Aktuality

Návštěvy v CSP Vodňany - aktuálně

vloženo 28. 7. 2020

Workshop - drátkování - pečovatelská služba

Dne 20. července 2020 se konal na Pečovatelské službě ve Vodňanech „Workshop drátkování“ v rámci projektu „Kultura nezná hranice“, který je realizován s finanční podporou Jihočeského kraje. Představila se nám paní Mgr. Petra Dudáková, majitelka Petřiny rukodělné dílny ve Vodňanech, která nám řekla mnoho informací o drátkování. Přivezla nám vybavení na výrobu: různé tloušťky drátů, různé korálky, kleště, hadříky na drátky, již vyrobené z drátů různé vzory např. zápich ve tvaru srdíčka. Během celého workshopu jsme všichni zúčastnění drátkovali s pomocí, a dle pokynů paní Mgr. Petry Dudákové. Na závěr, jako poděkování za velkou píli, jsme dostali na památku svůj výrobek.

vloženo 21. 7. 2020

Návštěvy u seniorů

vloženo 15. 7. 2020

Shrnutí akcí za červen 2020

Během hezkého slunného úterního odpoledne 23. června 2020 se v Centru sociální pomoci ve Vodňanech konalo svěcení zvoničky. Zvoničku se povedlo do domova zakoupit zásluhou projektu, který byl finančně Komunitní nadací Blanicko – Otavskou. Tato slavnost se konala za přítomnosti pana faráře J. Prokeše, který v domově slouží pravidelné čtvrteční mše svaté. Hudební doprovod této události poskytly paní L. Ebelová na elektrické klávesy společně s paní M. Centkovou, která zahrála na příčnou flétnu. Nedílnou součástí slavnostní příležitosti byla i paní ředitelka Mgr. Bc. Daniela Davidová MBA, se zaměstnanci a seniory celého zařízení. Zvonička byla umístěna ve venkovních prostorách dvora domova a bude součástí duchovní služby, která je v těžkých životních chvílích,  jako je vyrovnání se se ztrátou svých blízkých, velmi důležitá a bezesporu patří do komplexu paliativní péče.

První akce v rámci projektu „Žijeme tradicemi“ se konala v pondělí 22. června odpoledne. Ve společenské místnosti domova doslova proběhl workshop drátkování pod vedením Mgr. Petry Dudákové. Poté, co se senioři od lektorky naučili techniky drátkování, pustili se s chutí do výroby vlastního ozdobného zápichu do květináče. Z workshopu všichni odcházeli s hrdostí, že mohou svým blízkým ukázat, co se jim podařilo s pomocí paní Dudákové a zaměstnankyň domova vytvořit. Projekt byl realizován s finanční podporou Jihočeského kraje.

V polovině června se Centrum sociální pomoci Vodňany zapojilo do projektu Pohádka pro radost, který zorganizovala společnost Mezi námi, o.p.s.. Děti z celé České republiky, jejich prostřednictvím, zaslali naším babičkám a dědečkům vlastnoručně nakreslené obrázky. Do domova tím vnesli pocit štěstí, radosti a leckde vykouzlili i úsměv na tváři seniora. Jsme rádi, že i v době, která přináší stále ještě nějaká omezení, můžeme alespoň tímto způsobem pokračovat v mezigenerační spolupráci.

vloženo 24. 6. 2020

Relizace projektu Terapie přírodou

Děkujeme všem příznivcům, kteří využili hlasovací žeton na pokladně Tesco k tomu, aby hlasovali pro náš projekt „TERAPIE PŘÍRODOU“ v rámci vyhlášeného grantového programu „Vy rozhodujete, my pomáháme“.  Díky získaným hlasům se tento projekt umístil na 2. místě, a díky tomu jsme získali od Nadačního fondu Tesco finanční příspěvek ve výši 16 000,- Kč.

Získané finanční prostředky jsme použili na nákup tzv. floramobilu (mobilní zahrádka), díky kterému můžeme provozovat v našem domově pro seniory zahradní terapii přímo na pokojích seniorů. Velká výhoda floramobilu spočívá v tom, že ho mohou využívat i senioři, kteří jsou upoutáni na lůžko. Věříme, že touto formou terapie příznivě ovlivníme duševní stav našich seniorů, zajistíme psychický odpočinek a nabídneme aktivní a plnohodnotné trávení volného času. Realizací projektu jsme navázali na již probíhající terapie v našem zařízení, kterými jsou arteterapie, aromaterapie, canisterapie a felinoterapie. Věříme, že senioři si tento druh zábavy oblíbí, a zažijí při této činnosti pocit smysluplnosti.

vloženo 11. 6. 2020

Shrnutí akcí za květen 2020

Několik programů v domově bylo možné realizovat za přísných hygienických podmínek.

Od 5. května se naši farníci po dlouhé odmlce opět mohli začít pravidelně scházet s panem farářem J. Prokešem v místní kapli. Podmínkou uskutečnění těchto akcí, bylo dodržování přísných hygienických pravidel.

1
2
3

Dobrou náladu a spousty krásných písniček nám ve čtvrtek 21. května do dvora domova přivezli harmonikáři p. V. Viktora, p. V. Nečas, p. M. Hrdlička a J. Jiran společně s klarinetistou p. F. Martíškem. Někteří se přijeli podívat až na dvůr, jiní si tuto událost nenechali také ujít a koukali alespoň z oken pokojů. Příjemně strávené odpoledne venku na čerstvém vzduchu doprovázené hřejivými slunečními paprsky si všichni náramně užili.

Během měsíce května se CSP Vodňany zapojilo do projektu Úsměv do schránky a kartičkové výzvy „Záleží nám na vás“. Chtěli bychom poděkovat především dobrovolníkům, kteří se do této akce zapojili a nakreslili obrázek či napsali našim seniorům pár hřejivých slov v této nelehké době. Veškeré pozdravy dokázali našim uživatelům udělat radost a vykouzlili úsměv na jejich tváři. Jsme rádi, že i v době, která přináší spoustu omezení, můžeme aspoň tímto způsobem pokračovat v mezigenerační spolupráci.

vloženo 3. 6. 2020

Shrnutí akcí za duben 2020

Ve čtvrtek 23. dubna proběhla v domově netradičním způsobem Mše svatá. Skupina našich farníků se výjimečně sešla ve společenské místnosti, kde společně za jasně daných hygienických podmínek zhlédli poselství od pana faráře Prokeše. Rázem se uživatelé rozešli do pokojů se spokojenýma a rozzářenýma očima v této nelehké době.

1
2

Odpoledne v pondělí 27. dubna si pro seniory připravila překvapení kapela Dřemlinka. Její členové si udělali čas a sešli se na dvoře domova, kde hráli a zpívali celé odpoledne. Zvědavé výrazy bylo vidět z oken, terasy a někteří si tuto kapelu nenechali ujít naživo a přijeli až na dvůr, který byl zalitý sluncem a hezkým počasím.

1
2
3
4

vloženo 3. 6. 2020

Konec zákazu vycházení seniorů

Od 1. června 2020 se ruší zákaz vycházení seniorů v domově pro seniory mimo areál domova. Všechny seniory i příbuzné, žádáme o dodržování následujících pravidel. Při pobytu venku je nutné dodržovat dvoumetrové odstupy, vyhýbat se větší koncentraci lidí, nosit roušky v uzavřených prostorách, a při vstupu do domova provést dezinfekci rukou, která je k dispozici u vstupu do zařízení. Vycházet a vcházet lze jen předním vchodem.

vloženo 29. 5. 2020

Návštěvy u seniorů

vloženo 15. 5. 2020

Balíčky pro seniory

Od 11. května je již možné posílat nebo donést balíček seniorům prostřednictvím naší recepce, a to ve všední dny v době od 8.30 hod. - 12.30 hod. a od 13.00 hod. - 17.00 hod. Všechny potraviny musí být balené v originálních obalech, není možné nosit výrobky vlastní výroby. Všechny donesené věci budou omývány či dezinfikovány.

vloženo 5. 5. 2020

Spuštěno hlasování

Na níže uvedeném odkazu lze hlasovat pro náš projekt v období od 29. 4. 2020 do 20. 5. 2020

https://www.csobpomaharegionum.cz/detail-projektu/609-zahrada-bez-barier

vloženo 29. 4. 2020

Poděkování zaměstnancům

vloženo 27. 4. 2020

Strakonický deník „Lidé odvedle“ 20.4.2020

vloženo 21. 4. 2020

Poděkování

Velmi děkujeme vodňanským majitelům firem: Pneuservisu Madar, který poskytl generátor ozonu, pomocí něhož jsme mohli dokonale vydesinfikovat prostory v Centru sociální pomoci Vodňany. A pneuservisu Žižka, který nám ozonovým čištěním vydesinfikoval naše služební automobily pro pečovatelskou službu, s kterými také rozvážíme jídlo našim seniorům po ORP Vodňany. Ozónové čištění odstraňuje nepříjemné zápachy, likviduje bakterie a viry. Pane Žižko a pane Madare, DĚKUJEME.

vloženo 7. 4. 2020

Chráníme se

Centru sociální pomoci Vodňany byl schválen projekt „Chráníme se“ v rámci vyhlášeného programu Fond podpory seniorů 2020. Nadace ČEZ tímto programem velmi rychle zareagovala na vyhlášený nouzový stav v České republice. Našemu domovu pro seniory byl přidělen nadační příspěvek ve výši 47 000,- Kč, který je určen na pořízení ochranných pomůcek. Děkujeme Nadaci ČEZ, že nám pomáhá pokrýt částečně naše náklady na pořízení ochranných prostředků, které jsou v době šíření nemoci COVID-19 pro naše zařízení klíčové ke kvalitnímu poskytování naší pobytové sociální služby. Cílem projektu je zajistit ochranu našeho personálu, který se stará o seniory v CSP Vodňany, a zabránit nákaze koronavirem jak u zaměstnanců, tak především seniorů.

Finančně podpořeno Nadací ČEZ

vloženo 2. 4. 2020

Pomoc v nouzi

Centru sociální pomoci Vodňany byl schválen Výborem dobré vůle – Nadací Olgy Havlové finanční příspěvek ve výši 10 870,- Kč na projekt „Pomoc v nouzi“ v rámci vyhlášeného mimořádného grantového řízení, které reaguje na nouzový stav v ČR. Z poskytnutých finančních prostředků budou zakoupeny ochranné pomůcky pro terénní pečovatelskou službu, kterou poskytujeme na území ORP Vodňany. V současné době není doporučováno seniorům v souvislosti s epidemií COVID-19 vycházet ze svých domovů, proto jsou více závislí na naší pomoci. Díky zakoupeným ochranným pomůckám budeme moci chránit seniory před koronavirovou  nákazou, a pomáhat jim v této nelehké situaci, kdy nejvíce potřebují naši pomoc, aniž bychom ohrozili je i naše zaměstnance. Cílem projektu je zajistit poskytování naší terénní sociální služby, za dodržení zvýšených hygienických opatření, nezbytných k zabránění přenosu koronaviru mezi seniory, i v těchto nelehkých podmínkách.

Podpořeno z programu Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové

vloženo 2. 4. 2020

Zákaz vstupu do Domu s pečovatelskou službou

vloženo 2. 4. 2020

Dotace města Týn nad Vltavou

Centrum sociální pomoci Vodňany získalo v rámci dotačního programu města Týn nad Vltavou určeného na podporu sociálních služeb v roce 2020 dotaci ve výši 8.000,- Kč. Tyto finanční prostředky budou použity na nákup dvou chodítek do domova pro seniory. Jedná se o čtyřkolová chodítka s vysokou oporou, která usnadní pohyb méně mobilním seniorům, a poslouží tak jako výborný prostředek pro rehabilitaci. Zajistíme tak seniorům lepší péči, čímž dojde ke zkvalitnění námi poskytované pobytové sociální služby Domov pro seniory.

Finančně podpořeno městem Týn nad Vltavou

 

vloženo 2. 4. 2020

Poděkování zaměstnancům

vloženo 30. 3. 2020

Shrnutí akcí za březen 2020

V pátek 6. března strávili uživatelé dopoledne v milé společnosti dětí z MŠ Smetanova. Děti s sebou přinesly veselou jarní náladu, která rozesmála všechny přítomné úsměvy pohaslé dlouhou zimou bez sněhu. K vidění zde byla sedmikráska, tulipán, beruška a spousta dalšího jarního kvítí a zvířat. Atmosféru doplnil zpěv dětí doplněný o hlas některých přísedících uživatelů.

Tento měsíc se Žena za pultem musela uskutečnit v netradičním duchu z důvodu zákazu seskupování větší skupiny lidí. V úterý 17. března rozváželi ženy za pultem po pokojích zákusky a chlebíčky věnované od Cukrárny u Boušků. A jelikož všeho bylo dostatek, dostalo se na každého obyvatele domova.

 

Ostatní akce z programu byly z důvodu zákazu návštěv zrušeny.

vloženo 30. 3. 2020