Realizace projektu

Paliativní péče v domově pro seniory Centra sociální pomoci Vodňany

Vlivem stárnutí nejen vodňanské populace, a zvyšující se kvalitou zdravotní péče o seniory, se postupně proměňuje klientela našeho domova pro seniory, a to především z hlediska potřeb odborné péče našim seniorům. S tím souvisí otázky, jak zajistit potřeby člověka v období jeho závěrečné fáze života. Náš domov se tak stává místem posledních dnů, místem, kde na sklonku svého života, si přejí senioři zemřít, nejlépe obklopeni svými nejbližšími. Abychom v tomto duchu, mohli disponovat odborným personálem, zdravotními sestrami, pečovateli, sociálními pracovníky i nutričními terapeuty, absolvovali jsme již po několikáté v řadě další vzdělávací kurz Paliativní péče pro zdravotnické a sociální pracovníky.  

Snažíme se z veškerých sil o to, abychom uměli vnímat potřeby umírajícího člověka, jak po stránce zdravotní, tak psychické i sociální. Máme velkou výhodu, že jsme schopni také zajistit duchovní služby (hlavně individuální), které do komplexu paliativní péče patří.

Vzdělávání personálu je rozvíjeno na úrovni naší sociální služby, ale i ze strany kraje, neboť náš záměr byl podpořen dotačním programem Podpora paliativní péče v Jihočeském kraji. Touto dotací byla zavedena systémová podpora k poskytování geriatrické paliativní péče našim klientům v domově pro seniory.

Realizováno s finanční podporou Jihočeského kraje