Aktuality

Červenec 2019

Dne 2. července navštívili uživatelé z CSP Vodňany Sloupovou síň Městského úřadu, kde se konala výstava kreseb R. Boškové a A. Farové s názvem Ryby v obrazech, kterou pořádalo Městské muzeum a galerie ve spolupráci s Fakultou rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity v Č. Budějovicích. Senioři si se zájmem prohlédli tuto zajímavou výstavu.

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích ve spolupráci s CSP Vodňany 4. července pořádala druhý kurz projektu Zdravě a aktivně stárnou, tentokrát s názvem Jóga v denním životě pod vedením lektorky Marcely Mukti. Senioři se seznámili s jógou nejen teoreticky, ale i při praktických ukázkách cvičení, které si sami vyzkoušeli.

Ve čtvrtek 18. července zněly domovem harmoniky a zpěv pana Hrdličky a Nečase. Senioři se postupně zapojovali se svým zpěvem.

1
2
3

Pátek 19. července nás do tajů baletu přišla zasvětit slečna Zuzana Sladká, která se již přes třináct let tímto krásným, ale tvrdým uměním zabývá. Příchozí měli možnost si prohlédnout a osahat baletní boty tzv. piškoty. Zhlédli krátké ukázky baletu a vyslechli zajímavé vyprávění o cestě slečny Sladké k baletu. A dověděli se mnoho zajímavostí o baletu za hranicemi naší vlasti.

Pondělí 22. července se všichni obyvatelé domova nemohli dočkat, konal se tzv. Zmrzlinový den. Podstatou tohoto dne je donáška zmrzliny na pokoje všem uživatelům (tedy i imobilním), kteří o ní projeví zájem. Za vydatné pomoci pečovatelů se celá akce zdařila a všichni zájemci si pochutnali na chladivé, chutné zmrzlině. Pro velký úspěch si tento den zopakujeme i v srpnu.

 

Ve středu 24. července nás čekalo poutavé povídání o Japonsku. Manželé Hiromi a Pavel Janštovi nám přišli přiblížit japonskou kulturou a zvyky. Díky jejich návštěvě jsme měli možnost prakticky objevit kouzlo poezie HAIKU. A poslechnout hru na původně finský hudební nástroj KANTELA z ořechového dřeva, ze kterého pod šikovnýma rukama hudebníka vycházejí typicky japonské tóny. Tento zajímavý hudební nástroj vyrábějí jedny šikovné české ruce u nás v Čechách.

Ve čtvrtek 25. července v rámci projektu "Setkání s tradicemi" se uskutečnilo krásné vystoupení taneční skupiny CETARE. Návštěvníci shlédli tance nejen 20. let, ale spousty tanečních stylů. Z akce byli všichni návštěvníci nadšeni. Tento projekt je realizován s finanční podporou Jihočeského kraje.

1
2

Dne 23. 7. 2019 proběhlo, na Pečovatelské službě ve Vodňanech, vystoupení člena Baráčníků, rychtáře Jaroslava Šikla, ze spolku obce Baráčníků (Vlastenecko-dobročinná obec baráčníků „VITORAZ“ Vodňany), vycházející z českých lidových tradic, v rámci projektu „Žít na plné pecky“, který je podpořen ze Společného grantu Komunitní nadace Blanicko-Otavské a města Vodňany. Pan Šikl nás seznámil s bohatou historií tohoto spolku a vysvětlil důvod historického založení (cílem byla podpora, nejen finanční, ale i ve formě stravy, apod., dětem, chudým rodinám a seniorům nejen ve Vodňanech, ale i mimo Vodňany). Tento spolek pořádá mnoho akcí (zábavy a plesy, různé scénky) jako např. Staročeská konopická. Pan Šikl přinesl i mnoho artefaktů a pomůcek, které jsme si mohli v rámci přednášky prohlédnout (např. kroniku, Rychtářské právo, kasičku, prapor, knihy, atd.). Tyto pomůcky a artefakty využívají při zasedáních nebo při své prezentaci. Také nám představil kroj „Baráčníků“. Všichni zúčastnění dynamické a vtipné vyprávění pana Šikla se zájmem poslouchali.

vloženo 2. 8. 2019

Červen 2019

V úterý 4. června za krásného počasí se konalo grilování s harmonikou pánů M. Hrdličky, V. Nečase, V. Viktory za doprovodu klarinetu pana F. Martíška. Všichni si grilování za hudebního doprovodu užili. Tato akce byla součástí projektu Setkání s tradicemi. Projekt je realizován s finanční podporou Jihočeského kraje.

1
2

V pondělí 10. června se konal slibovaný červnový výlet s překvapením. Účastníci výletu navštívili překrásné poutní místo Lomec, nacházející se nedaleko Vodňan. Na Lomci si v klidu a tichosti poseděli v meditační zahradě, samozřejmě navštívili i Kostel Jména Panny Marie. Slíbeným překvapením byla návštěva a prohlídka týdenního stacionáře Domov Žlutý Petrklíč.

V úterý 11. června odpoledne se v CSP Vodňany opět zpívalo, nechybělo ani veselé povídání a historky ze života. O zábavné odpoledne se zasloužili  pánové M. Štěpnička s harmonikou
 a F. Martíšek s klarinetem.

1
2
3
4

V pondělí 17. června   v odpoledních hodinách, proběhl v CSP Vodňany, nám již známý program s názvem „Žena za pultem“. Jde o příjemné společenské posezení našich seniorů u kávy s možností zakoupení si zákusků a chlebíčků.

Úterý 25. června ve dvoře domova pro seniory se konalo vystoupení Dechové hudby ZUŠ Vodňany.  Vystoupení žáků, učitelů a ostatních účinkujících všechny zahřálo na duši, tak jako odpolední slunce, které pěkně připalovalo.

Ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích se v CSP Vodňany konal v pátek 21. června první kurz projektu Zdravě a aktivně stárnout s názvem Můj životní příběh pod vedením lektorky Mgr. Dagmar Dvořáčkové, Ph.D. Zúčastnění si mimo jiné zavzpomínali na doby nedávno minulé, ale především na mládí a dětství. Všichni odcházeli s úsměvem na rtech.

vloženo 2. 8. 2019

Kabelkový veletrh

vloženo 30. 7. 2019

Kabelky

vloženo 13. 7. 2019

Pořízení automobilu pro pečovatelskou službu Centra sociální pomoci Vodňany

Centrum sociální pomoci Vodňany podalo žádost prostřednictvím G-PROJECT, s.r.o. : MAS_Vodňanská_ryba_výzva_č.1Vodňanská ryba, z. s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje „SCLLD pro území MAS Vodňanská ryba na období 2014 – 2020“, které vyhlásilo 1. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem „MAS Vodňanská ryba, z.s. – IROP – Rozvoj infrastruktury pro zlepšení dostupnosti a zkvalitnění sociálních služeb“. Číslo výzvy ŘO IROP: 62. výzva - Sociální infrastruktura - integrované projekty CLLD – SC 4.1. Opatření integrované strategie: Sociální začleňování a sociální služby.

Na tuto výzvu se nám podařilo získat právní akt, a koncem června již na plné obrátky pracuje služební automobil Karoq Ambition pro pečovatelskou službu.

Hlavním cílem projektu je zkvalitnění materiálně-technické základny sociálních služeb poskytovaných CSP Vodňany, a tím pomoci osobám sociálně vyloučeným a ohroženým sociálním vyloučením a osobám se zdravotním postižením, čímž dojde ke zvýšení kvality a dostupnosti služeb sociální práce s cílovými skupinami, a to i v obtížně dostupných lokalitách. Mezi dílčí cíle projektu patří: zlepšení dostupnosti a rozvoj sociálních služeb v ORP Vodňany, zkvalitnění poskytovaných terénních sociálních služeb, eliminace rizika sociálního vyloučení, podpora osob ohrožených sociálním vyloučením, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím osobám z cílových skupin, zvýšení informovanosti a povědomí o sociálních službách poskytovaných CSP Vodňany

Projekt je spolufinancován z IROP, reg. č.: CZ.06.4.59/0.0/0.0/160_072/0009104.

Za Centrum sociální pomoci Vodňany ředitelka Daniela Davidová

vloženo 2. 7. 2019

Projekt „Žít na plné pecky“ v CSP Vodňany

Centru sociální pomoci Vodňany byl schválen finanční příspěvek ve výši 15 000,- Kč na projekt s názvem Žít na plné pecky. V rámci tohoto projektu se budou konat v období července – prosince 4 kulturní akce určené seniorům v rámci námi poskytované pečovatelské služby. Senioři se mohou těšit na přednášku Mgr. Jitky Velkové o historii Vodňan a vodňanských literátech, vystoupení vodňanských baráčníků, hudební vystoupení bývalého člena skupiny Šlapeto p. Vladimíra Pecháčka a na závěr vystoupí hudební soubor Cink z Prachatic u příležitosti adventního posezení. Součástí projektu je vytvoření literárně–kulturního salonu ve společenské místnosti tzv. „Domečku“ u Domu s pečovatelskou službou, a to zakoupením souboru knih o známých literátech z Vodňan a o historii Vodňan a pořízením speciálního držáku na knihy.

Smyslem projektu je nabídnout sociálně vyloučeným osobám možnost trávení volného času formou společenských setkání spojených s kulturním prožitkem a tím zkvalitnit námi poskytovanou terénní sociální službu. Konkrétní termíny jednotlivých akcí budou včas upřesněny. Všichni jsou tímto srdečně zváni!

Mgr. Petra Trnková, Dis. sociální pracovnice pečovatelské služby


Projekt je podpořen ze Společného grantu Komunitní nadace Blanicko – Otavské a města Vodňany.

vloženo 29. 6. 2019

Beseda pana P. J. Prokeše

Dne 18. 6. 2019 proběhla na Pečovatelské službě ve Vodňanech Beseda pana P. J. Prokeše – „Faráře“ Římskokatolické farnosti ve Vodňanech na téma: „Jak jsem se dostal ke kněžství, a co s tím, mají společného hory?“ Pan P. J. Prokeš nám řekl svou životní cestu ke kněžství. Uvedl mnoho studií na vysokých škol, kde studoval také mnoho cizích jazyků. V další části představil svůj „koníček“ cestování a horolezectví („lezení po horách, různé výstupy po jednotlivých horách“). Tato beseda byla obohacena o videoprojekci z jedné „expedice po Ekvádoru“, kde pan P. J. Prokeš navštívil mnoho území Ekvádoru a především vystoupal na nejvyšší horu Ekvádoru Mount Chimborazo, což je vyhaslý čtvrtohorní stratovulkán s nadmořskou výškou 6 263 metrů. 

vloženo 29. 6. 2019

Květen 2019

V pondělí 6. května v rámci projektu: „Setkání s tradicemi“ zpívala maminkám, babičkám, tetičkám, ke Dni matek Agentura Iva. Projekt byl realizován za podpory Jihočeského kraje.

Dne 13. 5. 2019 proběhla na Pečovatelské službě ve Vodňanech přednáška paní Bc. M. Havlínové na téma: Jan Zrzavý „Putování“. Tato přednáška byla netradiční, neboť paní přednášející přišli podpořit a poslechnout si samotnou přednášku i děti z MŠ Sluníčka a její kolegyně. V úvodu přednášky nám paní Bc. Havlínová řekla životopis pana malíře Jana Zrzavého a na fotografiích nám představila několik jeho významných obrazů. V další části byla přednáška obohacena o videoprojekci filmu „Putování malíře Jana Zrzavého po zarostlých chodníčcích osudu z rodné Okrouhlice do Zeyerových Vodňan“.  Dále nám paní přednášející přečetla úryvek z rozhovoru s paní, která žila ve Vodňanech a osobně se setkala s panem malířem. A na konec proběhla diskuze, kde jsme se dozvěděli, kde paní Bc. Havlínová získávala náměty, historická fakta ke své přednášce. Dozvěděli jsme se, že čerpá informace z rozhovorů obyvatelů Vodňan. Cílem a přáním paní Bc. Havlínové je vydání své knihy o panu malíři.

Ve čtvrtek 23. května harmonikáři V. Nečas a V. Viktora zahráli a slovem doprovázeli odpolední posezení a harmonikou.

V úterý 28. května si děti z MŠ Malovice pro seniory připravily besídku plnou písniček.

V pondělí 27. května všichni zavzpomínali a rukama zopakovali výrobu koláčků, tak, jak je pekli doma. Vzájemně jsme si vyměnili recepty a prakticky si ukázali jak každá – kuchařka má svůj specifický recept, který se předává v rodinách mnohdy z pokolení na pokolení.

V úterý 28. května dalším tématem přednášky v cyklu světová náboženství byl budhismus.
O budhismu jsme se dověděli mnoho zajímavých podrobností od Mgr. A. Kotové, která k nám do domova chodí pravidelně. Vždy nás dokáže zaujmout poutavým vyprávěním.

1
2
3

Výlet napříč jihočeskou krajinou se uskutečnil ve středu 29. května.  Prohlédli jsme si okolí ovocných sadů v Chelčicích. Zavítali na Lomec, kde jsme spočinuli v tichu Kostela Jména Panny Marie a poseděli v meditační zahradě. Díky ochotě zaměstnanců jsme měli možnost navštívit vnitřní prostory Domova Žlutý Petrklíč.

Kinokavárna ve čtvrtek 30. května senioři u kávy se zájmem, sledovali film s názvem: „Nebe existuje“, natočený podle skutečného příběhu malého chlapce a jeho výjimečného zážitku.

vloženo 29. 6. 2019

Duben 2019

V pondělí 1. dubna se seniorky i senioři směle pustili do výroby a pečení velikonočních jidášů. Jidáše ochutnali všichni v domově. Pro velký úspěch se do pečení vrhneme znovu, ale tentokráte si upečeme koláčky.

Betonové velikonoce aneb muži tvoří

I naši senioři se už těší na Velikonoce

 Pečovatelská služba Vodňany se, dne 4. 4. 2019 v dopoledních hodinách, zapojila do projektu „UKLIĎME SVĚT – UKLIĎME ČESKO“ v rámci „ÚKLIDOVÉHO DNE 2019“. Tohoto projektu jsme se všichni zhostili svědomitě. Uklidili jsme si náš „dvorek“ v Pečovatelské službě včetně nového Altánku a věnovali jsme i péči našim okrasným květinám. Jsme rádi, že naše práce byla k užitku a spojila nás i mezigeneracemi, neboť uklízeli nejen naši uživatelé Pečovatelské služby, ale i pravnučka jedné uživatelky, za podpory naší paní ředitelky.

Na Pečovatelské službě ve Vodňanech se uskutečnilo dne 9. 4. 2019 „Velikonoční a jarní vystoupení dětí z MŠ Sluníčko Vodňany“. Děti seniorům zazpívaly písničky, řekly básničky. A opět jako loňský rok, děti obdarovaly seniory připravenými dárečky. Nejen Pečovatelská služba, ale i senioři měli pro děti také připravené dárečky. Na závěr jsme si společně zasadili jarní semínka rostlinek do květináčů a upletli z vrbových proutí pomlázky. Těmito pomlázkami chlapci všechny zúčastněné omladili (symbolicky pošlehali). Dětem a paní učitelkám moc děkujeme za návštěvu na Pečovatelské službě a budeme moc rádi, když se znovu uvidíme.

V úterý 9. dubna si baráčníci z Vodňan pro naše seniory připravili pásmo veselých písniček a historek na téma jaro a láska. Za hudebního doprovodu V. Nečase všichni zpívali známé i míně známé jihočeské písničky.

Ve čtvrtek 11. dubna odpoledne v rámci kinokavárny senioři u voňavé kávy shlédli český film – Nejlepší ženská mého života s J. Sovákem a M. Dvorskou v hlavních rolích.

Další návštěva dětí z mateřské školky Smetanova se v úterý 16. dubna nesla v duchu přicházejícího jara, kytiček, sluníčka a krásných písniček, říkanek a básniček, které si děti pod vedením paní učitelek připravily pro „babičky a dědečky“. Připravily si nejen krásnou besídku, ale přinesly i dárečky ve formě vlastnoručně vyrobených jarních kytiček, které darovaly přítomným seniorům.

Osvědčená a hojně navštěvovaná akce pod názvem Žena za pultem se konala ve středu 17. dubna. Všichni přítomní senioři si pochutnali na čerstvých zákuscích, voňavé kávě a popovídali se sousedy. Za měsíce se všichni těší na shledanou.

V Domově pro seniory ve Vodňanech se dne 17. 4. 2019 uskutečnila beseda s českým filmovým a televizním scénáristou a spisovatelem panem Janem Míkou. Beseda byla realizována prostřednictvím zaměstnanců Městské knihovny ve Vodňanech, v rámci Zeyerových Vodňan. Pan spisovatel a scénárista Jan Míka nám představil svojí televizní a filmovou tvorbu, která je nám známá z televizních obrazovek jako např. seriál Život na zámku, Šípková Růženka a Náměstíčko, pohádka Dešťová víla). Dále nám pan Míka vylíčil úskalí psaní scénářů. A na konec proběhla diskuze, kde jsme se pana spisovatele ptali, kde získává náměty, a zda pracuje na novém scénáři.

1
2
3
4

O zajímavém životě s papouškem žako nám přišel vyprávět a doložit audio a videoukázkami Lukáš Kouba. Ve čtvrtek 18. dubna odpoledne se všichni milovníci fauny sešli v jídelně domova a zajímavé povídání si poslechli a zároveň chvílemi promasírovali bránici.

Naše stálá přednášející Mgr. A. Kotová si pro nás připravila další cyklus přednášek s tématem „Světová náboženství“. V úterý 23. dubna druhou v pořadí byl islám. Připomněli a doplnili jsme si vědomosti.

Za velkého nadšení seniorů proběhl v úterý 29. dubna výlet do Hvězdárny a planetária v Č. Budějovicích, díky našemu automobilu Mercedes Benz se ho mohli zúčastnit i dva vozíčkáři z řad seniorů.

1
2
3

Na Pečovatelské službě ve Vodňanech proběhlo dne 29. dubna 2019 „PÁLENÍ ČARODĚJNIC – grilování špekáčků, poslech harmoniky a zpěv p. Hrdličky, p. Nečase, p. Viktory za doprovodu klarinetu p. Martíška“. Sice nám počasí nepřálo, ale poradili jsme si i s nepřízní a ve společenské místnosti jsme si všichni rádi zazpívali a zatancovali

Čarodějnice v úterý 30. dubna přilétly na dvůr CSP Vodňany a jejich řádění v domově nebralo konce. Senioři ani zaměstnanci neměli možnost jejich řádění uniknout.

vloženo 29. 6. 2019

Březen 2019

V pondělí 4. března se konala beseda s Mgr. J. Velkovou ředitelkou Městského muzea a galerie Vodňany na téma: „Jak žili Slované na jihu“ viděli jsme vesnice z 6. století n. l. a sruby z 8. století n. l., prohlédli keramiku z 1500 let starou, platidlo – hřivnu a ostatní zapůjčené předměty v rámci výstavy. Vyprávění bylo opravdu zajímavé a názorné.

V Centru sociální pomoci Vodňany probíhala v úterý 5. března masopustní zábava, které se zúčastnily všechny generace. K tanci a poslechu hrála naše „stará“ známá kapela Dřemlinka. Masky zaplnily celý parket, ale i na chodbách bylo veselo. Všichni si užili zábavu, koblihy, chlebíčky, kávu i trochu hnědavého moku bylo. Komu bylo do tance a zdravotní stav to dovolil i v kole se zatočil.

U příležitosti svátku MDŽ, který se slaví 8. března, jsme si ve čtvrtek den před tímto svátkem poseděli a zavzpomínali na mládí a oslavy Mezinárodního dne žen. Připomněli podstatu vzniku tohoto svátku krásně jsme si popovídali.

Ve čtvrtek 21. března se senioři v rámci získávání nových informací se zájmem vyslechli přednášku Mgr. A. Kotové na téma: „Světová náboženství – judaismus“.

Obrázek - Březen 2019

S PhDr. M. Špeciánem jsme ve středu 13. března cestovali po zámeckých zahradách a parcích, poznávali keře a stromy v květné zahradě na zámku v Kroměříži či v Lysé nad Labem, Krásném Dvoře, Sychrově, Kratochvíli a dalších.

Cukrárna pod názvem Žena za pultem se konala jako každý měsíc, tentokráte v úterý 19. března. Účast byla opět hojná senioři i zaměstnanci si pochutnávali na zákuscích, chlebíčku či voňavé kávě.

To, že hudba zahání chmury je všeobecně známé, poroto jsou našimi hosty každý měsíc harmonikáři. Tentokráte pan V. Nečas, J. Jiran za doprovodu klarinetu pana Martíška rozveselili odpoledne seniorům našeho domova. V úterý 26. března bylo opět veselo.

Dne 27. 3. 2019 uživatelé Pečovatelské služby Vodňany, společně se zaměstnanci a s paní ředitelkou Mgr. Bc. D. Davidovou, navštívili nové Komunitní centrum, které se nachází v obci Hvožďany u Vodňan. Uskutečnilo se zde „Jarní přátelské posezení s harmonikáři“ nejen pro seniory. Při poslechu harmonik jsme si rádi i zatancovali.

Uživatelé pečovatelské služby se pravidelně setkávají s vedením CSP Vodňany s paní ředitelkou Mgr. Bc. D. Davidovou a zaměstnanci Pečovatelské služby. Přiblížili jsme novinky roku 2019 a shrnuli společnou činnost za rok 2018.

Obrázek - Březen 2019

Jarní přesazování květin.

Obrázek - Březen 2019

Obrázek - Březen 2019

Každý měsíc v našem domově probíhá tzv. kinokavárna, kde promítáme filmy, o které mají senioři zájem. Tento měsíc jsme využili příležitosti a navštívili vodňanský kulturní dům a dopolední promítání filmu Ženy v běhu. Seniorům se komedie velice líbila, zážitek z filmu podtrhla cesta do kina, která byla vítanou procházkou.

Obrázek - Březen 2019

 Obrázek - Březen 2019

vloženo 29. 6. 2019

ÚNOR 2019

Pravidelné zajímavé přednášky pod vedením Mgr. A. Kotové jsou vítaným zpestřením. V úterý 6. února jsme si zopakovali něco o Habsburcích a načerpaly další nové zajímavé informace a fakta.

1
2

V úterý 12. února společné dopoledne dětí z MŠ Smetanova a seniorů se neslo ve stylu tvoření. Nenásilné procvičování jemné motoriky prospělo oběma generacím a společné krásně prožité chvíle všechny obohatily.

Neformální cukrárna pod názvem Žena za pultem v minulém měsíci měla velký úspěch, proto jsme se rozhodli, že tuto úspěšnou akci budeme v pravidelných intervalech opakovat. Tentokrát byl datum stanoven na úterý 19. února. Bylo opět plno a všichni byli spokojeni.

Ve středu 27. února se v kinokavárně promítala komedie Františka Filipa Láska jako trám o tom, co se dělo kolem jedné zlaté svatby.

Ve čtvrtek 28. února harmonikáři tentokráte v oslabení, ale na výkonu to nebylo znát, pánové M. Hrdlička a V. Nečas hráli jako o život. To ostatně je jejich zvykem, všichni společně jsme si známé písničky s radostí zazpívali.

1
2
 

vloženo 29. 6. 2019

LEDEN 2019

V pondělí 7. ledna probíhalo v domově Tři králové koledování, žáci Základní školy Alešova a Gymnázia Vodňany navštíví individuálně pokoje seniorů, kteří měli zájem poslechnout si koledy a potěšit se mladickým elánem.

V úterý 8. ledna senioři zavítali do společenské místnosti domova, která se na odpoledne změnila v kinokavárnu. Promítal se zde český filmový muzikál - Kdyby tisíc klarinetů, režisérů Jana Roháče a Vladimíra Svitáčka. K odpolední pohodě přispěla i podávaná káva.

Ve čtvrtek 17. ledna odpoledne zájemci o hudbu, hudební nástroje a senioři zajímající se o nové informace, měli možnost poslechnout zajímavou přednášku o hudebních nástrojích spojenou s ukázkou hry na tyto nástroje. Vzácným hostem byl Mgr. et Mgr. J. P. Macků, Ph.D. držitele „Ocenění za hudební skladbu“ uděleného hudebním skladatelem Pavlem Slezákem, laureátem ceny Leoše Janáčka.

 

V pondělí 21. ledna další pravidelné společné dopoledne dětí z mateřské školy Smetanova a seniorů z CSP Vodňany. Dopoledním tématem bylo vzpomínání na vánoční dárky. Všichni společně vzpomínali, co přinesl Ježíšek? Poté dárečky namalovali a na závěr si společně zazpívali.

 

V úterý 22. ledna se konala zajímavá akce pod názvem Žena za pultem. Senioři si mohli zakoupit zákusky či chlebíčky. Pokud měli chuť na dobrou kávu, byla jim káva uvařena a dobroty s kávou snědli v jídelně.

Ve čtvrtek 24. ledna odpoledne posezení s písničkou za doprovodu harmonikářů H+N+V (Miroslav Hrdlička +Václav Nečas + Václav Viktora). Tentokrát se netančilo, ale o to hlasitěji se zpívalo.

1
2
  

vloženo 29. 6. 2019

Dobrá duše 2019

Ocenění Dobrá duše je oceněním práce dobrovolníků seniorského věku, kteří se aktivně zapojují do nezištné pomoci ostatním seniorům např. v domovech pro seniory. V letošním roce se konal již 7. ročník tohoto projektu. Slavnostní ceremoniál byl organizován tradičně v  nádherných prostorech Kláštera Minoritů sv. Jakuba v Praze v pondělí 17. června. Našimi nominovanými v kategorii „Jednotlivec“ byli harmonikáři pánové Miroslav Hrdlička a Václav Nečas za jejich pravidelná harmonikářská vystoupení v CSP Vodňany. Oba dva naši nominovaní získali za svoji činnost čestná uznání. Slavnostního ceremoniálu se zúčastnil pan M. Hrdlička a ředitelka CSP Vodňany Mgr. Bc. D. Davidová, která zároveň přebrala ocenění za CSP Vodňany v kategorii „Instituce“. Organizace, která vytváří výjimečné prostředí pro dobrovolnickou pomoc.

Za CSP Vodňany Bc. Eva Remišová

vloženo 26. 6. 2019

Cena Ď 2019

Cena Ď http://www.cena-d.cz/ je česká cena určená mecenášům a dobrovolníkům v oblasti kultury, charity, vědy, vzdělávání a morálních hodnot v ČR. Letos se uskutečnil již 19. ročník. Jihočeské krajské kolo proběhlo jako každý rok v Divadle Oskara Nedbala v Táboře a celostátní kolo se uskutečnilo v Praze v Nové scéně Národního divadla. Naším letošním nominovaným byl Mgr. Josef Mrvík. Nominací jsme chtěli vyjádřit poděkování za jeho dobrovolnickou činnost v našem domově.

Nebývá zvykem nominovat na ceny a poděkování duchovní pečovatele. Přesto jsme přesvědčeni, že pan Josef Mrvík si nominaci zaslouží plným právem.

Celých jedenáct let dochází Mgr. Josef Mrvík do Centra sociální pomoci Vodňany za seniory, aby je duchovně posiloval a doprovázel v oblasti jejich spirituálních potřeb. Náš domov navštěvuje pravidelně každou neděli, a pokud cítí, že někdo potřebuje jeho návštěvu častěji, neváhá navštívit seniory
i v týdnu. Každé setkání s lidmi cítí jako vzácnou příležitost a dar ke vzájemnému obohacování. Je tak velkým pomocníkem kněží ve farnosti Vodňany. Josefovi patří náš velký dík za jeho dlouhodobou a důležitou roli, kterou zastává v našem domově.

vloženo 26. 6. 2019

„Český den proti rakovině“ v CSP Vodňany

Centrum sociální pomoci Vodňany se stalo neoficiálním dobrovolníkem organizace Mamma HELP v rámci celostátní akce „Český den proti rakovině“. Nabízené žluté kytičky, jako symbol největší preventivní sbírky v naší republice, byly prodány v rekordním čase. Mnoho zaměstnanců, návštěv, ale i seniorů si tuto kytičku zakoupili a přispěli tím na dobrou věc.

Všem samozřejmě děkujeme, koordinátorka prodeje v CSP Vodňany Markéta Kosíková

vloženo 26. 6. 2019

Rehabilitace duše a těla

Obrázek - Rehabilitace duše a těla

Centru sociální pomoci Vodňany byl v rámci dotačního programu „Podpora zdravotně preventivních aktivit v rámci Zdraví 2020 v Jihočeském kraji“ schválen projekt s názvem „Rehabilitace duše a těla“. Od Jihočeského kraje jsme získali finanční prostředky ve výši 20 500,- Kč.

Projekt bude realizován do listopadu 2019 a je zaměřen na aktivity vedoucí ke zdravému životnímu stylu. Během projektu navštíví naše seniory děti z mateřské školy a společně se zábavnou formou seznámí prostřednictvím besedy pod vedením nutriční terapeutky se zásadami zdravého stravování, nutnosti pohybových aktivit a jejich společného vlivu na zdraví člověka. Kromě teoretických znalostí si děti společně se seniory také zacvičí. Dále proběhne přednáška spojená s poznáváním a ochutnávkou jedlých plodů pod vedením člena České botanické společnosti i názorná ukázka výcviku psů používaných při canisterapii pod vedením některého z členů sdružení Hafík z Třeboně. Všichni zúčastnění obdrží obrázkové brožury s informacemi ke zdravému životnímu stylu, např. ukázkami zdravého talíře pro správnou skladbu jídelníčku či ukázkami správného druhu pohybu. 

Cílem projektu je zvýšit povědomí o zdravém životním stylu a jeho vlivu na zdraví člověka, působit preventivně proti civilizačním nemocem, podpořit zdravé místní životní podmínky a především fyzickou a duševní pohodu všech zúčastněných.

Bc. Eva Remišová ,realizátorka projektu
 


Projekt je realizován s finanční podporou Jihočeského kraje.

vloženo 4. 6. 2019

Beseda P. J. Prokeše - 18. 6. 2019

vloženo 4. 6. 2019

Majáles

Naši senioři měli možnost shlédnout průvod studentů Gymnázia Vodňany, který byl součástí dnešního Majálesu.

Obrázek - Majáles

Obrázek - Majáles

Obrázek - Majáles

Obrázek - Majáles

vloženo 31. 5. 2019

Setkání s tradicemi

Obrázek - Setkání s tradicemi

Centrum sociální pomoci Vodňany získalo, v rámci dotačního programu Podpora kultury, od Jihočeského kraje finanční prostředky ve výši 25 000,- Kč na projekt „Setkání s tradicemi“. Obsahem projektu je realizaci několika kulturních akcí v domově pro seniory, které se uskuteční v průběhu roku 2019.

Během projektu se senioři seznámí s různými kulturními žánry, čímž se zpestří nabídka námi nabízených volnočasových aktivit. Realizací projektu chceme příznivě ovlivnit kvalitu života seniorů a podpořit jejich aktivní životní styl s cílem upevnění sociálních kontaktů a tím uspokojení biopsychosociálních potřeb cílové skupiny osob.

V únoru si naši senioři užili masopustní veselí za doprovodu kapely Dřemlinka a v květnu proběhlo hudební vystoupení Agentury Iva s přáním ke Dni matek. V nejbližších dnech nás čeká taneční vystoupení s ukázkou tanců z 20. let 20. století, harmonikářské vystoupení spojené s opékáním špekáčků a v následujících měsících se senioři můžou těšit na dudácké vystoupení či ukázku výroby jihočeských řemesel. Na závěr projektu, v měsících říjen – listopad 2019, se uskuteční výstava fotografií ze všech akcí ve Sloupové síni Městského úřadu ve Vodňanech. Srdečně zveme tímto všechny naše příznivce, kteří mají zájem shlédnout námi pořádané akce, aby se přišli podívat na tuto výstavu.

O všech pořádaných akcích budeme průběžně informovat na plakátech.

Bc. Eva Remišová ,realizátorka projektu
 


Projekt je realizován s finanční podporou Jihočeského kraje.

vloženo 15. 5. 2019

Časopis Kompost - Jaro ťuká na dveře

Obrázek - Časopis Kompost - Jaro ťuká na dveře

Obrázek - Časopis Kompost - Jaro ťuká na dveře

vloženo 11. 5. 2019