Aktuality

Ježíškova vnoučata 2019

Náš domov pro seniory navštívilo další Ježíškovo vnouče. P. František dostal svůj 1. holící strojek a jako bonus vodu po holení. Radost byla veliká, a to na všech stranách, DĚKUJEME.

1
2
3

 

První Ježíškovo vnoučata přijela z Pražáku u Vodňan za p. Františkem. Nadělila mu holící strojek a ručně malované přání k Vánocům. Setkání? Neuvěřitelně emotivní na obě strany. DĚKUJEME!!!

1
2
3

vloženo 22. 11. 2019

V bezpečí domova

Centru sociální pomoci Vodňany byl schválen projekt s názvem „V bezpečí domova“ od Nadace Olgy Havlové - Výboru dobré vůle, na který jsme získali finanční příspěvek ve výši 25 000,- Kč. Finanční prostředky budou použity na nákup přídavného pohonu Power-pack duo, který je určen k připojení k invalidnímu mechanickému vozíku. Tento přídavný pohon bude sloužit uživatelům pečovatelské služby. Díky přídavnému pohonu budou moci pečovatelky absolvovat se seniory i vzdálenější přesuny, neboť by jim tento pohon měl usnadnit manipulaci s imobilními uživateli. Senioři budou moci využívat tento „vylepšený“ vozík k vycházkám, k přesunu do zdravotnického zařízení či na námi pořádané volnočasové akce. Budou tak společně sdílet zážitky s ostatními seniory, čímž se sníží sociální vyloučení těchto osob a zkvalitní námi poskytovaná terénní sociální služba.

 

vloženo 12. 11. 2019

Náš domov, je tady

Centru sociální pomoci Vodňany byl schválen finanční příspěvek ve výši 10 000,- Kč na projekt s názvem Náš domov, je tady. Tento projekt se zaměřuje na paliativní péči v našem domově pro seniory ve Vodňanech. V průběhu projektu absolvují pracovníci přímé péče odborný seminář o paliativní péči. Tito pracovníci tak získají potřebné kvalifikační předpoklady pro poskytování odborné paliativní péče. Cílem vzdělávání je, abychom byli schopni zajistit v našem pobytovém zařízení komplexní péči jak po stránce zdravotní, psychické i sociální a poskytovat tuto péči jak umírajícím osobám, tak jejich rodinným příslušníkům, kteří se těžko vyrovnávají se ztrátou svých blízkých. Součástí projektu je i zakoupení zvoničky, která bude umístěna ve venkovních prostorách dvora domova pro seniory. Ta bude součástí duchovní služby, která je v těchto těžkých životních chvílích velmi důležitá a bezesporu patří do komplexu paliativní péče.

 

Projekt je podpořen Komunitní nadací Blanicko – Otavskou

 

vloženo 12. 11. 2019

Hlasování pro CSP Vodňany

vloženo 8. 11. 2019

Hlasujte pro náš projekt

vloženo 8. 11. 2019

Výzva - podpořte nás!

vloženo 8. 11. 2019

Kvalitní stravování seniorů

 

Centru sociální pomoci Vodňany byl schválen projekt týkající se domova pro seniory s názvem Kvalitní stravování seniorů. V rámci projektu žádáme o finanční příspěvek ve výši 35 549,- Kč na nákup nerezového transportního vozíku do stravovacího provozu. Tento vozík bude sloužit k transportu stravy v tabletách z kuchyně na pokoje našich uživatelů. Nákupem vozíku dojde ke zkvalitnění vybavení naší kuchyně a tím zajištění vyšší kvality námi podávané stravy v domově pro seniory ve Vodňanech.

Požadovanou finanční částku lze získat nasbíráním potřebného počtu bodů prostřednictvím již známé mobilní aplikace EPP od Skupiny ČEZ - Pomáhej pohybem je nástroj, díky kterému má uživatel možnost vlastním aktivním pohybem určovat, které projekty a v jaké výši má Nadace ČEZ finančně podpořit. Budeme proto rádi za jakoukoliv, byť i malou sportovní podporu od každého účastníka, který podpoří náš projekt. Bližší informace lze získat na stránkách www.pomahejpohybem.cz.

vloženo 8. 11. 2019

Sametové Vodňany

Dne 4. 11. 2019 proběhla na Pečovatelské službě ve Vodňanech přednáška paní Mgr. J. Velkové (ředitelky Městského muzea a galerie Vodňany) a pana fotografa Karla Burdy na téma: „Sametové Vodňany“. Přednáška byla spojená s dataprojekcí fotografií pana fotografa Karla Burdy z let 1989 – 1990. Na začátku přednášky nám přednášející připravili překvapení ve formě dobového oblečení, které si oblékli. S fotografií jsme se dozvěděli mnoho nových zajímavostí. V rámci promítání fotografií jsme si připomněli tento důležitý mezník v naší historii. Přednášející nám přinesli výběrový katalog fotografií pana Karla Burdy, který jsme si mohli v rámci přednášky prohlédnout. Dále nás pozvali na, již probíhající, výstavu archivních dokumentů a fotografií pana Karla Burdy, která probíhá v městské galerii. Všichni zúčastnění vyprávění paní ředitelky Mgr. J. Velkové a pana fotografa Karla Burdy se zájmem poslouchali.

vloženo 5. 11. 2019

Časopis Kompost - „Zvířátková terapie“ ve vodňanském domově pro seniory

vloženo 31. 10. 2019

Říjen 2019

Dne 22. října 2019 se uskutečnilo, na Pečovatelské službě ve Vodňanech, hudební vystoupení pana Vladimíra Pecháčka (dlouholetý bývalý člen legendární skupiny Patrola Šlapeto a orchestru Ondřeje Havelky) a pana Michala Žáry (dlouholetý člen legendární skupiny Patrola Šlapeto), v rámci projektu „Žít na plné pecky“, který je podpořen ze Společného grantu Komunitní nadace Blanicko-Otavské a města Vodňany. Zazpívaly se, za doprovodu kytary a houslí, písně staropražské, lidové, populární hity Karla Hašlera i známé melodie z filmů pro pamětníky. Pan Pecháček a pan Žára nás potěšili u srdce a všichni jsme si s radostí s nimi zazpívali nám známé písně: „Ručičky nebojte se, Vy makat nebudete.“, „Ku Praze uhání Vlak.“, „Škoda lásky“ a „Život je jen náhoda“. Na konec vystoupení nám hudebníci připravili překvapení, zahráli nám druhou symfonickou báseň „Vltava“ z cyklu Má vlast od pana skladatele Bedřicha Smetany.

V úterý 1. října se konala poslední přednáška z cyklu světová náboženství Mgr. A. Kotové, která nás zaujala poutavým vyprávěním o křesťanství. Hodně informací o křesťanství jsme si nejen připomněli, ale i spoustu dalších nových získali.

1
2

Dne 10. října navštívili uživatelé z CSP Vodňany Městskou galerii ve Vodňanech, kde se konala výstava fotografií K. Burdy s názvem Sametové Vodňany. Senioři si se zájmem prohlédli archivní fotografie a dokumenty nejen z demonstrací v roce 1989 – 1990.

1
2

 

Ve středu 16. října se opět po měsíci uskutečnila akce zvaná „Žena za pultem“. Senioři z celého domova se sešli v místní jídelně, kde si měli možnost popovídat u zakoupených chlebíčků a zákusků. K dobrotám se podávala i káva.

1
2

Ve čtvrtek 17. října navštívil domov pro seniory PhDr. Miroslav Špecián se zajímavou přednáškou o poutních místech v Čechách a na Moravě. Poutní místa osobně navštívil a přednášku obohatil nádhernými fotografiemi z těchto míst. Senioři měli možnost prohlédnout si poutní místo v nedalekých Chelčicích, Lomec u Vodňan, dále směrem na Moravu Baziliku Nanebevzetí Panny Marie ve Velehradě, Svatý Kopeček u Olomouce a spousty dalších.

1
2

Další krásné dopoledne s námi strávily, v rámci projektu „Rehabilitace duše a těla“, děti a paní učitelky z mateřské školy v pátek 18. října. V rámci společného pohádkového cvičení si pro seniory připravily pohádku O veliké řepě a mnoho dalších. Při pohádkách senioři postupně zapojili do pohybu celé tělo. Odměnou pro děti byli uživateli ručně vyrobení papíroví dráčci. Tento projekt je realizován s finanční podporou Jihočeského kraje.

1
2

V pondělí 21. října navštívila skupina uživatelů výstavu pořádanou CSP Vodňany. Ve vitrínách prvního patra Městského úřadu shlédli fotografie z akcí pořádaných v rámci projektu Setkávání s tradicemi. K vidění byli zpívající harmonikáři, taneční skupiny, Dudáci ze Strakonic a jiní další, kteří v domově během uplynulého roku vystupovali.

1
2

Československá hudební komedie z roku 1969 byla k zhlédnutí ve čtvrtek 24. října v odpoledních hodinách. Světáci, v hlavní roli s Jiřím Sovákem, Vlastimilem Brodským, Janem Libíčkem, Jiřinou Bohdalovou, Jiřinou Jiráskovou a Ivou Janžurovou, většině sledujícím vytvořili úsměv na tváři.

 

Během měsíce října probíhala ve vitrínách prvního patra Městského úřadu výstava fotografií z akcí pořádaných v CSP Vodňany. Během roka se v domově zrealizovalo několik hudebních a tanečních vystoupení v rámci projektu „Setkávání s tradicemi“. Projekt byl realizován s finanční podporou Jihočeského kraje.

 

 

vloženo 24. 10. 2019

Září 2019

V rámci grantového projektu Rehabilitace duše a těla nás v úterý 3. září navštívily paní Milena Hrůzová a paní Jarka Kučerová se svými pejsky. Obě dámy jsou členky výcvikového canisterapeutické-ho sdružení Hafík. Názorně nám ukázaly výcvik psů používaných při canisterapii. Na závěr senioři pejsky za odměnu vyčesali, dali jim pár povelů a pamlsek. Projekt byl realizován s finanční podporou Jihočeského kraje.

1
2

Poslední akcí v rámci projektu Setkávání s tradicemi, která se konala v pondělí 9. září odpoledne, bylo harmonikářské vystoupení. Senioři se radostně zapojili k hudebnímu doprovodu a zpěvu pánů Jiřího Jirana a Rudolfa Tischlera. Projekt završili ochutnávkou výborných tradičních koláčů. Projekt byl realizován s finanční podporou Jihočeského kraje.

1
2

Ve středu 11. září dopoledne jsme navštívili selské baroko ve Skalách u Protivína. Posezení na lavičkách v poklidné malebné vesničce nám zpříjemňoval zpěv ptáků a pohled na rozlehlé okolní pole a louky. Návštěvu jsme si ještě zpestřili prohlídkou místní kapličky. Při zpáteční cestě do CSP Vodňany jsme měli možnost prohlédnout ještě okolí Skalského rybníka, u kterého žijí chráněné druhy ptáků.

1
2

Po dvouměsíční pauze proběhl opět známý a seniory vyhledávaný program „Žena za pultem“. Ve středu 18. září odpoledne si senioři měli možnost příjemně posedět a popovídat u zakoupených chlebíčků či zákusků, ke kterým se podávala káva.

1
2

Klasická poetická komedie režiséra Jiřího Menzela z roku 1967 byla promítána při odpolední kinokavárně ve čtvrtek 19. září. Hlavní hrdiny si zahráli Rudolf Hrušínský, Míla Myslíková, Vlastimil Brodský, František Řehák, Jana Preissová, Jiří Menzel atd.

Ve čtvrtek 26. září se linul domovem hlas harmonik a zpěv pánů Viktory a Nečase. K tomuto duu se zpěvem postupně připojili i přísedící senioři.

1
2

vloženo 2. 10. 2019

Zádušní mše

vloženo 6. 9. 2019

Účast v kuchařské soutěži

Kuchařská soutěž pro domovy pro seniory

Jednou z členek našeho kuchařského týmu je v Centru sociální pomoci Vodňany Ivana Králová. O uspokojení chuťových buněk našich seniorů i zaměstnanců se s kolegyněmi stará již 12 let. Dne 27. srpna 2019 se zúčastnila již podruhé kuchařské soutěže v Praze organizované Asociací kuchařů a cukrářů ČR v kategorii Nejlepší kuchař roku 2019 ve společném stravování v kategorii Nejlepší pokrm pro seniory 70+. Umístila se ze 109 kuchařů na nádherném 5. místě. Vařený pokrm byl až uměleckým dílem, které lahodilo nejen oku a chuťovým buňkám, ale hlavně nutričním velmi přísným podmínkám. Soutěžícím pokrmem byly placičky z krůtího masa ve dvou variantách – maso s kousky a maso mleté v kombinaci se šmakounem (bílkovinou), šťouchané brambory s cibulkou a grilovaná zelenina. Pro soutěžící a doprovod (vedoucí kuchyně a ředitelka) působila tato akce jako velmi dobrý vzdělávací činitel, a hlavně jsme rádi, že naše kuchařské umění je důkazem kusu poctivé práce, kterou běžně poskytujeme.

 

Dobrou chuť přeje ředitelka CSP Vodňany, Daniela Davidová

vloženo 29. 8. 2019

Český rozhlas - poděkování pro CSP Vodňany

vloženo 28. 8. 2019

Poslanci v CSP Vodňany

Dne 8. srpna 2019 naše Centrum sociální pomoci Vodňany navštívili poslanci Poslanecké sněmovny PČR, PhDr. Olga Richterová, Ph.D. s asistentkou Zuzanou Freitas a Lukáš Kolářík, a vedoucí odboru sociálních věcí, zdravotnictví a školství Mgr. Júsuf Traore, DiS.

Nejen, že si prohlédli domov pro seniory, ale velice zaujatě si vyslechli problematiku sociálních služeb s našimi konkrétními „bolístkami“ - financování sociálních služeb (dotace, vícezdrojové financování), úhradová vyhláška, potřebnost zdravotních sester,  fyzioterapeutů, nutričních terapeutů v pobytových službách, uživatelé s nízkými důchody či exekucemi…

Velmi příjemné setkání, děkujeme za návštěvu.

Mgr. Bc. Daniela Davidová, ředitelka CSP Vodňany

vloženo 15. 8. 2019

Srpen 2019

Dne 5. 8. 2019 proběhla na Pečovatelské službě ve Vodňanech „Přednáška Mgr. J. Velkové (ředitelky Městského muzea a galerie Vodňany) o historii Vodňan a vodňanských literátech, která byla spojená s dataprojekcí“, v rámci projektu „Žít na plné pecky“, který je podpořen ze Společného grantu Komunitní nadace Blanicko-Otavské a města Vodňany. Tato přednáška se zaměřovala na „vodňanské literáty“. Dozvěděli jsme se mnoho nových zajímavostí o životě známých osobností (např. prozaik, dramatik a básník - Julius Zeyer; lékárník, revizor účtů, básník, redaktor a spisovatel - František Herites; básník, žurnalista a překladatel z francouzštiny a polštiny - Otokar Mokrý; malířka a autorka statí o soudobých umělcích - Zdenka Braunerová; malíř, grafik, ilustrátor, scénograf a příležitostný publicista - Jan Zrzavý). V rámci promítání fotografií jsme viděli památky Vodňan, které souvisejí s těmito osobnostmi. Paní ředitelka přinesla i mnoho literatury, kterou jsme si mohli v rámci přednášky prohlédnout. Dále nám paní ředitelka četla úryvky z knih během přednášky. Všichni zúčastnění vyprávění paní ředitelky Mgr. J. Velkové se zájmem poslouchali.

V pondělí 5. srpna se pro velký úspěch opakoval zmrzlinový den. Všem uživatelům majícím zájem o zmrzlinu, byla jim dle vlastního výběru donesena na pokoj. Všichni si pochutnali a pochvalovali.

 

Další akcí v rámci projektu Setkávání s tradicemi, která se konala v úterý 13. srpna odpoledne, byla ukázka výroby jihočeských řemesel. Pod vedením Mgr. Dudákové se senioři naučili techniky drátkování a své výrobky si s hrdostí odnesli, aby se s nimi mohli pochlubit svým blízkým. Projekt byl realizován s finanční podporou Jihočeského kraje.

1
2
3

Ve středu 14. srpna za námi přijela vzácná návštěva paní Hana Rabenhauptová z Prachatic. Přivezla nám představit jednodenní výstavu s názvem SeniorPexeso. Při této interaktivní výstavě si senioři i zacvičili. O hudební zpestření se postarali sestry Šímovy.

1
2
3

V pátek 16. srpna ve spolupráci se Zdravotně sociální fakultou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, která k nám zavítala doc. PhDr. Adéla Mojžíšová Ph.D, aby nám přiblížila život v Africe a informovala nás o studijních pobytech studentů v rámci programu Evropské unie podporující zahraniční mobilitu vysokoškolských studentů a pedagogů a spolupráci ve vysokoškolském vzdělávání v Evropě Erasmus. Studenti při těchto pobytech získávají nenahraditelné zkušenosti a zapojují se i do pomoci obyvatelům černého kontinentu.

1
2

V rámci grantového projektu Rehabilitace duše a těla nás v pondělí 19. srpna navštívila paní Marie Ticháková se svou zajímavou přednáškou o zdravém životním stylu, zdravém pohybu a vhodném cvičení. Připomněli jsme si, jak je zdravý pohyb užitečný v každém věku. Projekt byl realizován s finanční podporou Jihočeského kraje.

1
2
3

Ani tento měsíc na nás harmonikáři nezapomněli. V úterý 20. srpna zněla domovem krásná hudba a zpěv, která nenechala seniory v klidu sedět. Komu to jen trochu zdravotní stav dovolil i v kole se zatočil.

1
2
3

Klasická románová balada českého spisovatele Ivana Olbrachta, zfilmovaná v roce 1977, s hlavními hrdiny P. Čepkem, E. Jakoubkovou a dalšími známými herci. Byla ke zhlédnutí při pravidelné kinokavárně pořádané ve středu odpoledne 21. srpna.

 

Další návštěvou v CSP Vodňany, v rámci grantového projektu Setkávání s tradicemi, byla čtyřčlenná dudácká kapela Dudáci ze Strakonic. Akce se konala v úterý 27. srpna odpoledne v místní jídelně. Uživatele pozitivně naladil nejen poslech, ale i společný zpěv. Projekt byl realizován s finanční podporou Jihočeského kraje.

1
2

V pátek dopoledne 30. srpna jsme prozkoumali krásná zákoutí rybníku Blatec nedaleko Vodňan. Poseděli jsme si na hrázi a mohli vnímat krásu zdejší přírody a nejen vodního ptactva, které je zde zastoupeno ve velkém množství druhů. Tuto romantickou scenérii doplnila silueta jaderné elektrárny Temelín, která již neodmyslitelně patří ke zdejšímu kraji.

1
2

vloženo 6. 8. 2019

Červenec 2019

Dne 2. července navštívili uživatelé z CSP Vodňany Sloupovou síň Městského úřadu, kde se konala výstava kreseb R. Boškové a A. Farové s názvem Ryby v obrazech, kterou pořádalo Městské muzeum a galerie ve spolupráci s Fakultou rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity v Č. Budějovicích. Senioři si se zájmem prohlédli tuto zajímavou výstavu.

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích ve spolupráci s CSP Vodňany 4. července pořádala druhý kurz projektu Zdravě a aktivně stárnou, tentokrát s názvem Jóga v denním životě pod vedením lektorky Marcely Mukti. Senioři se seznámili s jógou nejen teoreticky, ale i při praktických ukázkách cvičení, které si sami vyzkoušeli.

Ve čtvrtek 18. července zněly domovem harmoniky a zpěv pana Hrdličky a Nečase. Senioři se postupně zapojovali se svým zpěvem.

1
2
3

Pátek 19. července nás do tajů baletu přišla zasvětit slečna Zuzana Sladká, která se již přes třináct let tímto krásným, ale tvrdým uměním zabývá. Příchozí měli možnost si prohlédnout a osahat baletní boty tzv. piškoty. Zhlédli krátké ukázky baletu a vyslechli zajímavé vyprávění o cestě slečny Sladké k baletu. A dověděli se mnoho zajímavostí o baletu za hranicemi naší vlasti.

Pondělí 22. července se všichni obyvatelé domova nemohli dočkat, konal se tzv. Zmrzlinový den. Podstatou tohoto dne je donáška zmrzliny na pokoje všem uživatelům (tedy i imobilním), kteří o ní projeví zájem. Za vydatné pomoci pečovatelů se celá akce zdařila a všichni zájemci si pochutnali na chladivé, chutné zmrzlině. Pro velký úspěch si tento den zopakujeme i v srpnu.

 

Ve středu 24. července nás čekalo poutavé povídání o Japonsku. Manželé Hiromi a Pavel Janštovi nám přišli přiblížit japonskou kulturou a zvyky. Díky jejich návštěvě jsme měli možnost prakticky objevit kouzlo poezie HAIKU. A poslechnout hru na původně finský hudební nástroj KANTELA z ořechového dřeva, ze kterého pod šikovnýma rukama hudebníka vycházejí typicky japonské tóny. Tento zajímavý hudební nástroj vyrábějí jedny šikovné české ruce u nás v Čechách.

Ve čtvrtek 25. července v rámci projektu "Setkání s tradicemi" se uskutečnilo krásné vystoupení taneční skupiny CETARE. Návštěvníci shlédli tance nejen 20. let, ale spousty tanečních stylů. Z akce byli všichni návštěvníci nadšeni. Tento projekt je realizován s finanční podporou Jihočeského kraje.

1
2

Dne 23. 7. 2019 proběhlo, na Pečovatelské službě ve Vodňanech, vystoupení člena Baráčníků, rychtáře Jaroslava Šikla, ze spolku obce Baráčníků (Vlastenecko-dobročinná obec baráčníků „VITORAZ“ Vodňany), vycházející z českých lidových tradic, v rámci projektu „Žít na plné pecky“, který je podpořen ze Společného grantu Komunitní nadace Blanicko-Otavské a města Vodňany. Pan Šikl nás seznámil s bohatou historií tohoto spolku a vysvětlil důvod historického založení (cílem byla podpora, nejen finanční, ale i ve formě stravy, apod., dětem, chudým rodinám a seniorům nejen ve Vodňanech, ale i mimo Vodňany). Tento spolek pořádá mnoho akcí (zábavy a plesy, různé scénky) jako např. Staročeská konopická. Pan Šikl přinesl i mnoho artefaktů a pomůcek, které jsme si mohli v rámci přednášky prohlédnout (např. kroniku, Rychtářské právo, kasičku, prapor, knihy, atd.). Tyto pomůcky a artefakty využívají při zasedáních nebo při své prezentaci. Také nám představil kroj „Baráčníků“. Všichni zúčastnění dynamické a vtipné vyprávění pana Šikla se zájmem poslouchali.

vloženo 2. 8. 2019

Červen 2019

V úterý 4. června za krásného počasí se konalo grilování s harmonikou pánů M. Hrdličky, V. Nečase, V. Viktory za doprovodu klarinetu pana F. Martíška. Všichni si grilování za hudebního doprovodu užili. Tato akce byla součástí projektu Setkání s tradicemi. Projekt je realizován s finanční podporou Jihočeského kraje.

1
2

V pondělí 10. června se konal slibovaný červnový výlet s překvapením. Účastníci výletu navštívili překrásné poutní místo Lomec, nacházející se nedaleko Vodňan. Na Lomci si v klidu a tichosti poseděli v meditační zahradě, samozřejmě navštívili i Kostel Jména Panny Marie. Slíbeným překvapením byla návštěva a prohlídka týdenního stacionáře Domov Žlutý Petrklíč.

V úterý 11. června odpoledne se v CSP Vodňany opět zpívalo, nechybělo ani veselé povídání a historky ze života. O zábavné odpoledne se zasloužili  pánové M. Štěpnička s harmonikou
 a F. Martíšek s klarinetem.

1
2
3
4

V pondělí 17. června   v odpoledních hodinách, proběhl v CSP Vodňany, nám již známý program s názvem „Žena za pultem“. Jde o příjemné společenské posezení našich seniorů u kávy s možností zakoupení si zákusků a chlebíčků.

Úterý 25. června ve dvoře domova pro seniory se konalo vystoupení Dechové hudby ZUŠ Vodňany.  Vystoupení žáků, učitelů a ostatních účinkujících všechny zahřálo na duši, tak jako odpolední slunce, které pěkně připalovalo.

Ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích se v CSP Vodňany konal v pátek 21. června první kurz projektu Zdravě a aktivně stárnout s názvem Můj životní příběh pod vedením lektorky Mgr. Dagmar Dvořáčkové, Ph.D. Zúčastnění si mimo jiné zavzpomínali na doby nedávno minulé, ale především na mládí a dětství. Všichni odcházeli s úsměvem na rtech.

vloženo 2. 8. 2019

Kabelkový veletrh

vloženo 30. 7. 2019

Kabelky

vloženo 13. 7. 2019