Jak žít zdravě bez ohledu na věk

Tento projekt byl realizován naší organizací v druhé polovině roku 2011.

 

Realizací projektu došlo k naplnění vytyčených cílů:

-           rozšíření nabídky aktivit pro seniory a osoby se zdravotním postižením

-           podpora aktivního života cílové skupiny, soběstačnosti

-           rozvoj psychických a fyzických schopností a uspokojení biopsychosociálních potřeb

-           rozvoj sociálních kontaktů, působení proti sociální izolaci

-           příznivý vliv na kvalitu života seniorů a osob se zdravotním postižením.

 

Jednotlivé akce byly realizovány v průběhu měsíců červenec – říjen 2011.

Účast na jednotlivých akcích překonala očekávání, neboť se na nich během jednoho měsíce průměrně vystřídalo cca 65 zájemců z řad seniorů a osob se zdravotním postižením.

 

Aktivity projektu byly navrženy a rozděleny do 7 částí dle typu terapie zaměřených na fyzickou či psychickou stránku člověka:

 

Číslo aktivity

Název aktivity

Plánovaný počet setkání

Skutečný počet setkání

1

Čas pro relaxaci

6

6

2

Čas péče o tělo

3

3

3

Čas pro trénink mozku

3

3

4

Čas pro hudbu

3

3

5

Čas vůní

3

3

6

Čas pro tvoření

6

6

7

Čas pro hru

3

3

  

Projekt byl realizován s finanční podporou Jihočeského kraje. 

Obrázek - Jak žít zdravě bez ohledu na věk

 


 

Jak žít zdravě bez ohledu na věk je název projektu, který je realizován naší organizací Centrem sociální pomoci Vodňany v těchto měsících s finanční podporou Jihočeského kraje. 

Obsahem projektu je organizace aktivit určených seniorům a osobám se zdravotním postižením žijícím zejména na území města Vodňany, jeho okolí a klientům žijícím ve vodňanském domově pro seniory. Smyslem připravených programů – akcí, kterých se v průběhu měsíců července, srpnazáří a října 2011 bude konat více než dvacet, je rozvoj psychických a fyzických schopností, podpora aktivního života seniorů a osob se zdravotním postižením, jakož i možnost navázat nové sociální kontakty v rámci cílové skupiny. 

Pravidelná setkání budou probíhat v objektu Domova pro seniory ve Vodňanech a v Domě s pečovatelskou službou ve Vodňanech. Programy jsou zaměřeny např. na relaxaci, péči o tělo, cvičení, trénink paměti a společné tvůrčí aktivity. 

Dveře našeho zařízení jsou tedy, jak bylo řečeno výše, otevřeny všem seniorům a osobám se zdravotním postižením. Bližší informace o projektu lze získat z měsíčníku organizace „Jak jde čas … v CSP Vodňany“ a u našich sociálních pracovnic, zejména pí. Bc. Daniely Davidové, tel. č. 383 382 625, která je koordinátorem projektu. 

JUDr. MUDr. Marcela Kellnerová
ředitelka CSP Vodňany

 

Projekt je realizován s finanční podporou Jihočeského kraje. 

Obrázek - Jak žít zdravě bez ohledu na věk