Aktuality

MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ NAŘÍZENÉ MINISTERSTVEM ZDRAVOTNICTVÍ

Aktuálně k návštěvám:

Zákaz návštěv by měl být dle nařízení vlády skončen spolu s nouzovým stavem, tedy 12.12.2020.

O způsobu realizace návštěv v Domově po tomto datu vás budeme informovat. Připravujeme však pro návštěvy seniorů na našich webových stránkách tzv. Rezervační systém. Ten by měl zohlednit počet osob na jednotlivých patrech, dodržování a omezení časových rezervací např. na vícelůžkových pokojích apod.

Tato opatření budou zavedena z důvodu prevence kovidové nákazy.

O našich dalších krocích Vás budeme informovat, a doufejme, že bude vyhovovat všem stranám, hlavně našim seniorům.

 

Oznamujeme, že od 9. října 2020 platí v domově pro seniory ZÁKAZ NÁVŠTĚV z důvodu nepříznivé epidemiologické situace.

Zákaz návštěv se týká domova pro seniory. Na základě výjimky se mohou uskutečnit návštěvy u:

         uživatelů sociálních služeb s omezenou svéprávností,

         u uživatelů sociálních služeb se zdravotním postižením,

         u uživatelů, kde to vyžaduje jejich zhoršený psychický stav či sociální situace (posuzuje s uživatelem sociální pracovník ve spolupráci s dalšími pracovníky zařízení, nebo praktický lékař, případně nasmlouvaný psychiatr a psycholog),

         u uživatelů sociálních služeb v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění.

Výjimku potvrzuje ředitel, nebo jím určená osoba.

 

Videohovory se seniory

Videohovory na pokojích seniorů se budou konat od pondělí 12. října 2020 v pracovní dny v době od 14 hod. – 15 hod. Videohovory lze rezervovat u paní recepční na tel. čísle 383 382 625 v době od 8.30 hod. – 17.00 hod.

Uživatelská jména na aplikaci WhatsApp: DS Vodňany - tel. číslo: 775 899 804 nebo CSP Vodňany - tel. číslo: 778 726 218

Nebo lze spojit přes Skype: Centrum sociální pomoci Vodňany

Balíčky seniorům

Od pondělí 12. října 2020 lze přinést balíčky pro seniory na recepci do rukou paní recepční v době od 14 hod. - 16 hod. Tyto balíčky se budou dezinfikovat a poté se roznesou seniorům na pokoje.

vloženo 25. 8. 2020

CSP Vodňany získalo nový automobil Škoda Octavia

vloženo 11. 8. 2020

Vyhlášení soutěže

vloženo 3. 8. 2020

V pečovatelské službě má automobil Škoda Karoq odsloužen první rok

Centrum sociální pomoci Vodňany získalo v létě roku 2019 Škodu Karoq Ambition díky podané žádosti: na MAS_Vodňanská_ryba_výzva_č.1Vodňanská ryba, z. s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje „SCLLD pro území MAS Vodňanská ryba
na období 2014 – 2020“, které vyhlásilo 1. výzvu k předkládání žádostí o podporu
z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem „MAS Vodňanská ryba,
z.s. – IROP – Rozvoj infrastruktury pro zlepšení dostupnosti a zkvalitnění sociálních služeb“. Číslo výzvy ŘO IROP: 62. výzva - Sociální infrastruktura - integrované projekty CLLD – SC 4.1. Opatření integrované strategie: Sociální začleňování a sociální služby.

A tak můžeme rekapitulovat „zásluhy“ tohoto automobilu. Za rok jsme za našimi uživateli v ORP Vodňany najeli více než 4 500 km, setkali jsme se s nespočet klienty, kterým jsme poskytli na stovky úkonů. Těmito činnostmi a samozřejmě i spousty jinými, plníme cíl projektu, kvůli němuž jsme si automobil pořizovali.

Hlavním cílem projektu je zkvalitnění materiálně-technické základny sociálních služeb poskytovaných CSP Vodňany, a tím pomáháme osobám sociálně vyloučeným a ohroženým sociálním vyloučením a osobám se zdravotním postižením, čímž dochází ke zvýšení kvality
a dostupnosti služeb sociální práce s cílovými skupinami, a to i v obtížně dostupných lokalitách. Mezi dílčí cíle projektu patří: zlepšení dostupnosti a rozvoj sociálních služeb v ORP Vodňany, zkvalitnění poskytovaných terénních sociálních služeb, eliminace rizika sociálního vyloučení, podpora osob ohrožených sociálním vyloučením, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím osobám z cílových skupin, zvýšení informovanosti a povědomí o sociálních službách poskytovaných CSP Vodňany

Projekt je spolufinancován z IROP, reg. č.: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0009104.

Za Centrum sociální pomoci Vodňany ředitelka Daniela Davidová

vloženo 3. 8. 2020

Shrnutí akcí za červenec 2020 - grantové akce

Společenská místnost domova se v úterý 14. července proměnila ve sklářskou dílnu p. J. Effmerta. Dozvěděli jsme se nesčetně zajímavých informací ohledně sklářů a jejich tvorby v České republice, ale i různě ve světě. Přednáška byla obohacena názornou ukázkou výroby foukaných a vinutých skleněných korálků. O akci pořádanou v rámci projektu „Žijeme tradicemi“ byl obrovský zájem. Pár přihlížejících zlákala nabídka udělat si vlastnoručně vinutý korálek podle svého výběru. Projekt byl realizován s finanční podporou Jihočeského kraje.

V rámci projektu „Žijeme tradicemi“ jsme v úterý 21. července zavítali do dílny paní L. Limové ve Smilovicích u Týna nad Vltavou. Manželé Limovi nám ukázali všechna zákoutí své dílny, kde jsme mohli vidět nesčetně tkalcovských stavů a početnou sbírku kolovratů včetně názorných ukázek. Dále jsme poznali tradiční stará řemesla jako například vyšívání rybí šupinou a krosienky, což je starobylá technika pletení na rámu. Po zážitku plném hezkých ručně vyrobených věcí jsme se s těžkým srdcem rozloučili a vrátili zpět do domova. Projekt je realizován s finanční podporou Jihočeského kraje.

vloženo 3. 8. 2020

Shrnutí akcí za červenec 2020

Na čtvrteční odpoledne 16. července bylo plánované posezení s harmonikáři v altánu s grilováním špekáčků. Jelikož nám počasí nepřálo a přineslo celodenní vydatný déšť, byli jsme nuceni celou akci přesunout do společenské místnosti. Zde se o zábavu postarali pánové M. Hrdlička, V. Nečas a J. Jiran zpěvem za doprovodu svých harmonik. O opékání špekáčků jsme se také nenechali připravit, proto jsme gril umístili na čerstvý vzduch terasy, kde jsme mohli zvesela i za deště opékat. Masité špekáčky se sklenkou zlatavého moku přišli vhod všem obyvatelům domova.

1
2
3

Pondělí 27. července se všichni obyvatelé domova nemohli dočkat, konal se tzv. Zmrzlinový den. V tento den měli všichni obyvatelé domova (tedy i imobilní) možnost si nechat donést zmrzlinu podle svého výběru. Díky velké pomoci pečovatelů se celá akce zdařila a všichni zájemci si pochutnali na chladivé, chutné zmrzlině. Pro velký úspěch si tento den zopakujeme i v měsíci srpnu.

 

vloženo 3. 8. 2020

Předání nového vozu Škoda Octavia Combi

Osobní automobil od ŠKODA AUTO, a.s. pomáhá Centru sociální pomoci Vodňany

Současná epidemie virové nemoci COVID-19 ukazuje, jak zranitelný je systém zdravotní a sociální péče a jak velký význam má poskytování mobilních služeb. Na tuto nelehkou dobu zareagovala společnost ŠKODA AUTO, a.s. V rámci grantové výzvy ŠKODA AUTO – MOBILITA získalo Centrum sociální pomoci Vodňany osobní vozidlo ŠKODA Octavia pro poskytování sociálních služeb pro seniory a zdravotně postižené a další ohrožené skupiny obyvatel.

Dne 28. července jsme si toto auto převzali v Českých Budějovicích, a již nám s plnou vervou slouží. Díky tomuto automobilu, jsme zvýšili dostupnost naší pečovatelské služby. Někteří senioři a zdravotně postižení občané jsou totiž na naší pečovatelské službě závislí, a bez naší pomoci by zůstali odříznuti od dodávky základních potravin či ostatních pomůcek, i v odlehlých vesnicích v požadovaném rozsahu. Zefektivnila se tak nelehká služba pečovatelů vykonávaná pro seniory, kteří v době aktuálně probíhající pandemie na území České republiky patří mezi nejohroženější skupinu osob, a nejvíce potřebují naši pomoc. Za darování Centru sociální pomoci Vodňany tohoto automobilu mnohokrát za děkujeme.

Ředitelka CSP Vodňany, Daniel Davidová

vloženo 30. 7. 2020

Návštěvy v CSP Vodňany - aktuálně

vloženo 28. 7. 2020

Workshop - drátkování - pečovatelská služba

Dne 20. července 2020 se konal na Pečovatelské službě ve Vodňanech „Workshop drátkování“ v rámci projektu „Kultura nezná hranice“, který je realizován s finanční podporou Jihočeského kraje. Představila se nám paní Mgr. Petra Dudáková, majitelka Petřiny rukodělné dílny ve Vodňanech, která nám řekla mnoho informací o drátkování. Přivezla nám vybavení na výrobu: různé tloušťky drátů, různé korálky, kleště, hadříky na drátky, již vyrobené z drátů různé vzory např. zápich ve tvaru srdíčka. Během celého workshopu jsme všichni zúčastnění drátkovali s pomocí, a dle pokynů paní Mgr. Petry Dudákové. Na závěr, jako poděkování za velkou píli, jsme dostali na památku svůj výrobek.

vloženo 21. 7. 2020

Návštěvy u seniorů

vloženo 15. 7. 2020

Shrnutí akcí za červen 2020

Během hezkého slunného úterního odpoledne 23. června 2020 se v Centru sociální pomoci ve Vodňanech konalo svěcení zvoničky. Zvoničku se povedlo do domova zakoupit zásluhou projektu, který byl finančně Komunitní nadací Blanicko – Otavskou. Tato slavnost se konala za přítomnosti pana faráře J. Prokeše, který v domově slouží pravidelné čtvrteční mše svaté. Hudební doprovod této události poskytly paní L. Ebelová na elektrické klávesy společně s paní M. Centkovou, která zahrála na příčnou flétnu. Nedílnou součástí slavnostní příležitosti byla i paní ředitelka Mgr. Bc. Daniela Davidová MBA, se zaměstnanci a seniory celého zařízení. Zvonička byla umístěna ve venkovních prostorách dvora domova a bude součástí duchovní služby, která je v těžkých životních chvílích,  jako je vyrovnání se se ztrátou svých blízkých, velmi důležitá a bezesporu patří do komplexu paliativní péče.

1
2
3

První akce v rámci projektu „Žijeme tradicemi“ se konala v pondělí 22. června odpoledne. Ve společenské místnosti domova doslova proběhl workshop drátkování pod vedením Mgr. Petry Dudákové. Poté, co se senioři od lektorky naučili techniky drátkování, pustili se s chutí do výroby vlastního ozdobného zápichu do květináče. Z workshopu všichni odcházeli s hrdostí, že mohou svým blízkým ukázat, co se jim podařilo s pomocí paní Dudákové a zaměstnankyň domova vytvořit. Projekt byl realizován s finanční podporou Jihočeského kraje.

V polovině června se Centrum sociální pomoci Vodňany zapojilo do projektu Pohádka pro radost, který zorganizovala společnost Mezi námi, o.p.s.. Děti z celé České republiky, jejich prostřednictvím, zaslali naším babičkám a dědečkům vlastnoručně nakreslené obrázky. Do domova tím vnesli pocit štěstí, radosti a leckde vykouzlili i úsměv na tváři seniora. Jsme rádi, že i v době, která přináší stále ještě nějaká omezení, můžeme alespoň tímto způsobem pokračovat v mezigenerační spolupráci.

1
2
3

vloženo 24. 6. 2020

Relizace projektu Terapie přírodou

Děkujeme všem příznivcům, kteří využili hlasovací žeton na pokladně Tesco k tomu, aby hlasovali pro náš projekt „TERAPIE PŘÍRODOU“ v rámci vyhlášeného grantového programu „Vy rozhodujete, my pomáháme“.  Díky získaným hlasům se tento projekt umístil na 2. místě, a díky tomu jsme získali od Nadačního fondu Tesco finanční příspěvek ve výši 16 000,- Kč.

Získané finanční prostředky jsme použili na nákup tzv. floramobilu (mobilní zahrádka), díky kterému můžeme provozovat v našem domově pro seniory zahradní terapii přímo na pokojích seniorů. Velká výhoda floramobilu spočívá v tom, že ho mohou využívat i senioři, kteří jsou upoutáni na lůžko. Věříme, že touto formou terapie příznivě ovlivníme duševní stav našich seniorů, zajistíme psychický odpočinek a nabídneme aktivní a plnohodnotné trávení volného času. Realizací projektu jsme navázali na již probíhající terapie v našem zařízení, kterými jsou arteterapie, aromaterapie, canisterapie a felinoterapie. Věříme, že senioři si tento druh zábavy oblíbí, a zažijí při této činnosti pocit smysluplnosti.

1
2
3

vloženo 11. 6. 2020

Shrnutí akcí za květen 2020

Několik programů v domově bylo možné realizovat za přísných hygienických podmínek.

Od 5. května se naši farníci po dlouhé odmlce opět mohli začít pravidelně scházet s panem farářem J. Prokešem v místní kapli. Podmínkou uskutečnění těchto akcí, bylo dodržování přísných hygienických pravidel.

1
2

Dobrou náladu a spousty krásných písniček nám ve čtvrtek 21. května do dvora domova přivezli harmonikáři p. V. Viktora, p. V. Nečas, p. M. Hrdlička a J. Jiran společně s klarinetistou p. F. Martíškem. Někteří se přijeli podívat až na dvůr, jiní si tuto událost nenechali také ujít a koukali alespoň z oken pokojů. Příjemně strávené odpoledne venku na čerstvém vzduchu doprovázené hřejivými slunečními paprsky si všichni náramně užili.

1
2
3

Během měsíce května se CSP Vodňany zapojilo do projektu Úsměv do schránky a kartičkové výzvy „Záleží nám na vás“. Chtěli bychom poděkovat především dobrovolníkům, kteří se do této akce zapojili a nakreslili obrázek či napsali našim seniorům pár hřejivých slov v této nelehké době. Veškeré pozdravy dokázali našim uživatelům udělat radost a vykouzlili úsměv na jejich tváři. Jsme rádi, že i v době, která přináší spoustu omezení, můžeme aspoň tímto způsobem pokračovat v mezigenerační spolupráci.

1
2
3

vloženo 3. 6. 2020

Shrnutí akcí za duben 2020

Ve čtvrtek 23. dubna proběhla v domově netradičním způsobem Mše svatá. Skupina našich farníků se výjimečně sešla ve společenské místnosti, kde společně za jasně daných hygienických podmínek zhlédli poselství od pana faráře Prokeše. Rázem se uživatelé rozešli do pokojů se spokojenýma a rozzářenýma očima v této nelehké době.

1

Odpoledne v pondělí 27. dubna si pro seniory připravila překvapení kapela Dřemlinka. Její členové si udělali čas a sešli se na dvoře domova, kde hráli a zpívali celé odpoledne. Zvědavé výrazy bylo vidět z oken, terasy a někteří si tuto kapelu nenechali ujít naživo a přijeli až na dvůr, který byl zalitý sluncem a hezkým počasím.

1
2
3

vloženo 3. 6. 2020

Konec zákazu vycházení seniorů

Od 1. června 2020 se ruší zákaz vycházení seniorů v domově pro seniory mimo areál domova. Všechny seniory i příbuzné, žádáme o dodržování následujících pravidel. Při pobytu venku je nutné dodržovat dvoumetrové odstupy, vyhýbat se větší koncentraci lidí, nosit roušky v uzavřených prostorách, a při vstupu do domova provést dezinfekci rukou, která je k dispozici u vstupu do zařízení. Vycházet a vcházet lze jen předním vchodem.

vloženo 29. 5. 2020

Návštěvy u seniorů

vloženo 15. 5. 2020

Balíčky pro seniory

Od 11. května je již možné posílat nebo donést balíček seniorům prostřednictvím naší recepce, a to ve všední dny v době od 8.30 hod. - 12.30 hod. a od 13.00 hod. - 17.00 hod. Všechny potraviny musí být balené v originálních obalech, není možné nosit výrobky vlastní výroby. Všechny donesené věci budou omývány či dezinfikovány.

vloženo 5. 5. 2020

Spuštěno hlasování

Na níže uvedeném odkazu lze hlasovat pro náš projekt v období od 29. 4. 2020 do 20. 5. 2020

https://www.csobpomaharegionum.cz/detail-projektu/609-zahrada-bez-barier

vloženo 29. 4. 2020

Poděkování zaměstnancům

vloženo 27. 4. 2020

Strakonický deník „Lidé odvedle“ 20.4.2020

vloženo 21. 4. 2020