Aktuality

Nově otevřeno testovací místo ve Vodňanech

Nově otevřeno TESTOVACÍ MÍSTO v areálu polikliniky na adrese Jiráskova 116, 389 01 Vodňany.

COVID19 - antigenní testování Vodňany.pdf

Žádanka testování SARS.pdf

vloženo 4. 3. 2021

Očkování na COVID19 v domě s pečovatelskou službou

Dne 26.2.2021 se uskutečnilo očkování proti Covid – 19 v domě s pečovatelskou službou („Beránkovně“), a to vakcínou Pfizer. Očkovací tým ze Strakonic naočkoval 20 předem přihlášených seniorů, a to na základě jejich dobrovolného souhlasu. Tomuto očkování předcházela informativní schůzka, při které byli senioři seznámeni s veškerými informacemi o očkování, a o organizačních záležitostech.

vloženo 1. 3. 2021

Videohovory se seniory + balíčky seniorům

Videohovory se seniory

Videohovory na pokojích seniorů se budou konat od pondělí 12. října 2020 v pracovní dny v době od 14 hod. – 15 hod. Videohovory lze rezervovat u paní recepční na tel. čísle 383 382 625 v době od 8.30 hod. – 17.00 hod.

Uživatelská jména na aplikaci WhatsApp: DS Vodňany - tel. číslo: 775 899 804 nebo CSP Vodňany - tel. číslo: 778 726 218

Nebo lze spojit přes Skype: Centrum sociální pomoci Vodňany

Balíčky seniorům

Od pondělí 12. října 2020 lze přinést balíčky pro seniory na recepci do rukou paní recepční v době od 14 hod. - 16 hod. Tyto balíčky se budou dezinfikovat a poté se roznesou seniorům na pokoje.

vloženo 1. 3. 2021

Pravidla pro návštěvy pro období 1. března - 21. března 2021

Pokud budete chtít navštívit svého příbuzného (seniora domova), návštěva je povolena jen osobám s trvalým bydlištěm ve strakonickém okresu.

Nadále platí již zavedená pravidla:

Povolení návštěv jen:

Osobám navštěvující uživatele, kteří se podrobí před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARSCoV-2 s negativním výsledkem a doloží o tom doklad vystavený laboratoří, odběrovým centrem nebo praktickým lékařem či SMS zprávou. Tento požadavek se nevztahuje na osoby, které absolvovaly nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem a doloží o tom doklad,

osobám, které v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělaly onemocnění COVID-19 a doloží o tom doklad.

Nadále platí pro návštěvy tato pravidla:

návštěva se musí zaevidovat přes registrační systém, na webových stránkách www.cspvodnany.cz, popř. na telefonu 383 382 625 (recepce), návštěva se dostaví v domluvený termín, a prokáže se na recepci tzv. kódem rezervace (vygenerovaným na základě rezervace),

návštěvy probíhají v pracovních dnech od 13:30 hod. do 16:00 hod. tzn, že odchod návštěvy je
v 16,30 h,

návštěva vstupuje maximálně ve dvojici k jednomu uživateli, doba návštěvy je maximálně
30 min. (nelze se zarezervovat 2 x za sebou),

na recepci vyplní tiskopis Čestné prohlášení (ve všech bodech), při vstupu do budovy použije desinfekci na ruce, návleky na boty,

po celou dobu návštěvy používá osobní ochranné pomůcky dýchacích cest, a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu, který si přinese nepoužitý.

Při nedodržení výše uvedených pravidel může být návštěva vykázána.

 

Lze připustit výjimky ze zákazu návštěv, pokud je uživatel domova:

omezen ve svéprávnosti,

se zdravotním postižením,

vykazuje známky takového psychického stavu, který by návštěva blízkých mohla zlepšit (výjimku posuzuje multidisciplinární tým personálu domova, schvaluje ředitelka),

v terminálním stadiu nevyléčitelného onemocnění.

- i zde však platí, že návštěva musí mít trvalé bydliště jen ve strakonickém okresu – výjimky schvaluje ředitelka

- návštěvu lze připustit za podmínky, že osoba navštěvující uživatele dodržuje režimová opatření poskytovatele.

 

Děkujeme za pochopení                                                       

                                                                                              Mgr. Bc. Daniela Davidová, MBA

                                                                                                      ředitelka CSP Vodňany

vloženo 1. 3. 2021

Očkování na COVID19

V našem domově pro seniory Centra sociální pomoci Vodňany proběhlo ve čtvrtek 4. února 2021, druhé přeočkování vakcínou  Pfizer proti onemocnění Covid-19. Na základě dobrovolného souhlasu se očkování podrobili senioři i zaměstnanci.

První očkování bylo provedeno 12. ledna 2021. Našim seniorům byl po každé zajištěn „očkovací komfort“ přímo na jejich pokojích. Látka se všem podávala samozřejmě pod dohledem lékaře. My všichni doufáme, že vakcína zabrání vzniku závažného onemocnění COVID-19, a začneme konečně žít, jako „za starých dobrých časů“.

1
2

vloženo 5. 2. 2021

Návštěvy a donáška balíčků v domově pro seniory

Návštěvy v domově pro seniory v tomto roce jsou možné v těchto dnech:

21. 12. - 23. 12. 2020 v době od 13.30h - 16.30h

28. 12. - 31. 12. 2020 v době od 13.30h - 16.30h

Návštěvy nejsou povoleny ve dnech 24. 12. - 27. 12. 2020.

Stejná pravidla platí i pro doručování nákupů a balíčků.

 

vloženo 22. 12. 2020

Aktuální informace ohledně vycházek

Vláda zrušila usnesení č. 1325, které umožňovalo vycházky klientů pobytových služeb, a nahradila ho novým usnesením č. 1370, které je účinné od 22. 12. 2020.

Nově se již nerozlišuje mezi pobytem mimo zařízení v délce do nebo nad 6 hodin. Po jakémkoli opuštění zařízení má být klient umístěn do oddělených prostor a po 72 hodinách podroben POC testu (další podrobnosti naleznete v předmětném usnesení).

Usnesení vlády č. 1370.pdf

vloženo 22. 12. 2020

Zrušení zákazu vycházení klientů

Od 16. 12. 2020 platí Usnesení vlády č. 1325, které ruší zákaz vycházení z domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem. 

Usnesení č. 1325.pdf

vloženo 15. 12. 2020

Ocenění starosty p. Němečka

Věhlas naší výborné kuchyně se dostal do výšin Rady města Vodňany, a tak jsme osobně z rukou p. starosty a p. místostarosty Vodňan převzali ocenění nejvyšší Řád zlaté vařečky.

 

vloženo 14. 12. 2020

Informace o možnosti návštěvy v CSP Vodňany

Od 5. 12. 2020 vláda rozšířila výjimku ze zákazu návštěv v domovech sociální péče.

Na základě usnesení vlády č. 1264 ze dne 30. 11. 2020 a dále na základě mimořádného opatření Č. j.: MZDR 16214/2020-5/MIN/KAN ze dne 3. 7. 2020 stanovuje ředitelka Centra sociální pomoci Vodňany tato 

Pravidla pro návštěvy pro období 5. 12. - 23. 12. 2020

(poté bude upraveno podle dalších pravidel vyhlášených vládou a možností domova)
 

Zákaz návštěv trvá po dobu nouzového stavu.

1     Výjimku ze zákazu návštěv lze připustit, pokud uživatel domova:

1.1  je omezen ve svéprávnosti

1.2  je se zdravotním postižením

1.3  vykazuje známky takového psychického stavu, který by návštěva blízkých mohla zlepšit (výjimku posuzuje multidisciplinární tým personálu domova, schvaluje ředitelka)

1.4  je v terminálním stadiu nevyléčitelného onemocnění.

2     Výjimku ze zákazu návštěv lze připustit, pokud navštěvující osoba:

2.1  absolvovala nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARSCoV-2 s negativním výsledkem a doloží o tom doklad vystavený laboratoří, odběrovým centrem nebo praktickým lékařem či SMS zprávou

nebo

2.2  v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělaly onemocnění COVID-19 a doloží o tom doklad vystavený praktickým lékařem.

Postup pro návštěvy podle bodu 1 a 2

Návštěvy probíhají v pracovních dnech od 13:30 do 16:00 hod. tzn, že odchod návštěvy je v 16,30 h.

Doba jedné návštěvy je maximálně 30 minut

Zájemce o návštěvu si rezervuje termín návštěvy na webových stránkách www.cspvodnany.cz nebo na telefonu 383 382 625 (recepce)

Návštěva se dostaví v domluvený termín, a prokáže se tzv. kódem rezervace (vygenerovaným na základě rezervace na webových stránkách)

Na recepci vyplní tiskopis Čestné prohlášení (ve všech bodech)

Návštěva vstupuje maximálně ve dvojici k jednomu uživateli

Při vstupu do budovy použije desinfekci na ruce, návleky na boty

Po celou dobu návštěvy používá osobní ochranné pomůcky dýchacích cest, a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu, který si přinese nepoužitý

Při nedodržení výše uvedených pravidel může být návštěva vykázána


Žádáme proto Vás všechny o shovívavost, včasnou rezervaci a také její využití, klidné vyčkání na recepci, absolvování všech procedur, které nám byly uloženy Vládou ČR
a ústředními orgány státní správy. Cílem nás všech je ochránit naše uživatele před nákazou
a rovněž zachovat práceschopný personál.

 

Tato pravidla budou průběžně aktualizována, a zveřejňována


 

Děkujeme za pochopení                                                        

                                                                                              Mgr. Bc. Daniela Davidová, MBA

                                                                                                      ředitelka CSP Vodňany

 

Návod na Rezervační systém pro rezervaci návštěvy seniora

 

Otevřete si webové stránky našeho CSP Vodňany: www.cspvodnany.cz,

Přejděte na Rezervační systém (dále jen RS),

V RS zvolte číslo pokoje svého seniora (pokud jej neznáte, informace Vám podá p. recepční na č: 383 382 625, nebo sociální pracovnice: 775 475 569, 778 716 973),

Postup rezervace:
1) vyberte číslo pokoje

2) zvolte datum a čas návštěvy

3) Jméno a Příjmení seniora, po té své Jméno, Příjmení, telefonický kontakt, popř. emailovou adresu a Jméno, Příjmení a kontakt s Vámi jdoucí druhé návštěvy pokud jdete ve dvojici.

Pokud nemáte internet, tyto údaje Vám do RS vyplní p. recepční, či sociální pracovnice.

V RS se Vám vygeneruje kód, který si pamatujte, popř. si ho napište nebo vytiskněte, a s tímto kódem se přihlásíte v daný rezervovaný čas na recepci.

Seznam odběrových míst na Covid -19 v Jihočeském kraji

„Speciální ordinace Vodňany“
Pro odběr COVID-19, ordinace má svůj vlastní vchod ze dvora polikliniky, do kterého se dostanete průjezdem z ulice ČSLA. Termín je nutno si vždy domluvit se svým ošetřujícím lékařem.

Nemocnice Písek, a.s. - Odběrové místo

Synlab czech s.r.o. Písek

Synlab czech s.r.o. České Budějovice, U Tří Lvů

Synlab czech s.r.o. Český Krumlov

Nemocnice Prachatice a.s.

Klinické laboratoře Tábor

Nemocnice Český Krumlov

Nemocnice Strakonice, a.s.

Stafila k.s., České Budějovice

Nemocnice Jindřichův Hradec a.s. - odběrové místo

Nextclinics České Budějovice

Nemocnice Tábor, a.s.

Citylab s.r.o. - Poliklinika Medicentrum MÁJ 5. patro

Nemocnice České Budějovice, a.s.

Synlab czech s.r.o. České Budějovice Vrbenská

vloženo 3. 12. 2020

Aplikace krizového usnesení vlády ČR ohledně zákazu návštěv a zákazu vycházení v CSP Vodňany

vloženo 27. 11. 2020

O Covidu-19

vloženo 18. 11. 2020

INFORMACE

Vážení rodinní příslušníci,

i přes veškerá přísná bezpečností protiepidemiolocká opatření, se nám nepodařilo zabránit nákaze COVID – 19 v našem domově pro seniory Centra sociální pomoci Vodňany.

V současné době je seniorům poskytována nadále komplexní ošetřovatelská péče beze změn, zaměstnanci zařízení dodržují přísná hygienická pravidla a stanovené pokyny k ochraně zdraví Krajskou hygienickou stanicí. Jsou zavedeny další zvýšené standardy na čistotu a hygienu. Ochranných pomůcek máme dostatek.

Na 1. patře nové budovy byla zavedena tzv. „Covid zóna“, ve které jsou ubytováni klienti s příznaky Covid – 19. Jsou ošetřováni zaměstnanci zvlášť určenými do této zóny. Klienti, kteří zde bydleli, před touto situací, jsou sestěhování na jiných patrech a v bezpečí.

Veškeré činnosti se konají dle krizového plánu. Rodinní příslušníci jsou v případě potvrzené pozitivity, či změny zdravotního stavu seniorů telefonicky informováni.

O aktuálním vývoji u nás Vás budeme informovat.

Případné dotazy, prosím, směřujte na telefonní číslo ředitelky: 725 831 677, vrchní sestra a ostatní zdravotnický personál, je v současné době vytížen.

Děkujeme za pochopení aktuální situace., ředitelka D. Davidová

vloženo 12. 10. 2020

Vzpomínková zádušní mše - ZRUŠENO!!!

vloženo 1. 10. 2020

Shrnutí akcí za září 2020

„Na břehu Blanice stojí Maletice, vesnička má milená….“ Nejen že si o téhle vísce zpíváme, ale tentokrát jsme se ji vydali v úterý 8. září i navštívit. Je to krásná, klidná vesnička s pár domečky a obrovskou návsí. Uprostřed návsi se nachází velký statek a v něm cukrárna. Zde nás obsloužila milá obsluha s nabídkou nespočetné řady různých pochoutek. Od domácích limonád, přes kávu s výběrem ze tří druhů mléka až po různé zákusky (i bezlepkové). Z tak krásného zážitku jsme se neradi vraceli zpět do domova, i přestože jsme byli zcela syti.

1
2
3

Ve čtvrtek 17. září se v odpoledních hodinách konala, již všem známá a všemi oblíbená akce tzv. „Kinokavárna“. Tentokrát byl na plátno promítán film režiséra Jiřího Mádla z roku 2019. V hlavní roli hrál Alois Švehlík nevraživého pana profesora Rypara, který poskytl dočasné útočiště Songovi, mladému Vietnamci. Ptáte se, jak jejich soužití v jednom bytě dopadlo? Myslím si, že většina přítomných diváků by vám odpověděla: „To se nedá odvyprávět. Na to se musíte podívat. To za to stojí!“

Po půlroční odmlce se do CSP Vodňany vrátil další velice oblíbený program. V pondělí 21. září měli obyvatelé domova možnost si opět zakoupit zákusky a chlebíčky v rámci tzv. „Ženy za pultem“.

V úterý 22. září se ze dvora domova linul zpěv harmonikářů p. Viktory, p. Nečase, p. Jirana a p. Tischlera včetně hlasů jejich harmonik. Někteří si tuto událost nenechali ujít a došli si zazpívat i ven do altánu. Jiní, kterým to zdraví nedovolilo, a měli tu možnost, poslouchali a sledovali celé vystoupení z oken svých pokojů. Jen díky hezkému počasí jsme si mohli užít tuto akci v těch nejbezpečnějších podmínkách pro naše seniory.

vloženo 1. 10. 2020

Dudácké vystoupení - pečovatelská služba

Na Pečovatelské službě ve Vodňanech se uskutečnilo dne 21. září 2020 v odpoledních hodinách hudební vystoupení dudácké skupiny „Dudáci ze Strakonic“ - hra na dudy a na jiné nástroje. Toto hudební vystoupení bylo v rámci projektu „Kultura nezná hranice“, který je realizován s finanční podporou Jihočeského kraje. Zazněly lidové písně z Prácheňska a jihozápadních Čech a na závěr jsme si zazpívali píseň „Ta naše písnička česká“. Během vystoupení nám hudebníci představili různé hudební nástroje jako klarinet, housle, dudy a fanfrnoch. Fanfrnoch je hliněná nádoba (např. džbán), která je potažená kůží a uprostřed je provlečen svazek žíní (dva žíňové provázky). Na nástroj se hraje také i ve dvojici, kdy žena vypomáhá hráči a džbán drží, zatímco muž nástroj rozeznívá, jak to můžeme vidět na fotografiích. 

vloženo 22. 9. 2020

Shrnutí akcí za srpen - granty - Domov pro seniory

V pondělí 10. srpna se v odpoledních hodinách konala další akce v rámci projektu „Žijeme tradicemi“, který je realizován s finanční podporou Jihočeského kraje. Společenská místnost domova se rázem proměnila ve Workshop s keramikou pod vedením paní Hany Šoulové. Kromě krátké přednášky o tom, z čeho se keramická hmota skládá a jak se následně zpracovává a vypaluje, si všichni zúčastnění vytvořili ozdobu do svých pokojů. Každý odjížděl ze společenské místnosti s úsměvem na tváři a s potěšením, až se se svým výrobkem bude moci pochlubit svým blízkým.

 

Poslední akcí v CSP Vodňany v rámci projektu „Žijeme tradicemi“ byla ukázka tvorby umělecké řezbářky paní Dany Nachlingerové, která v úterý 25. srpna zavítala do domova až z Opařan. Z prezentace přednášející jsme se dozvěděli o historii řezbařiny v rodě. Dále o typech dřeva a nástrojích, s kterými je možné řezbařit. Paní Nachlingerová s sebou přivezla nespočetnou sbírku vlastnoručně udělaných výrobků, které si mohli na závěr senioři zblízka prohlédnout. Byla to jedna velká nádhera, na kterou budeme všichni rádi vzpomínat. Projekt byl realizován s finanční podporou Jihočeského kraje.

vloženo 1. 9. 2020

Shrnutí akcí za srpen - domov pro seniory

Ve čtvrtek 6. srpna se v domově hrálo, zpívalo a hlavně bylo veselo. Dobrou náladu a mnoho krásných písniček si s sebou přivezli naši oblíbení harmonikáři p. M. Hrdlička, p. V. Nečas a oblíbený klarinetista p. F. Martíšek. Zpěv a hudba z altánu, umístěného ve dvoře, se linuli i do všech otevřených oken pokojů dalších posluchačů.

Naše vyhlídková jízda autem po okolí Vodňan, konaná ve středu 26. srpna v odpoledních hodinách, byla zakončena návštěvou nedalekého poutního místa. Účastníci výletu si užívali posezení za přítomnosti naprostého klidu v zahradě na Lomci. Samozřejmostí pro zúčastněné byla návštěva Kostela Jména Panny Marie, který je překrásný svým bohatým zlaceným zdobením s nádherným oltářem uprostřed.

V pondělí 31. srpna se uživatelé CSP Vodňany po měsíci opět dočkali tzv. Zmrzlinového dne. Především díky velké pomoci pečovatelů si všichni obyvatelé domova (tedy i ti imobilní) měli možnost pochutnat na chladivé točené zmrzlině podle svého výběru. Tento den měl opět velký úspěch, i přesto, že byl jedním z chladnějších oproti předešlým dnům.

 

vloženo 1. 9. 2020

Zábavný pořad Uršuloviny - pečovatelská služba

Dne 27. 8. 2020 proběhl na Pečovatelské službě ve Vodňanech zábavný pořad „Uršuloviny“ - Šimon Pečenka moderoval a doprovázel svým krásným zpěvem zábavný pořad, jehož hlavní protagonistkou byla první dáma humoru a majitelka nejnakažlivějšího smíchu Uršula Kluková. Tento pořad se uskutečnil v rámci projektu „Kultura nezná hranice“, který je realizován s finanční podporou Jihočeského kraje. Paní Uršula Kluková zavzpomínala na svou cestu k herecké kariéře a na spolupráci s panem M. Šimkem a s panem J. Krampolem. Vyprávěla své zážitky z dětství a mládí, které strávila ve východočeském Broumově. Popisovala svá studijní léta na střední zdravotnické škole a následné pracovní úspěchy jako dětská zdravotní sestřička. Celé představení bylo prokládáno krásným zpěvem pana Šimona Pečenky, který zvolil známé písně, a také jsme si i s panem Š. Pečenkou zazpívali. Paní Uršula Kluková celé své představení doplňovala svým jedinečným vtipem. Celé publikum odcházelo z tohoto pořadu s úsměvem na tváři a s radostí na srdci. 

vloženo 1. 9. 2020

MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ NAŘÍZENÉ MINISTERSTVEM ZDRAVOTNICTVÍ

Aktuálně k návštěvám:

Zákaz návštěv by měl být dle nařízení vlády skončen spolu s nouzovým stavem, tedy 12.12.2020.

O způsobu realizace návštěv v Domově po tomto datu vás budeme informovat. Připravujeme však pro návštěvy seniorů na našich webových stránkách tzv. Rezervační systém. Ten by měl zohlednit počet osob na jednotlivých patrech, dodržování a omezení časových rezervací např. na vícelůžkových pokojích apod.

Tato opatření budou zavedena z důvodu prevence kovidové nákazy.

O našich dalších krocích Vás budeme informovat, a doufejme, že bude vyhovovat všem stranám, hlavně našim seniorům.

 

Oznamujeme, že od 9. října 2020 platí v domově pro seniory ZÁKAZ NÁVŠTĚV z důvodu nepříznivé epidemiologické situace.

Zákaz návštěv se týká domova pro seniory. Na základě výjimky se mohou uskutečnit návštěvy u:

         uživatelů sociálních služeb s omezenou svéprávností,

         u uživatelů sociálních služeb se zdravotním postižením,

         u uživatelů, kde to vyžaduje jejich zhoršený psychický stav či sociální situace (posuzuje s uživatelem sociální pracovník ve spolupráci s dalšími pracovníky zařízení, nebo praktický lékař, případně nasmlouvaný psychiatr a psycholog),

         u uživatelů sociálních služeb v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění.

Výjimku potvrzuje ředitel, nebo jím určená osoba.

 

Videohovory se seniory

Videohovory na pokojích seniorů se budou konat od pondělí 12. října 2020 v pracovní dny v době od 14 hod. – 15 hod. Videohovory lze rezervovat u paní recepční na tel. čísle 383 382 625 v době od 8.30 hod. – 17.00 hod.

Uživatelská jména na aplikaci WhatsApp: DS Vodňany - tel. číslo: 775 899 804 nebo CSP Vodňany - tel. číslo: 778 726 218

Nebo lze spojit přes Skype: Centrum sociální pomoci Vodňany

Balíčky seniorům

Od pondělí 12. října 2020 lze přinést balíčky pro seniory na recepci do rukou paní recepční v době od 14 hod. - 16 hod. Tyto balíčky se budou dezinfikovat a poté se roznesou seniorům na pokoje.

vloženo 25. 8. 2020