Aktuality

19. ročník ceny Ď

„HLASUJTE pro cenu Ď veřejnosti ČR 2019"

Ano, každou přihlášenou nominaci kromě tradičního zveřejnění na webu ceny Ď v části „nominace“, letos zveřejňujeme podle pořadí, jak nominace začínají docházet, na facebooku na profilu ceny Ď… https://www.facebook.com/Cena-%C4%8E-2076820282434424/

NOMINACE č. 19: Mgr. Josef Mrvík / podpora Centra sociální pomoci Vodňany
SDÍLENÍM příspěvku DÁVÁTE HLAS této nominaci na cenu Ď.
Pokud chcete, aby tato nominace získala cenu Ď - SDÍLEJTE!

ZDŮVODNĚNÍ: Nebývá zvykem nominovat na ceny a poděkování duchovní pečovatele. Přesto jsme přesvědčeni, že pan Mgr. Josef Mrvík si nominaci zaslouží plným právem. Je milujícím manželem, otcem tří dětí, chodí do civilního zaměstnání, doplňuje si vzdělání a má mnoho dalších aktivit a pracovního vytížení, avšak pravidelně si najde čas, aby přišel navštívit seniory do našeho domova.
Jeho a zároveň náš příběh začal celkem nevinně. Před jedenácti lety si manželka Marta začala rozšiřovat kvalifikaci kurzem pracovníka v sociálních službách. Z praxe v našem zařízení chodila domů plna emotivních zážitků. Své zkušenosti sdílela s rodinou a Josefa manželčino nadšení utvrdilo v rozhodnutí, že by zde i on našel své uplatnění. Své oblíbené studium teologie začal uvádět do nové praxe.
Před osmi lety přišel další životní zlom. Josef si v jedné etapě svého života vyzkoušel na vlastní kůži, jak „lehce“ se člověk může z minuty na minutu z plného zdraví a síly stát závislým na druhých lidech. V tomto období měl čas k ještě hlubšímu zamyšlení a utvrzení se, že jeho životní cestou je rozdávat lásku, naději a víru. Josefova touha se stala téměř jistotou jeho životního úkolu. Loni se rozhodl doplnit si k tomu vzdělání na TF JČU kurzem v oblasti pastorace nemocných, o kterém již dříve uvažoval.
Celých jedenáct let dochází Mgr. Josef Mrvík do Centra sociální pomoci Vodňany za seniory, aby je duchovně posiloval a doprovázel v oblasti jejich spirituálních potřeb. Náš domov navštěvuje pravidelně každou neděli, a pokud cítí, že někdo potřebuje jeho návštěvu častěji, neváhá navštívit seniory i v týdnu. Každé setkání s lidmi cítí jako vzácnou příležitost a dar ke vzájemnému obohacování. Je tak velkým pomocníkem kněží ve farnosti Vodňany, kteří se za dobu jedenácti let několikrát obměnili.
Josefovi patří náš velký dík za jeho dlouhodobou a důležitou roli, kterou zastává v našem domově.

vloženo 14. 2. 2019

Projekt „AKADEMIE ZDRAVÍ“ v CSP Vodňany

Obrázek - Projekt „AKADEMIE ZDRAVÍ“ v CSP Vodňany

CSP Vodňany se přihlásilo do 5. kola grantového programu projektu „VY ROZHODUJETE, MY POMÁHÁME“ vyhlašovaného Nadačním fondem Tesco. Náš projekt hodnotitelé zařadili mezi tři nejlepší projekty v našem regionu a postupujeme tak do hlasovací fáze programu.

Od 21. ledna do 17. února 2019 budou mít zákazníci Tesco možnost hlasovat pro náš projekt „AKADEMIE ZDRAVÍ“. Při každém nákupu zákazníci obdrží žeton, který následně použijí k hlasování ve speciálních hlasovacích zařízeních u pokladní zóny.

O nejvyšší možný grant 30.000 Kč budeme usilovat společně se dvěma dalšími postupujícími projekty.

Bližší informace o projektu lze získat na https://itesco.cz/pomahame/project/11212/ nebo přímo na prodejně Tesco ve Vodňanech.

Budeme rádi za každý vhozený žeton, kterým podpoříte naší organizaci!!!

O našem projektu:

Prioritou našeho domova pro seniory je neustálé zlepšování podmínek osobám žijících v našem zařízení a tím zkvalitňování naší sociální služby. V rámci projektu budou zakoupeny antidekubitní matrace pro dlouhodobě ležící osoby, které jim zajistí komfort a zabrání vzniku proleženin. Pro ostatní seniory a zaměstnance proběhne několik přednášek na téma Zdraví. Senioři získají dostatek informací o zdravém životním stylu a jeho vlivu na zdraví člověka. Naším cílem je začlenění seniorů do společnosti a soustředění se na prevenci civilizačních onemocnění.
 

Obrázek - Projekt „AKADEMIE ZDRAVÍ“ v CSP Vodňany

vloženo 22. 1. 2019

Cviky paní Vorlíčkové proti bolesti krční páteře

Každé ráno začíná paní Vorlíčková cvičením na posteli proti bolesti celého těla a pak se cítí celý den lépe a o návod by se ráda podělila i s ostatními uživateli.

Návod od paní Vorlíčkové: dejte polštář na stranu, lehněte si na záda a můžeme začít. Hlavu si položte volně na matraci, ramena tlačte k nohám a pomalu vysunujte hlavu vzhůru, udělejte 3 opakování. Poté pomalu zvedejte hlavu k hrudní kosti a pomalu položte zpátky na matraci, udělejte také 3 opakování. Poté otočte bradou k jednomu rameni a zpátky a pak otočte k druhému rameni a celé zase aspoň 3 krát opakujte.

Paní Vorlíčková garantuje lepší vstávání :-).

 

Obrázek - Cviky paní Vorlíčkové proti bolesti krční páteře

Obrázek - Cviky paní Vorlíčkové proti bolesti krční páteře

Obrázek - Cviky paní Vorlíčkové proti bolesti krční páteře

Obrázek - Cviky paní Vorlíčkové proti bolesti krční páteře

vloženo 14. 1. 2019

Sociální auto, je již půl roku v plném provozu

vloženo 13. 1. 2019

Nadace pro transplantace kostní dřeně

Obrázek - Nadace pro transplantace kostní dřeně

Obrázek - Nadace pro transplantace kostní dřeně

vloženo 8. 1. 2019

Kuchařina je umění - časopis Sociální služby

vloženo 21. 12. 2018

Ježíškova vnoučata - CSP Vodňany ve vysílání z Českého rozhlasu České Budějovice

vloženo 21. 12. 2018

Časopis rezidenční péče - Žijte s chutí

vloženo 11. 12. 2018

Kvalitní podzim života v CSP Vodňany

Obrázek - Kvalitní podzim života v CSP Vodňany

Centru sociální pomoci Vodňany byl schválen projekt „Kvalitní podzim života“ od Nadace Olgy Havlové - Výboru dobré vůle, na který jsme získali finanční příspěvek ve výši 30 000,- Kč. Finanční prostředky budou použity na nákup 2 speciálních geriatrických křesel pro seniory našeho domova. Tato křesla se vyznačují tím, že poskytují vysoký komfort, jsou polohovací, vytvářejí svojí anatomií pocit bezpečí a umožňují svojí konstrukcí pohyb v terénu. Jsou určena především pro ležící osoby se sníženou soběstačností, které se budou moci prostřednictvím našeho ošetřujícího personálu dostávat i mimo naše zařízení, a mohou tak prožít plnohodnotný a smysluplný podzim svého života. Realizací projektu bude zkvalitněna námi poskytovaná sociální služba Domov pro seniory.

Za CSP Vodňany Petra Pecková

vloženo 4. 12. 2018

Výroční kongres poskytovatelů sociálních služeb

vloženo 24. 11. 2018

Den otevřených dveří v Domě s pečovatelskou službou ve Vodňanech (Pečovatelská služba CSP Vodňany)

Pečovatelská služba CSP Vodňany se opět zapojila do celostátní akce „Týden sociálních služeb ČR“. Den otevřených dveří proběhl na pracovišti pečovatelské služby v prostorách Domu s pečovatelskou službou na adrese Elektrárenská 35, Vodňany v úterý 9. 10. 2018 od 10:00 do 16:00 hod. V rámci dne otevřených dveří se návštěvníci seznámili s nabídkou terénních sociálních služeb, a za účasti sociální pracovnice si prohlédli i Dům s pečovatelskou službou, s možností nahlédnutí do bytu, a dále shlédli kanceláře pečovatelského týmu zaměstnanců a společenskou místnost, kde se konají kulturní programy. Zároveň se konal křest „Altánku Pečovatelské služby“, který naše organizace získala prostřednictvím projektu „Plníme přání seniorům 2018“, vyhlášené společnosti Sodexo Pass ČR a s pomocí dobrovolných dárců, kteří na tento „Altánek“ přispěli libovolnou finanční částkou. Odpoledne se obohatilo tanečním zážitkem skupinou „Senior taneční country klub SENSEN Prachatice“. Na představení se přišli podívat: vedoucí odboru sociálních věcí, zdravotnictví a školství pan Mgr. Júsuf Traore, DiS., uživatelé Pečovatelské služby, ale také i samotní dárci.

Mgr. Petra Trnková, DiS. - Sociální pracovnice CSP Vodňany

Obrázek - Den otevřených dveří v Domě s pečovatelskou službou ve Vodňanech (Pečovatelská služba CSP Vodňany)

Obrázek - Den otevřených dveří v Domě s pečovatelskou službou ve Vodňanech (Pečovatelská služba CSP Vodňany)

Obrázek - Den otevřených dveří v Domě s pečovatelskou službou ve Vodňanech (Pečovatelská služba CSP Vodňany)

vloženo 20. 11. 2018

Pečovatelská služba Centra sociální pomoci Vodňany získala ocenění

ZNAČKY KVALITY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

Ocenění Značky kvality převzala pečovatelská služba Centrum sociální pomoci Vodňany dne 21. února 2018. Pečovatelská služba se k certifikaci přihlásila na podzimu roku 2017 a od této doby probíhala certifikace například v oblastech péče, individuálního přístupu a partnerství. Celkem získala tato sociální služba 4 hvězdy (z možných 5), a to 439 bodů z celkových 500 možných. Podrobné informace o certifikaci naleznete na: http://www.znackakvality.info/certifikovana-zarizeni/centrum-socialni-pomoci-Vodnany-pecovatelska-sluzba/.

Značka kvality v sociálních službách je systém externí certifikace pro sociální služby. Certifikace je určena například domovům pro seniory, pečovatelskou službu, denní stacionáře pro osoby se zdravotním postižením a další sociální služby. Cílem je poskytnout novým uživatelům služby, zájemcům o službu či jejich rodinným příslušníkům jednoznačnou informaci jakou kvalitu, mohou od života v daném zařízení sociálních služeb očekávat.

Všem našim příznivcům děkujeme, ředitelka CSP Vodňany Daniela Davidová

Obrázek - Pečovatelská služba Centra sociální pomoci Vodňany získala ocenění

Obrázek - Pečovatelská služba Centra sociální pomoci Vodňany získala ocenění

Obrázek - Pečovatelská služba Centra sociální pomoci Vodňany získala ocenění

Obrázek - Pečovatelská služba Centra sociální pomoci Vodňany získala ocenění

vloženo 20. 11. 2018

Reprezentace CSP Vodňany v kuchařském umění

Asociace kuchařů a cukrářů, organizovala v Praze v Makro Akademii, ve dnech 10. – 11. listopadu 2018 finále kulinářské soutěže: Nejlepší kuchař ve společném stravování roku 2018. Centrum sociální pomoci Vodňany se této soutěže zúčastnilo v kategorii: Nejlepší hlavní pokrm pro seniory 70+. Zástupkyní naší kuchyně byla p. Ivana Králová, s námi běžně vařeným jídlem - Kaprem po Třeboňsku. Odborná porota ohodnotila formu této úpravy velmi pozitivně, a tak naše kuchařka „vysoutěžila“ – získala, z 15 finalistů nádherné 4. místo. Byly to nervy, ale zkušenosti k nezaplacení. Podmínkou našeho pokrmu byla: regionální strava a aktuální období – to jsou pro nás výlovy rybníků a vykopané brambory.

Za CSP Vodňany ředitelka Daniela Davidová

Obrázek - Reprezentace CSP Vodňany v kuchařském umění

Obrázek - Reprezentace CSP Vodňany v kuchařském umění

Obrázek - Reprezentace CSP Vodňany v kuchařském umění

vloženo 13. 11. 2018

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ Z AKCÍ POŘÁDANÝCH V RÁMCI PROJEKTU „AKTIVNÍ SENIOR“

Obrázek - VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ Z AKCÍ POŘÁDANÝCH V RÁMCI PROJEKTU „AKTIVNÍ SENIOR“

vloženo 20. 10. 2018

Výstava fotografií

Obrázek - Výstava fotografií

vloženo 20. 10. 2018

Časopis Kompost - Kapička proti plýtvání potravin

vloženo 1. 10. 2018

Časopis Sociální služby - Automobil pro CSP

Obrázek - Časopis Sociální služby - Automobil pro CSP

Obrázek - Časopis Sociální služby - Automobil pro CSP

vloženo 25. 9. 2018

Den otevřených dveří

Obrázek - Den otevřených dveří

Obrázek - Den otevřených dveří

vloženo 11. 9. 2018

Kabelkový veletrh

Zaměstnanci i obyvatelé domova pro seniory se zapojili do pátého ročníku charitativního projektu „Kabelkový veletrh Deníku 2018“, který se uskutečnil 5. záři v Igy.
A v jaké činnosti projekt spočívá? Myšlenka je jednoduchá – sběr již nenošených kabelek či šperků. Vybrané doplňky se následně prodají a výtěžek jde na dobročinné účely.
Letos z CSP Vodňany putuje kolem 60 kusů kabelek.
Za zapojení děkujeme všem zaměstnancům, seniorům i rodinným příslušníkům.

Veronika Klucká

vloženo 11. 9. 2018

Denik.cz - Další kabelky přidalo i centrum ve Vodňanech

vloženo 30. 8. 2018