „Přednáška Mgr. J. Velkové (ředitelky Městského muzea a galerie Vodňany) o historii Vodňan a vodňanských literátech, která byla spojená s dataprojekcí“, v rámci projektu „Žít na plné pecky“, který je podpořen ze Společného grantu Komunitní nadace Blanicko-Otavské a města Vodňany. Tato přednáška se zaměřovala na „vodňanské literáty“. Dozvěděli jsme se mnoho nových zajímavostí o životě známých osobností (např. prozaik, dramatik a básník - Julius Zeyer; lékárník, revizor účtů, básník, redaktor a spisovatel - František Herites; básník, žurnalista a překladatel z francouzštiny a polštiny - Otokar Mokrý; malířka a autorka statí o soudobých umělcích - Zdenka Braunerová; malíř, grafik, ilustrátor, scénograf a příležitostný publicista - Jan Zrzavý). V rámci promítání fotografií jsme viděli památky Vodňan, které souvisejí s těmito osobnostmi. Paní ředitelka přinesla i mnoho literatury, kterou jsme si mohli v rámci přednášky prohlédnout. Dále nám paní ředitelka četla úryvky z knih během přednášky. Všichni zúčastnění vyprávění paní ředitelky Mgr. J. Velkové se zájmem poslouchali.

V pondělí 5. srpna se pro velký úspěch opakoval zmrzlinový den. Všem uživatelům majícím zájem o zmrzlinu, byla jim dle vlastního výběru donesena na pokoj. Všichni si pochutnali a pochvalovali.

 

Další akcí v rámci projektu Setkávání s tradicemi, která se konala v úterý 13. srpna odpoledne, byla ukázka výroby jihočeských řemesel. Pod vedením Mgr. Dudákové se senioři naučili techniky drátkování a své výrobky si s hrdostí odnesli, aby se s nimi mohli pochlubit svým blízkým. Projekt byl realizován s finanční podporou Jihočeského kraje.

Ve středu 14. srpna za námi přijela vzácná návštěva paní Hana Rabenhauptová z Prachatic. Přivezla nám představit jednodenní výstavu s názvem SeniorPexeso. Při této interaktivní výstavě si senioři i zacvičili. O hudební zpestření se postarali sestry Šímovy.

V pátek 16. srpna ve spolupráci se Zdravotně sociální fakultou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, která k nám zavítala doc. PhDr. Adéla Mojžíšová Ph.D, aby nám přiblížila život v Africe a informovala nás o studijních pobytech studentů v rámci programu Evropské unie podporující zahraniční mobilitu vysokoškolských studentů a pedagogů a spolupráci ve vysokoškolském vzdělávání v Evropě Erasmus. Studenti při těchto pobytech získávají nenahraditelné zkušenosti a zapojují se i do pomoci obyvatelům černého kontinentu.

V rámci grantového projektu Rehabilitace duše a těla nás v pondělí 19. srpna navštívila paní Marie Ticháková se svou zajímavou přednáškou o zdravém životním stylu, zdravém pohybu a vhodném cvičení. Připomněli jsme si, jak je zdravý pohyb užitečný v každém věku. Projekt byl realizován s finanční podporou Jihočeského kraje.

Ani tento měsíc na nás harmonikáři nezapomněli. V úterý 20. srpna zněla domovem krásná hudba a zpěv, která nenechala seniory v klidu sedět. Komu to jen trochu zdravotní stav dovolil i v kole se zatočil.

Klasická románová balada českého spisovatele Ivana Olbrachta, zfilmovaná v roce 1977, s hlavními hrdiny P. Čepkem, E. Jakoubkovou a dalšími známými herci. Byla ke zhlédnutí při pravidelné kinokavárně pořádané ve středu odpoledne 21. srpna.

 

Další návštěvou v CSP Vodňany, v rámci grantového projektu Setkávání s tradicemi, byla čtyřčlenná dudácká kapela Dudáci ze Strakonic. Akce se konala v úterý 27. srpna odpoledne v místní jídelně. Uživatele pozitivně naladil nejen poslech, ale i společný zpěv. Projekt byl realizován s finanční podporou Jihočeského kraje.

V pátek dopoledne 30. srpna jsme prozkoumali krásná zákoutí rybníku Blatec nedaleko Vodňan. Poseděli jsme si na hrázi a mohli vnímat krásu zdejší přírody a nejen vodního ptactva, které je zde zastoupeno ve velkém množství druhů. Tuto romantickou scenérii doplnila silueta jaderné elektrárny Temelín, která již neodmyslitelně patří ke zdejšímu kraji.