Projekt Senioři komunikují

Realizece proběhla v roce 2007

Centrum sociální pomoci Vodňany získalo finanční prostředky na projekt “Senioři komunikují“, podporovaný Nadačním fondem manželů Václava a Livie Klausových.

Partnery tohoto programu byli Nadace České Spořitelny a společnost T-Mobile.

Cílem tohoto projektu bylo podpořit vzdělávání seniorů v oblasti ovládání a užívání osobních počítačů, mobilních telefonů a platebních karet. Projekt byl zaměřen především na tu skupinu seniorů, která doposud neměla příležitost se seznámit se zmíněnými moderními komunikačními prostředky blíže, a alespoň v základních funkcích se je naučit ovládat. Dalším úkolem bylo překonání tohoto handicapu, kterým by budoucí generace seniorů už neměly být tolik poznamenány.

Tento projekt byl zaměřen na vzdělávání seniorů z Vodňan a okolních obcí a jeho aktivity probíhaly v prostorách objektu Domu s pečovatelskou službou, Elektrárenská 35, Vodňany a v Internetové kavárně Colombina (Městské kulturní středisko ve Vodňanech).

Vzdělávání seniorů bylo tvořeno letním a podzimním cyklem kurzů.

Do projektu Senioři komunikují se přihlásilo 23 účastníků a 17 z nich jich kurz úspěšně absolvovalo (10 žen a 7 mužů).

Letní kolo bylo zahájeno dne 18. června a ukončeno 22. června 2007.
První den byl rozdělen do dvou vyučovacích bloků. V první bloku (tj. v době od 8.30 do 9.30) lektor zastupuijící Českou Spořitelnu, objasnil účastníkům, jak používat a využívat platební kartu, dále se účastníci dozvěděli o výhodách a riziku použití různých typů platebních karet, (např. jak je chránit proti neoprávněnému zneužití).
Ve druhém bloku byla provedena výuka pod záštitou mobilního operátora T-Mobile, kde se frekventatni naučili zacházet s mobilními telefony, byli poučeni o výhodách použití tísňové linky, naučili se jak zaslat krátkou textovou zprávu apod ...
Kurz se konal v prostorách vzdělávací místnosti Centra sociální pomoci Vodňany, Elektrárenská 32, Vodňany.

2.– 5. den realizace projektu byl zasvěcen poznávání světa počítačů a počítačové techniky.
Kurz se konal v prostorách internetové kavárny Městského kulturního střediska ve Vodňanech. Pod vedením lektora a asistenta z firmy Attavena České Budějovice se účastníci nejprve seznámili se základní výbavou PC a poté se zabývali podrobněji jednotlivými programy. V posledních dnech výuky se naučili surfovat na internetu a založili si rovněž své e-mailové adresy.
Výuka byla doplněna o dataprojekci ke kvalitnější orientaci absolventů kurzu.

Shodný program se opakoval i v podzimním kole, ve stejných prostorách v období od 15. do 19. října 2007.

Frekventantům kurzu byla dána k dispozici brožura na psaní poznámek opatřená logem Nadace manželů Livie a Václava Klausových a partnerských organizací podílejících se na realizaci projektu a dále propagační materiály zmíněných organizací podílejících se na projektu.

V obou kolech po skončení celého kurzu obdrželi účastníci osvědčení o absolvování projektu „Senioři komunikují“.  

Obrázek - Projekt Senioři komunikují Obrázek - Projekt Senioři komunikují Obrázek - Projekt Senioři komunikují