Aktuality

LEDEN 2019

V pondělí 7. ledna probíhalo v domově Tři králové koledování, žáci Základní školy Alešova a Gymnázia Vodňany navštíví individuálně pokoje seniorů, kteří měli zájem poslechnout si koledy a potěšit se mladickým elánem.

V úterý 8. ledna senioři zavítali do společenské místnosti domova, která se na odpoledne změnila v kinokavárnu. Promítal se zde český filmový muzikál - Kdyby tisíc klarinetů, režisérů Jana Roháče a Vladimíra Svitáčka. K odpolední pohodě přispěla i podávaná káva.

Ve čtvrtek 17. ledna odpoledne zájemci o hudbu, hudební nástroje a senioři zajímající se o nové informace, měli možnost poslechnout zajímavou přednášku o hudebních nástrojích spojenou s ukázkou hry na tyto nástroje. Vzácným hostem byl Mgr. et Mgr. J. P. Macků, Ph.D. držitele „Ocenění za hudební skladbu“ uděleného hudebním skladatelem Pavlem Slezákem, laureátem ceny Leoše Janáčka.

 

V pondělí 21. ledna další pravidelné společné dopoledne dětí z mateřské školy Smetanova a seniorů z CSP Vodňany. Dopoledním tématem bylo vzpomínání na vánoční dárky. Všichni společně vzpomínali, co přinesl Ježíšek? Poté dárečky namalovali a na závěr si společně zazpívali.

 

V úterý 22. ledna se konala zajímavá akce pod názvem Žena za pultem. Senioři si mohli zakoupit zákusky či chlebíčky. Pokud měli chuť na dobrou kávu, byla jim káva uvařena a dobroty s kávou snědli v jídelně.

Ve čtvrtek 24. ledna odpoledne posezení s písničkou za doprovodu harmonikářů H+N+V (Miroslav Hrdlička +Václav Nečas + Václav Viktora). Tentokrát se netančilo, ale o to hlasitěji se zpívalo.

1
  

vloženo 29. 6. 2019

Dobrá duše 2019

Ocenění Dobrá duše je oceněním práce dobrovolníků seniorského věku, kteří se aktivně zapojují do nezištné pomoci ostatním seniorům např. v domovech pro seniory. V letošním roce se konal již 7. ročník tohoto projektu. Slavnostní ceremoniál byl organizován tradičně v  nádherných prostorech Kláštera Minoritů sv. Jakuba v Praze v pondělí 17. června. Našimi nominovanými v kategorii „Jednotlivec“ byli harmonikáři pánové Miroslav Hrdlička a Václav Nečas za jejich pravidelná harmonikářská vystoupení v CSP Vodňany. Oba dva naši nominovaní získali za svoji činnost čestná uznání. Slavnostního ceremoniálu se zúčastnil pan M. Hrdlička a ředitelka CSP Vodňany Mgr. Bc. D. Davidová, která zároveň přebrala ocenění za CSP Vodňany v kategorii „Instituce“. Organizace, která vytváří výjimečné prostředí pro dobrovolnickou pomoc.

Za CSP Vodňany Bc. Eva Remišová

vloženo 26. 6. 2019

Cena Ď 2019

Cena Ď http://www.cena-d.cz/ je česká cena určená mecenášům a dobrovolníkům v oblasti kultury, charity, vědy, vzdělávání a morálních hodnot v ČR. Letos se uskutečnil již 19. ročník. Jihočeské krajské kolo proběhlo jako každý rok v Divadle Oskara Nedbala v Táboře a celostátní kolo se uskutečnilo v Praze v Nové scéně Národního divadla. Naším letošním nominovaným byl Mgr. Josef Mrvík. Nominací jsme chtěli vyjádřit poděkování za jeho dobrovolnickou činnost v našem domově.

Nebývá zvykem nominovat na ceny a poděkování duchovní pečovatele. Přesto jsme přesvědčeni, že pan Josef Mrvík si nominaci zaslouží plným právem.

Celých jedenáct let dochází Mgr. Josef Mrvík do Centra sociální pomoci Vodňany za seniory, aby je duchovně posiloval a doprovázel v oblasti jejich spirituálních potřeb. Náš domov navštěvuje pravidelně každou neděli, a pokud cítí, že někdo potřebuje jeho návštěvu častěji, neváhá navštívit seniory
i v týdnu. Každé setkání s lidmi cítí jako vzácnou příležitost a dar ke vzájemnému obohacování. Je tak velkým pomocníkem kněží ve farnosti Vodňany. Josefovi patří náš velký dík za jeho dlouhodobou a důležitou roli, kterou zastává v našem domově.

vloženo 26. 6. 2019

„Český den proti rakovině“ v CSP Vodňany

Centrum sociální pomoci Vodňany se stalo neoficiálním dobrovolníkem organizace Mamma HELP v rámci celostátní akce „Český den proti rakovině“. Nabízené žluté kytičky, jako symbol největší preventivní sbírky v naší republice, byly prodány v rekordním čase. Mnoho zaměstnanců, návštěv, ale i seniorů si tuto kytičku zakoupili a přispěli tím na dobrou věc.

Všem samozřejmě děkujeme, koordinátorka prodeje v CSP Vodňany Markéta Kosíková

vloženo 26. 6. 2019

Rehabilitace duše a těla

Obrázek - Rehabilitace duše a těla

Centru sociální pomoci Vodňany byl v rámci dotačního programu „Podpora zdravotně preventivních aktivit v rámci Zdraví 2020 v Jihočeském kraji“ schválen projekt s názvem „Rehabilitace duše a těla“. Od Jihočeského kraje jsme získali finanční prostředky ve výši 20 500,- Kč.

Projekt bude realizován do listopadu 2019 a je zaměřen na aktivity vedoucí ke zdravému životnímu stylu. Během projektu navštíví naše seniory děti z mateřské školy a společně se zábavnou formou seznámí prostřednictvím besedy pod vedením nutriční terapeutky se zásadami zdravého stravování, nutnosti pohybových aktivit a jejich společného vlivu na zdraví člověka. Kromě teoretických znalostí si děti společně se seniory také zacvičí. Dále proběhne přednáška spojená s poznáváním a ochutnávkou jedlých plodů pod vedením člena České botanické společnosti i názorná ukázka výcviku psů používaných při canisterapii pod vedením některého z členů sdružení Hafík z Třeboně. Všichni zúčastnění obdrží obrázkové brožury s informacemi ke zdravému životnímu stylu, např. ukázkami zdravého talíře pro správnou skladbu jídelníčku či ukázkami správného druhu pohybu. 

Cílem projektu je zvýšit povědomí o zdravém životním stylu a jeho vlivu na zdraví člověka, působit preventivně proti civilizačním nemocem, podpořit zdravé místní životní podmínky a především fyzickou a duševní pohodu všech zúčastněných.

Bc. Eva Remišová ,realizátorka projektu
 


Projekt je realizován s finanční podporou Jihočeského kraje.

vloženo 4. 6. 2019

Beseda P. J. Prokeše - 18. 6. 2019

vloženo 4. 6. 2019

Majáles

Naši senioři měli možnost shlédnout průvod studentů Gymnázia Vodňany, který byl součástí dnešního Majálesu.

Obrázek - Majáles

Obrázek - Majáles

Obrázek - Majáles

Obrázek - Majáles

vloženo 31. 5. 2019

Setkání s tradicemi

Obrázek - Setkání s tradicemi

Centrum sociální pomoci Vodňany získalo, v rámci dotačního programu Podpora kultury, od Jihočeského kraje finanční prostředky ve výši 25 000,- Kč na projekt „Setkání s tradicemi“. Obsahem projektu je realizaci několika kulturních akcí v domově pro seniory, které se uskuteční v průběhu roku 2019.

Během projektu se senioři seznámí s různými kulturními žánry, čímž se zpestří nabídka námi nabízených volnočasových aktivit. Realizací projektu chceme příznivě ovlivnit kvalitu života seniorů a podpořit jejich aktivní životní styl s cílem upevnění sociálních kontaktů a tím uspokojení biopsychosociálních potřeb cílové skupiny osob.

V únoru si naši senioři užili masopustní veselí za doprovodu kapely Dřemlinka a v květnu proběhlo hudební vystoupení Agentury Iva s přáním ke Dni matek. V nejbližších dnech nás čeká taneční vystoupení s ukázkou tanců z 20. let 20. století, harmonikářské vystoupení spojené s opékáním špekáčků a v následujících měsících se senioři můžou těšit na dudácké vystoupení či ukázku výroby jihočeských řemesel. Na závěr projektu, v měsících říjen – listopad 2019, se uskuteční výstava fotografií ze všech akcí ve Sloupové síni Městského úřadu ve Vodňanech. Srdečně zveme tímto všechny naše příznivce, kteří mají zájem shlédnout námi pořádané akce, aby se přišli podívat na tuto výstavu.

O všech pořádaných akcích budeme průběžně informovat na plakátech.

Bc. Eva Remišová ,realizátorka projektu
 


Projekt je realizován s finanční podporou Jihočeského kraje.

vloženo 15. 5. 2019

Časopis Kompost - Jaro ťuká na dveře

Obrázek - Časopis Kompost - Jaro ťuká na dveře

Obrázek - Časopis Kompost - Jaro ťuká na dveře

vloženo 11. 5. 2019

Fotografické obrazy

9. 5. 2019 byly v našem domově pro seniory CSP Vodňany podepsány umělecké foto obrazy autorkou p. Gabrielou Valentovou, významnou vodňanskou fotografkou. Fotografické obrazy se staly součástí jídelny. Navázaly jsme tak na společnou spolupráci z loňského roku, ve kterém jsme vydaly fotografický kalendář. Moc si vážíme naší spolupráce, a děkujeme za zkrášlení prostor domova.

Obrázek - Fotografické obrazy

Obrázek - Fotografické obrazy

Obrázek - Fotografické obrazy

vloženo 11. 5. 2019

Dotace města Zliv

Město Zliv

 

Centrum sociální pomoci Vodňany získalo dotaci z rozpočtu města Zliv ve výši 4.000,- Kč. Tyto finanční prostředky budou použity na nákup speciálního polohovacího křesla na kolečkách. Toto křeslo bude využíváno seniory našeho zařízení s cílem usnadnit přesun imobilních uživatelů, kteří jsou upoutání na lůžko. Zajistíme těmto osobám větší komfort, čímž dojde ke zkvalitnění námi poskytované pobytové sociální služby Domov pro seniory.

 


S finanční podporou města Zliv

vloženo 11. 4. 2019

Dotace města Týn nad Vltavou

Město Týn nad Vltavou

 

Centrum sociální pomoci Vodňany získalo v rámci dotačního programu na podporu sociálních služeb města Týn nad Vltavou dotaci ve výši 8.000,- Kč. Tyto finanční prostředky budou použity na nákup speciálního polohovacího křesla na kolečkách. Toto křeslo bude využíváno seniory našeho zařízení s cílem usnadnit přesun imobilních uživatelů, kteří jsou upoutání na lůžko. Zajistíme těmto osobám větší komfort, čímž dojde ke zkvalitnění námi poskytované pobytové sociální služby Domov pro seniory.

 


Finančně podpořeno městem Týn nad Vltavou

vloženo 11. 4. 2019

UKLIĎME SVĚT – UKLIĎME ČESKO

vloženo 1. 4. 2019

Poděkování Nadačnímu Fondu Tesco

Obrázek - Poděkování Nadačnímu Fondu Tesco

Centrum sociální pomoci Vodňany se umístilo v rámci programu „Vy rozhodujete, my pomáháme!“ na 3. místě s výsledným počtem 16 867 hlasů a získali jsme tak finanční podporu ze strany Nadačního fondu Tesco ve výši 10 000 Kč na náš projekt „Akademie zdraví“. Tato částka bude použita na nákup 3 antidekubitních matrací pro uživatele domova pro seniory. Přínosem projektu bude zkvalitnění života osob žijících v našem zařízení a tím zkvalitnění námi poskytované sociální služby.

Obrázek - Poděkování Nadačnímu Fondu Tesco

vloženo 30. 3. 2019

Pálení čarodějnic

Obrázek - Pálení čarodějnic

vloženo 21. 3. 2019

Zkvalitnění pečovatelské služby

 Obrázek - Zkvalitnění pečovatelské služby

 

Pečovatelská služba Centra sociální pomoci Vodňany získala v rámci vyhlášeného programu Nadace Agrofert „Podpora péče o seniory v domácím prostředí“ finanční příspěvek ve výši 70 000,- Kč. Finanční prostředky jsou určeny na zkvalitnění námi poskytované pečovatelské služby, především se jedná o kvalitní poskytnutí stravy našim uživatelům, a to na celém území ORP Vodňany. Toho dosáhneme zakoupením potřebného vybavení, které zajistí udržení teploty dováženého jídla především pro uživatele z odlehlejších míst. Konkrétně budou finanční prostředky použity na nákup 55 kusů termojídlonosičů, 6 kusů termoboxů a na částečné pokrytí platu terénní pečovatelky po dobu realizace projektu. Realizací projektu podpoříme setrvání seniorů v jejich domácím přirozeném prostředí a zvýšíme kvalitu námi poskytované sociální služby. Projekt je realizován v období ledna – května 2019.

vloženo 14. 3. 2019

Čtyřnohé štěstí v domově

1
2
3
 

vloženo 9. 3. 2019

Masopustu v CSP Vodňany se zúčastnily všechny generace

vloženo 9. 3. 2019

Slované v jižních Čechách

Jak to bylo se Slovany v jižních Čechách, nám přišla nejen vyprávět, ale i názorně ukázat ředitelka Městského muzea a galerie Vodňany Mgr. J. Velková. Děkujeme za zajímavou a poučnou přednášku. Nikomu se nechtělo odcházet.

1
2
3

vloženo 5. 3. 2019

CSP Vodňany získalo účelovou dotaci z rozpočtu Jihočeského kraje

Centrum sociální pomoci Vodňany získalo na rok 2019 v rámci účelové dotace dle §101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, z rozpočtu Jihočeského kraje poskytovatelům sociálních služeb v roce 2019 finanční prostředky v této výši:

  • Sociální služba Domov pro seniory ………………………………... 11 839 000,- Kč
  • Sociální služba Pečovatelská služba ……………………………….. 1 250 000,- Kč

Dotace bude použita na úhradu neinvestičních nákladů na poskytování základních druhů a forem námi poskytovaných sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi při poskytování sociálních služeb pro příslušný druh sociální služby podle zákona o sociálních službách, a to v rozsahu dle Pověření.

vloženo 25. 2. 2019