Aktuality


Oslava 20 let CSP Vodňany + předávání certifikátu

CSP Vodňany se stalo držitelem Značky kvality v sociálních službách

Dne 20. ledna 2020 proběhlo v rámci oslav 20. výročí od založení Centra sociální pomoci Vodňany slavnostní předání Značky kvality v sociálních službách pro domov pro seniory. Značka kvality je nezávislý externí systém hodnocení sociálních služeb, který má zájemcům o službu a jejich rodinným příslušníkům poskytnout informaci o tom, jak kvalitně jsou služby v daném zařízení poskytovány. Systém je založen na hodnocení z úhlu pohledu samotného uživatele a má za cíl zvyšovat kvalitu v certifikovaných zařízeních, ale např. také předkládat doporučení pro možná zlepšení. Hodnoceno je celkem 5 oblastí (ubytování, stravování, kultura a volný čas, partnerství a péče) a to formou udělování hvězdiček.

Certifikát se čtyřmi hvězdičkami převzala ředitelka Mgr. Bc. Daniela Davidová z rukou Mgr. Bc. Andrey Tajanovské, Dis., předsedkyně profesního svazu sociálních pracovníků v sociálních službách APSS ČR. Křest certifikátu, kterého se ujal starosta města Vodňany Milan Němeček, byl pověstnou „třešničkou na dortu“ výše zmiňovaných oslav. CSP Vodňany se tak stalo čtvrtým certifikovaným domovem pro seniory v jižních Čechách, navíc jediným zařízením v České republice, které má certifikované obě poskytované služby. Je to pro nás velký úspěch, za což patří dík všem zaměstnancům CSP Vodňany!

Mgr. Veronika Bílá, sociální pracovnice

 

Obrázek - Oslava 20 let CSP Vodňany + předávání certifikátu

vloženo 24. 1. 2020

Prosinec 2019

V pondělí 2. prosince zahájili v domově adventní čas roznáškou vánočního punče uživatelům po pokojích. Některé jedince vylákala vůně punče z pokoje až na chodbu. S punčem se podávala také vánoční nálada a pohoda.

1

V CSP Vodňany se v úterý 3. prosince rozpoutalo hotové peklo. Do jídelny domova zavítala skupinka rozverných čertů pod vedením Mikuláše a andělů. Ti se poté rozutekli s nadílkou po celém domově včetně pokojů uživatelů. K rejdění čertů zahrála a zazpívala vodňanská kapela Dřemlinka.

1

V rámci spolupráce přišla do společenské místnosti domova donášková služba z vodňanské Městské knihovny. Skupinka vášnivých čtenářů si 5. prosince dle svého výběru vypůjčila donesené knihy. Tito jedinci se těší na další shledání a výběr dalších zajímavých knih.

1

Páteční odpoledne 6. prosince strávili uživatelé s malými hasiči z Pražáku. Každý si mohl za jejich pomoci vyrobit nádherný vánoční svícen z jablka a sušeného ovoce jako dekoraci na pokoj. Velkým překvapením pro všechny byla možnost zpívání vánočních koled za zvuku kytary.

1
2

V úterý  10. prosince pomohly v CSP Vodňany se zdobením vánočního stromečku děti z MŠ Sluníčko. Jelikož k nám zavítali ti nejmenší, uživatelé se s radostí a pílí vydali jim pomoci. Senioři i děti si společné chvíle užívali. Všichni si na závěr společně zazpívali. Ozdobený stromek byl umístěn na dvůr domova, aby byl vidět z oken pokojů.

1

I v prosinci byl program v CSP Vodňany zpestřen zajímavou přednáškou pod vedením Mgr. A. Kotové. V úterý 10. prosince jsme si během přednášky zopakovali historii českého státu od Sámovi říše až po vládu Habsburků.

1

Kapelu Votvíráci z Vodňan s velmi talentovanou zpěvačkou a muzikantkou, si přál p. Pavel – její velký fanoušek – v rámci přání Ježíškových vnoučat. Ale způsob splnění tohoto daru je jiné, takové „kooperativní“. Tento dar si vybralo jedno Ježíškovo vnouče, které však požádalo o zprostředkování další Ježíškovo vnouče, ale samotný „dar“ nám přineslo předat další Ježíškovo vnouče. Není to nádhera, taková solidarita? Samotný výraz tváří všech zúčastněných mluví za vše…DĚKUJEME.

1
2
3

Sváteční vánoční večeře v domově pro seniory CSP Vodňany

Každým rokem se ve vodňanském domově dodržuje tradice „sváteční vánoční večeře“. Letos se pořádala již 19. prosince 2019.  Pravou vánoční atmosféru si naši uživatelé plnými doušky užili, společně s našimi hosty s p. starostou Milanem Němečkem, s p. místostarostou Ing. Tomášem Bednaříkem, s p. Josefem Prokešem, a také se zaměstnanci a příbuznými našich seniorů. Po hřejivých slovech p. ředitelky, p. starosty a p. faráře, a i jednoho seniora z řad našich uživatelů, následoval přípitek, vánoční večeře, cukroví… Samozřejmě, jsme si všichni po večeři zazpívali koledy v doprovodu pěveckého sboru ZŠ Protivín pod vedením sbormistryně p. Lenky Přástkové, a za zvuku doprovodné kytary p. Kristíny Dlouhé. Atmosféra Vánoc na nás dopadla plnou vahou, „zastavili jsme čas“, a uvědomili si, že i když slavíme Vánoce v domově pro seniory, jsme jedna velká rodina.

1
2
3

„Masáží není nikdy dost“. I tady tato forma dárku od Ježíškových vnoučat potěšila, moc DĚKUJEME

1
2
3

Děkujeme Ježíškovým vnoučatům ze Slevomatu, kteří se složili na baterie do el. vozíku. Ihned se využili, jelo se na výlet po Vodňanech. DĚKUJEME.

1
2
3

Pečovatelská služba pořádá Výstavu fotografií z akcí pořádaných v rámci projektu „Žít na plné pecky“, který je podpořen ze Společného grantu Komunitní nadace Blanicko-Otavské a města Vodňany, Pečovatelské služby za rok 2019. Výstavu naleznete „ve vitrínách prvního patra Městského úřadu Vodňany, Náměstí svobody 18, Vodňany“.  Tato výstava probíhá již od 2. prosince a bude trvat do 31. prosince 2019.  Všichni jste srdečně zváni.

1
2
3

Dne 10. 12. 2019 se opět uskutečnila návštěva, jako loňský rok, dětí z MŠ Sluníčko u uživatelů pečovatelské služby v Domě s pečovatelskou službou. Děti seniorům zazpívaly zimní písničky. A také děti obdarovaly seniory připravenými dárečky. Za toto krásné překvapení senioři pečovatelské služby dětem předali různé pamlsky v podobě bonbónů a čokolád. Dětem a paní učitelkám moc děkujeme za návštěvu na DPS Vodňany a budeme moc rádi, když se znovu uvidíme.

1
2
3

Dnešní zpívání s naší paní ředitelkou p. Davidovou mělo velký úspěch. Texty rozdány, koledy zazpívány, vánoční nálada. Co víc si můžeme přát? Už jen Ježíška, a pod stromeček plný pytel zdraví.

1

 

vloženo 10. 12. 2019

Jarmark Strakonice

Ani tento rok naším seniorům není osud jiných lidí lhostejný, proto sebrali veškeré své síly a vytvořili balíčky. Tyto sponzorské dary věnovali na Vánoční jarmark ve Strakonicích, aby pomohli lidem, kteří to potřebují.

1

vloženo 29. 11. 2019

Listopad 2019

V úterý 5. listopadu navštívili CSP Vodňany paní ředitelka Městského muzea a galerie Vodňany Mgr. J. Velková a pan fotograf Karel Burda. Připravili si přednášku na téma „Sametové Vodňany“. Hned na začátku si pro seniory vystupující připravili překvapení v podobě dobových obleků, které měli na sobě oblečené. Během přednášky měli přihlížející možnost shlédnout fotografie z let 1989 – 1990 s podrobným a zajímavým popisem jednotlivých důležitých mezníků v tomto období.

1

V rámci spolupráce s Městskou knihovnou Vodňany jsme se vypravili do knihovny na exkurzi. Zde nás 6. listopadu uvítala paní ředitelka Mgr. Kateřina Mašlová, která nám ukázala a řekla, co vše je v knihovně možné si půjčit a vidět. Novinkou pro nás bylo, že se zde pořádají i různé přednášky, kterých se také můžeme zúčastnit v případě zájmu. A tak se těšíme na další spolupráci.

1

Ve čtvrtek 7. listopadu seniorům zpestřili dopoledne děti z MŠ Malovice svou besídkou. Leckterá přihlížející tvář měla rázem úsměv na tváři a měla chuť si společně s dětmi zazpívat.

1

V pátek 8. listopadu přivítali senioři mávajícíma rukama Martina na „bílém“ koni. Ti, co byli vykoupaní, si nemohli nechat Martina ujít a tak sledovali dění na dvoře alespoň z okna.

1

V rámci projektu " Rehabilitace duše a těla " nás v domově poctila svou návštěvou paní PhDr. Milada Šanderová. Tématem přednášky, konané 11. listopadu, byly jedlé rostliny, které upoutali nejen všechny přítomné oči, ale i uši. Paní doktorka si pro seniory připravila jitrocelové a rakytníkové bonbóny, různé bylinkové čaje a rakytníkový džem, který senioři ochutnali. Na závěr zjistili, že všechny bylinky mají na náš organismus blahodárný vliv, pokud jsou v potřebném množství. Tento projekt byl realizován s finanční podporou Jihočeského kraje.

1

Během roku proběhl v domově vzdělávací projekt pro seniory s názvem: Zdravě a aktivně stárnout. A to vše jen díky spolupráci se Zdravotně sociální fakultou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. V úterý 12. listopadu přijela do domova ze ZSFJU Mgr. D. Dvořáčková, Ph.D., která společně s paní ředitelkou Mgr. Bc. D. Davidovou předala certifikáty seniorům, kteří aktivně navštěvovali kurzy pořádané v rámci tohoto projektu. Na závěr byli všichni, včetně přihlížejících seniorů, odměněni krásným zpěvem a hudebním doprovodem na harmoniku A. Weckové a V. Viktory.

1
2

V úterý 19. listopadu se konala poslední přednáška v rámci projektu " Rehabilitace duše a těla ". Paní Bc. Eva Volmutová si pro děti a seniory připravila přednášku o zdravé výživě, kterou je upoutala na celé dopoledne. Všichni přítomní měli možnost rozeznat, co je zdravé a co nezdravé, a také si o tom společně popovídat. Všichni se aktivně zapojovali do všech činností, které si pro ně paní Bc. E. Volmutová připravila. Na závěr senioři předali dětem Mikuláše, které vlastnoručně vyrobili. Ale ani senioři neodešli s prázdnou. Od dětí dostali košík vlastnoručně vyrobeného ovoce a od paní Bc. E. Volmutové ještě brožurku o zdravé výživě. Tento projekt byl realizován s finanční podporou Jihočeského kraje.

1

Tak jako každý měsíc, tak ani tento se to neobešlo bez „Ženy za pultem“, která se konala ve středu 20. listopadu v odpoledních hodinách. Uživatelé měli možnost si zakoupit zákusky a chlebíčky. Také si mohli dát k zákusku i kávu, která k tomu neodmyslitelně patří. Všichni odcházeli do svých pokojů s dobrou náladou.

1

Klasická románová komedie od Jiřího Vejdělka byla ke zhlédnutí ve čtvrtek 28. listopadu při pravidelné kinokavárně. Zhlédnutím filmu si uživatelé opět připomněli situaci, která se děla v roce 1989. Hlavní hrdiny si zahráli Táňa Pauhofová, Hynek Čermák, Robert Cejnar, Lucie Šteflová a mnoho dalších známých herců.

 

 

vloženo 29. 11. 2019

Hudební vystoupení Cink z Prachatic

Na Pečovatelské službě ve Vodňanech se uskutečnilo dne 26. listopadu 2019 v odpoledních hodinách Hudební vystoupení souboru „Cink“ z Prachatic u příležitosti adventního posezení seniorů Pečovatelské služby. Toto hudební vystoupení bylo v rámci projektu „Žít na plné pecky“, který je podpořen ze Společného grantu Komunitní nadace Blanicko-Otavské a města Vodňany. Zazněly písně českého a moravského folklóru a na závěr jsme si zazpívali vánoční koledy. Dále proběhl proslov paní ředitelky Mgr. Bc. D. Davidové a sklenkou bílého vína jsme si připili na další rok působení Pečovatelské služby a s přáním hodně zdraví. 

vloženo 28. 11. 2019

Mezigenerační spolupráce

vloženo 27. 11. 2019

Výstava fotografií

vloženo 27. 11. 2019

Ježíškova vnoučata 2019

Náš domov pro seniory navštívilo další Ježíškovo vnouče. P. František dostal svůj 1. holící strojek a jako bonus vodu po holení. Radost byla veliká, a to na všech stranách, DĚKUJEME.

1
2

 

První Ježíškovo vnoučata přijela z Pražáku u Vodňan za p. Františkem. Nadělila mu holící strojek a ručně malované přání k Vánocům. Setkání? Neuvěřitelně emotivní na obě strany. DĚKUJEME!!!

1
2

vloženo 22. 11. 2019

V bezpečí domova

Centru sociální pomoci Vodňany byl schválen projekt s názvem „V bezpečí domova“ od Nadace Olgy Havlové - Výboru dobré vůle, na který jsme získali finanční příspěvek ve výši 25 000,- Kč. Finanční prostředky budou použity na nákup přídavného pohonu Power-pack duo, který je určen k připojení k invalidnímu mechanickému vozíku. Tento přídavný pohon bude sloužit uživatelům pečovatelské služby. Díky přídavnému pohonu budou moci pečovatelky absolvovat se seniory i vzdálenější přesuny, neboť by jim tento pohon měl usnadnit manipulaci s imobilními uživateli. Senioři budou moci využívat tento „vylepšený“ vozík k vycházkám, k přesunu do zdravotnického zařízení či na námi pořádané volnočasové akce. Budou tak společně sdílet zážitky s ostatními seniory, čímž se sníží sociální vyloučení těchto osob a zkvalitní námi poskytovaná terénní sociální služba.

 

vloženo 12. 11. 2019

Náš domov, je tady

Centru sociální pomoci Vodňany byl schválen finanční příspěvek ve výši 10 000,- Kč na projekt s názvem Náš domov, je tady. Tento projekt se zaměřuje na paliativní péči v našem domově pro seniory ve Vodňanech. V průběhu projektu absolvují pracovníci přímé péče odborný seminář o paliativní péči. Tito pracovníci tak získají potřebné kvalifikační předpoklady pro poskytování odborné paliativní péče. Cílem vzdělávání je, abychom byli schopni zajistit v našem pobytovém zařízení komplexní péči jak po stránce zdravotní, psychické i sociální a poskytovat tuto péči jak umírajícím osobám, tak jejich rodinným příslušníkům, kteří se těžko vyrovnávají se ztrátou svých blízkých. Součástí projektu je i zakoupení zvoničky, která bude umístěna ve venkovních prostorách dvora domova pro seniory. Ta bude součástí duchovní služby, která je v těchto těžkých životních chvílích velmi důležitá a bezesporu patří do komplexu paliativní péče.

 

Projekt je podpořen Komunitní nadací Blanicko – Otavskou

 

vloženo 12. 11. 2019

Hlasování pro CSP Vodňany

vloženo 8. 11. 2019

Hlasujte pro náš projekt

vloženo 8. 11. 2019

Výzva - podpořte nás!

vloženo 8. 11. 2019

Kvalitní stravování seniorů

 

Centru sociální pomoci Vodňany byl schválen projekt týkající se domova pro seniory s názvem Kvalitní stravování seniorů. V rámci projektu žádáme o finanční příspěvek ve výši 35 549,- Kč na nákup nerezového transportního vozíku do stravovacího provozu. Tento vozík bude sloužit k transportu stravy v tabletách z kuchyně na pokoje našich uživatelů. Nákupem vozíku dojde ke zkvalitnění vybavení naší kuchyně a tím zajištění vyšší kvality námi podávané stravy v domově pro seniory ve Vodňanech.

Požadovanou finanční částku lze získat nasbíráním potřebného počtu bodů prostřednictvím již známé mobilní aplikace EPP od Skupiny ČEZ - Pomáhej pohybem je nástroj, díky kterému má uživatel možnost vlastním aktivním pohybem určovat, které projekty a v jaké výši má Nadace ČEZ finančně podpořit. Budeme proto rádi za jakoukoliv, byť i malou sportovní podporu od každého účastníka, který podpoří náš projekt. Bližší informace lze získat na stránkách www.pomahejpohybem.cz.

vloženo 8. 11. 2019

Sametové Vodňany

Dne 4. 11. 2019 proběhla na Pečovatelské službě ve Vodňanech přednáška paní Mgr. J. Velkové (ředitelky Městského muzea a galerie Vodňany) a pana fotografa Karla Burdy na téma: „Sametové Vodňany“. Přednáška byla spojená s dataprojekcí fotografií pana fotografa Karla Burdy z let 1989 – 1990. Na začátku přednášky nám přednášející připravili překvapení ve formě dobového oblečení, které si oblékli. S fotografií jsme se dozvěděli mnoho nových zajímavostí. V rámci promítání fotografií jsme si připomněli tento důležitý mezník v naší historii. Přednášející nám přinesli výběrový katalog fotografií pana Karla Burdy, který jsme si mohli v rámci přednášky prohlédnout. Dále nás pozvali na, již probíhající, výstavu archivních dokumentů a fotografií pana Karla Burdy, která probíhá v městské galerii. Všichni zúčastnění vyprávění paní ředitelky Mgr. J. Velkové a pana fotografa Karla Burdy se zájmem poslouchali.

vloženo 5. 11. 2019

Časopis Kompost - „Zvířátková terapie“ ve vodňanském domově pro seniory

vloženo 31. 10. 2019

Říjen 2019

Dne 22. října 2019 se uskutečnilo, na Pečovatelské službě ve Vodňanech, hudební vystoupení pana Vladimíra Pecháčka (dlouholetý bývalý člen legendární skupiny Patrola Šlapeto a orchestru Ondřeje Havelky) a pana Michala Žáry (dlouholetý člen legendární skupiny Patrola Šlapeto), v rámci projektu „Žít na plné pecky“, který je podpořen ze Společného grantu Komunitní nadace Blanicko-Otavské a města Vodňany. Zazpívaly se, za doprovodu kytary a houslí, písně staropražské, lidové, populární hity Karla Hašlera i známé melodie z filmů pro pamětníky. Pan Pecháček a pan Žára nás potěšili u srdce a všichni jsme si s radostí s nimi zazpívali nám známé písně: „Ručičky nebojte se, Vy makat nebudete.“, „Ku Praze uhání Vlak.“, „Škoda lásky“ a „Život je jen náhoda“. Na konec vystoupení nám hudebníci připravili překvapení, zahráli nám druhou symfonickou báseň „Vltava“ z cyklu Má vlast od pana skladatele Bedřicha Smetany.

V úterý 1. října se konala poslední přednáška z cyklu světová náboženství Mgr. A. Kotové, která nás zaujala poutavým vyprávěním o křesťanství. Hodně informací o křesťanství jsme si nejen připomněli, ale i spoustu dalších nových získali.

1

Dne 10. října navštívili uživatelé z CSP Vodňany Městskou galerii ve Vodňanech, kde se konala výstava fotografií K. Burdy s názvem Sametové Vodňany. Senioři si se zájmem prohlédli archivní fotografie a dokumenty nejen z demonstrací v roce 1989 – 1990.

1

 

Ve středu 16. října se opět po měsíci uskutečnila akce zvaná „Žena za pultem“. Senioři z celého domova se sešli v místní jídelně, kde si měli možnost popovídat u zakoupených chlebíčků a zákusků. K dobrotám se podávala i káva.

1

Ve čtvrtek 17. října navštívil domov pro seniory PhDr. Miroslav Špecián se zajímavou přednáškou o poutních místech v Čechách a na Moravě. Poutní místa osobně navštívil a přednášku obohatil nádhernými fotografiemi z těchto míst. Senioři měli možnost prohlédnout si poutní místo v nedalekých Chelčicích, Lomec u Vodňan, dále směrem na Moravu Baziliku Nanebevzetí Panny Marie ve Velehradě, Svatý Kopeček u Olomouce a spousty dalších.

1

Další krásné dopoledne s námi strávily, v rámci projektu „Rehabilitace duše a těla“, děti a paní učitelky z mateřské školy v pátek 18. října. V rámci společného pohádkového cvičení si pro seniory připravily pohádku O veliké řepě a mnoho dalších. Při pohádkách senioři postupně zapojili do pohybu celé tělo. Odměnou pro děti byli uživateli ručně vyrobení papíroví dráčci. Tento projekt je realizován s finanční podporou Jihočeského kraje.

1

V pondělí 21. října navštívila skupina uživatelů výstavu pořádanou CSP Vodňany. Ve vitrínách prvního patra Městského úřadu shlédli fotografie z akcí pořádaných v rámci projektu Setkávání s tradicemi. K vidění byli zpívající harmonikáři, taneční skupiny, Dudáci ze Strakonic a jiní další, kteří v domově během uplynulého roku vystupovali.

1

Československá hudební komedie z roku 1969 byla k zhlédnutí ve čtvrtek 24. října v odpoledních hodinách. Světáci, v hlavní roli s Jiřím Sovákem, Vlastimilem Brodským, Janem Libíčkem, Jiřinou Bohdalovou, Jiřinou Jiráskovou a Ivou Janžurovou, většině sledujícím vytvořili úsměv na tváři.

 

Během měsíce října probíhala ve vitrínách prvního patra Městského úřadu výstava fotografií z akcí pořádaných v CSP Vodňany. Během roka se v domově zrealizovalo několik hudebních a tanečních vystoupení v rámci projektu „Setkávání s tradicemi“. Projekt byl realizován s finanční podporou Jihočeského kraje.

 

 

vloženo 24. 10. 2019

Září 2019

V rámci grantového projektu Rehabilitace duše a těla nás v úterý 3. září navštívily paní Milena Hrůzová a paní Jarka Kučerová se svými pejsky. Obě dámy jsou členky výcvikového canisterapeutické-ho sdružení Hafík. Názorně nám ukázaly výcvik psů používaných při canisterapii. Na závěr senioři pejsky za odměnu vyčesali, dali jim pár povelů a pamlsek. Projekt byl realizován s finanční podporou Jihočeského kraje.

1

Poslední akcí v rámci projektu Setkávání s tradicemi, která se konala v pondělí 9. září odpoledne, bylo harmonikářské vystoupení. Senioři se radostně zapojili k hudebnímu doprovodu a zpěvu pánů Jiřího Jirana a Rudolfa Tischlera. Projekt završili ochutnávkou výborných tradičních koláčů. Projekt byl realizován s finanční podporou Jihočeského kraje.

1

Ve středu 11. září dopoledne jsme navštívili selské baroko ve Skalách u Protivína. Posezení na lavičkách v poklidné malebné vesničce nám zpříjemňoval zpěv ptáků a pohled na rozlehlé okolní pole a louky. Návštěvu jsme si ještě zpestřili prohlídkou místní kapličky. Při zpáteční cestě do CSP Vodňany jsme měli možnost prohlédnout ještě okolí Skalského rybníka, u kterého žijí chráněné druhy ptáků.

1

Po dvouměsíční pauze proběhl opět známý a seniory vyhledávaný program „Žena za pultem“. Ve středu 18. září odpoledne si senioři měli možnost příjemně posedět a popovídat u zakoupených chlebíčků či zákusků, ke kterým se podávala káva.

1

Klasická poetická komedie režiséra Jiřího Menzela z roku 1967 byla promítána při odpolední kinokavárně ve čtvrtek 19. září. Hlavní hrdiny si zahráli Rudolf Hrušínský, Míla Myslíková, Vlastimil Brodský, František Řehák, Jana Preissová, Jiří Menzel atd.

Ve čtvrtek 26. září se linul domovem hlas harmonik a zpěv pánů Viktory a Nečase. K tomuto duu se zpěvem postupně připojili i přísedící senioři.

1

vloženo 2. 10. 2019

Zádušní mše

vloženo 6. 9. 2019