Aktuality

Beseda P. J. Prokeše - 18. 6. 2019

vloženo 4. 6. 2019

Majáles

Naši senioři měli možnost shlédnout průvod studentů Gymnázia Vodňany, který byl součástí dnešního Majálesu.

Obrázek - Majáles

Obrázek - Majáles

Obrázek - Majáles

Obrázek - Majáles

vloženo 31. 5. 2019

Setkání s tradicemi

Obrázek - Setkání s tradicemi

Centrum sociální pomoci Vodňany získalo, v rámci dotačního programu Podpora kultury, od Jihočeského kraje finanční prostředky ve výši 25 000,- Kč na projekt „Setkání s tradicemi“. Obsahem projektu je realizaci několika kulturních akcí v domově pro seniory, které se uskuteční v průběhu roku 2019.

Během projektu se senioři seznámí s různými kulturními žánry, čímž se zpestří nabídka námi nabízených volnočasových aktivit. Realizací projektu chceme příznivě ovlivnit kvalitu života seniorů a podpořit jejich aktivní životní styl s cílem upevnění sociálních kontaktů a tím uspokojení biopsychosociálních potřeb cílové skupiny osob.

V únoru si naši senioři užili masopustní veselí za doprovodu kapely Dřemlinka a v květnu proběhlo hudební vystoupení Agentury Iva s přáním ke Dni matek. V nejbližších dnech nás čeká taneční vystoupení s ukázkou tanců z 20. let 20. století, harmonikářské vystoupení spojené s opékáním špekáčků a v následujících měsících se senioři můžou těšit na dudácké vystoupení či ukázku výroby jihočeských řemesel. Na závěr projektu, v měsících říjen – listopad 2019, se uskuteční výstava fotografií ze všech akcí ve Sloupové síni Městského úřadu ve Vodňanech. Srdečně zveme tímto všechny naše příznivce, kteří mají zájem shlédnout námi pořádané akce, aby se přišli podívat na tuto výstavu.

O všech pořádaných akcích budeme průběžně informovat na plakátech.

Bc. Eva Remišová ,realizátorka projektu
 


Projekt je realizován s finanční podporou Jihočeského kraje.

vloženo 15. 5. 2019

Časopis Kompost - Jaro ťuká na dveře

Obrázek - Časopis Kompost - Jaro ťuká na dveře

Obrázek - Časopis Kompost - Jaro ťuká na dveře

vloženo 11. 5. 2019

Fotografické obrazy

9. 5. 2019 byly v našem domově pro seniory CSP Vodňany podepsány umělecké foto obrazy autorkou p. Gabrielou Valentovou, významnou vodňanskou fotografkou. Fotografické obrazy se staly součástí jídelny. Navázaly jsme tak na společnou spolupráci z loňského roku, ve kterém jsme vydaly fotografický kalendář. Moc si vážíme naší spolupráce, a děkujeme za zkrášlení prostor domova.

Obrázek - Fotografické obrazy

Obrázek - Fotografické obrazy

Obrázek - Fotografické obrazy

vloženo 11. 5. 2019

Dotace města Zliv

Město Zliv

 

Centrum sociální pomoci Vodňany získalo dotaci z rozpočtu města Zliv ve výši 4.000,- Kč. Tyto finanční prostředky budou použity na nákup speciálního polohovacího křesla na kolečkách. Toto křeslo bude využíváno seniory našeho zařízení s cílem usnadnit přesun imobilních uživatelů, kteří jsou upoutání na lůžko. Zajistíme těmto osobám větší komfort, čímž dojde ke zkvalitnění námi poskytované pobytové sociální služby Domov pro seniory.

 


S finanční podporou města Zliv

vloženo 11. 4. 2019

Dotace města Týn nad Vltavou

Město Týn nad Vltavou

 

Centrum sociální pomoci Vodňany získalo v rámci dotačního programu na podporu sociálních služeb města Týn nad Vltavou dotaci ve výši 8.000,- Kč. Tyto finanční prostředky budou použity na nákup speciálního polohovacího křesla na kolečkách. Toto křeslo bude využíváno seniory našeho zařízení s cílem usnadnit přesun imobilních uživatelů, kteří jsou upoutání na lůžko. Zajistíme těmto osobám větší komfort, čímž dojde ke zkvalitnění námi poskytované pobytové sociální služby Domov pro seniory.

 


Finančně podpořeno městem Týn nad Vltavou

vloženo 11. 4. 2019

UKLIĎME SVĚT – UKLIĎME ČESKO

vloženo 1. 4. 2019

Poděkování Nadačnímu Fondu Tesco

Obrázek - Poděkování Nadačnímu Fondu Tesco

Centrum sociální pomoci Vodňany se umístilo v rámci programu „Vy rozhodujete, my pomáháme!“ na 3. místě s výsledným počtem 16 867 hlasů a získali jsme tak finanční podporu ze strany Nadačního fondu Tesco ve výši 10 000 Kč na náš projekt „Akademie zdraví“. Tato částka bude použita na nákup 3 antidekubitních matrací pro uživatele domova pro seniory. Přínosem projektu bude zkvalitnění života osob žijících v našem zařízení a tím zkvalitnění námi poskytované sociální služby.

Obrázek - Poděkování Nadačnímu Fondu Tesco

vloženo 30. 3. 2019

Pálení čarodějnic

Obrázek - Pálení čarodějnic

vloženo 21. 3. 2019

Zkvalitnění pečovatelské služby

 Obrázek - Zkvalitnění pečovatelské služby

 

Pečovatelská služba Centra sociální pomoci Vodňany získala v rámci vyhlášeného programu Nadace Agrofert „Podpora péče o seniory v domácím prostředí“ finanční příspěvek ve výši 70 000,- Kč. Finanční prostředky jsou určeny na zkvalitnění námi poskytované pečovatelské služby, především se jedná o kvalitní poskytnutí stravy našim uživatelům, a to na celém území ORP Vodňany. Toho dosáhneme zakoupením potřebného vybavení, které zajistí udržení teploty dováženého jídla především pro uživatele z odlehlejších míst. Konkrétně budou finanční prostředky použity na nákup 55 kusů termojídlonosičů, 6 kusů termoboxů a na částečné pokrytí platu terénní pečovatelky po dobu realizace projektu. Realizací projektu podpoříme setrvání seniorů v jejich domácím přirozeném prostředí a zvýšíme kvalitu námi poskytované sociální služby. Projekt je realizován v období ledna – května 2019.

vloženo 14. 3. 2019

Čtyřnohé štěstí v domově

1
2
3
 

vloženo 9. 3. 2019

Masopustu v CSP Vodňany se zúčastnily všechny generace

vloženo 9. 3. 2019

Slované v jižních Čechách

Jak to bylo se Slovany v jižních Čechách, nám přišla nejen vyprávět, ale i názorně ukázat ředitelka Městského muzea a galerie Vodňany Mgr. J. Velková. Děkujeme za zajímavou a poučnou přednášku. Nikomu se nechtělo odcházet.

1
2
3

vloženo 5. 3. 2019

CSP Vodňany získalo účelovou dotaci z rozpočtu Jihočeského kraje

Centrum sociální pomoci Vodňany získalo na rok 2019 v rámci účelové dotace dle §101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, z rozpočtu Jihočeského kraje poskytovatelům sociálních služeb v roce 2019 finanční prostředky v této výši:

  • Sociální služba Domov pro seniory ………………………………... 11 839 000,- Kč
  • Sociální služba Pečovatelská služba ……………………………….. 1 250 000,- Kč

Dotace bude použita na úhradu neinvestičních nákladů na poskytování základních druhů a forem námi poskytovaných sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi při poskytování sociálních služeb pro příslušný druh sociální služby podle zákona o sociálních službách, a to v rozsahu dle Pověření.

vloženo 25. 2. 2019

19. ročník ceny Ď

„HLASUJTE pro cenu Ď veřejnosti ČR 2019"

Ano, každou přihlášenou nominaci kromě tradičního zveřejnění na webu ceny Ď v části „nominace“, letos zveřejňujeme podle pořadí, jak nominace začínají docházet, na facebooku na profilu ceny Ď… https://www.facebook.com/Cena-%C4%8E-2076820282434424/

NOMINACE č. 19: Mgr. Josef Mrvík / podpora Centra sociální pomoci Vodňany
SDÍLENÍM příspěvku DÁVÁTE HLAS této nominaci na cenu Ď.
Pokud chcete, aby tato nominace získala cenu Ď - SDÍLEJTE!

ZDŮVODNĚNÍ: Nebývá zvykem nominovat na ceny a poděkování duchovní pečovatele. Přesto jsme přesvědčeni, že pan Mgr. Josef Mrvík si nominaci zaslouží plným právem. Je milujícím manželem, otcem tří dětí, chodí do civilního zaměstnání, doplňuje si vzdělání a má mnoho dalších aktivit a pracovního vytížení, avšak pravidelně si najde čas, aby přišel navštívit seniory do našeho domova.
Jeho a zároveň náš příběh začal celkem nevinně. Před jedenácti lety si manželka Marta začala rozšiřovat kvalifikaci kurzem pracovníka v sociálních službách. Z praxe v našem zařízení chodila domů plna emotivních zážitků. Své zkušenosti sdílela s rodinou a Josefa manželčino nadšení utvrdilo v rozhodnutí, že by zde i on našel své uplatnění. Své oblíbené studium teologie začal uvádět do nové praxe.
Před osmi lety přišel další životní zlom. Josef si v jedné etapě svého života vyzkoušel na vlastní kůži, jak „lehce“ se člověk může z minuty na minutu z plného zdraví a síly stát závislým na druhých lidech. V tomto období měl čas k ještě hlubšímu zamyšlení a utvrzení se, že jeho životní cestou je rozdávat lásku, naději a víru. Josefova touha se stala téměř jistotou jeho životního úkolu. Loni se rozhodl doplnit si k tomu vzdělání na TF JČU kurzem v oblasti pastorace nemocných, o kterém již dříve uvažoval.
Celých jedenáct let dochází Mgr. Josef Mrvík do Centra sociální pomoci Vodňany za seniory, aby je duchovně posiloval a doprovázel v oblasti jejich spirituálních potřeb. Náš domov navštěvuje pravidelně každou neděli, a pokud cítí, že někdo potřebuje jeho návštěvu častěji, neváhá navštívit seniory i v týdnu. Každé setkání s lidmi cítí jako vzácnou příležitost a dar ke vzájemnému obohacování. Je tak velkým pomocníkem kněží ve farnosti Vodňany, kteří se za dobu jedenácti let několikrát obměnili.
Josefovi patří náš velký dík za jeho dlouhodobou a důležitou roli, kterou zastává v našem domově.

vloženo 14. 2. 2019

Projekt „AKADEMIE ZDRAVÍ“ v CSP Vodňany

Obrázek - Projekt „AKADEMIE ZDRAVÍ“ v CSP Vodňany

CSP Vodňany se přihlásilo do 5. kola grantového programu projektu „VY ROZHODUJETE, MY POMÁHÁME“ vyhlašovaného Nadačním fondem Tesco. Náš projekt hodnotitelé zařadili mezi tři nejlepší projekty v našem regionu a postupujeme tak do hlasovací fáze programu.

Od 21. ledna do 17. února 2019 budou mít zákazníci Tesco možnost hlasovat pro náš projekt „AKADEMIE ZDRAVÍ“. Při každém nákupu zákazníci obdrží žeton, který následně použijí k hlasování ve speciálních hlasovacích zařízeních u pokladní zóny.

O nejvyšší možný grant 30.000 Kč budeme usilovat společně se dvěma dalšími postupujícími projekty.

Bližší informace o projektu lze získat na https://itesco.cz/pomahame/project/11212/ nebo přímo na prodejně Tesco ve Vodňanech.

Budeme rádi za každý vhozený žeton, kterým podpoříte naší organizaci!!!

O našem projektu:

Prioritou našeho domova pro seniory je neustálé zlepšování podmínek osobám žijících v našem zařízení a tím zkvalitňování naší sociální služby. V rámci projektu budou zakoupeny antidekubitní matrace pro dlouhodobě ležící osoby, které jim zajistí komfort a zabrání vzniku proleženin. Pro ostatní seniory a zaměstnance proběhne několik přednášek na téma Zdraví. Senioři získají dostatek informací o zdravém životním stylu a jeho vlivu na zdraví člověka. Naším cílem je začlenění seniorů do společnosti a soustředění se na prevenci civilizačních onemocnění.
 

Obrázek - Projekt „AKADEMIE ZDRAVÍ“ v CSP Vodňany

vloženo 22. 1. 2019

Cviky paní Vorlíčkové proti bolesti krční páteře

Každé ráno začíná paní Vorlíčková cvičením na posteli proti bolesti celého těla a pak se cítí celý den lépe a o návod by se ráda podělila i s ostatními uživateli.

Návod od paní Vorlíčkové: dejte polštář na stranu, lehněte si na záda a můžeme začít. Hlavu si položte volně na matraci, ramena tlačte k nohám a pomalu vysunujte hlavu vzhůru, udělejte 3 opakování. Poté pomalu zvedejte hlavu k hrudní kosti a pomalu položte zpátky na matraci, udělejte také 3 opakování. Poté otočte bradou k jednomu rameni a zpátky a pak otočte k druhému rameni a celé zase aspoň 3 krát opakujte.

Paní Vorlíčková garantuje lepší vstávání :-).

 

Obrázek - Cviky paní Vorlíčkové proti bolesti krční páteře

Obrázek - Cviky paní Vorlíčkové proti bolesti krční páteře

Obrázek - Cviky paní Vorlíčkové proti bolesti krční páteře

Obrázek - Cviky paní Vorlíčkové proti bolesti krční páteře

vloženo 14. 1. 2019

Sociální auto, je již půl roku v plném provozu

vloženo 13. 1. 2019

Nadace pro transplantace kostní dřeně

Obrázek - Nadace pro transplantace kostní dřeně

Obrázek - Nadace pro transplantace kostní dřeně

vloženo 8. 1. 2019