Aktuality

DOBRÁ DUŠE Z CSP VODŇANY PŘEVZALA OCENĚNĚNÍ Z RUKOU NEJKRÁSNĚJŠÍ ČEŠKY SVĚTA

Obrázek - DOBRÁ DUŠE Z CSP VODŇANY PŘEVZALA OCENĚNĚNÍ Z RUKOU NEJKRÁSNĚJŠÍ ČEŠKY SVĚTA

Obrázek - DOBRÁ DUŠE Z CSP VODŇANY PŘEVZALA OCENĚNĚNÍ Z RUKOU NEJKRÁSNĚJŠÍ ČEŠKY SVĚTA

Obrázek - DOBRÁ DUŠE Z CSP VODŇANY PŘEVZALA OCENĚNĚNÍ Z RUKOU NEJKRÁSNĚJŠÍ ČEŠKY SVĚTA

Dobrá duše, projekt podporující jednotlivce i instituce, oceňuje nezištnou dobrovolnickou činnost. Každým rokem jsou vyhlášeni vítězové v kategorii jednotlivec a instituce. Letos jsme se opět zúčastnili s dobrovolnicemi paní K. Čížkovou a paní Mgr. M. Polatovou, které pravidelně docházejí za seniory do CSP Vodňany. Slavnostní vyhlášení výsledků se tradičně koná v nádherném klášteře Minoritů sv. Jakuba v Praze za účasti předních představitelů sociální oblasti. Patronka celého projektu Taťána Kuchařová Miss World 2006, založila v roce 2008 nadaci Krása pomoci, která je zaměřena na pomoc seniorům.

Z rukou patronky projektu Dobrá duše přebírala ocenění vítězka letošního čtvrtého ročníku Mgr. M. Polatová z Vodňan. Dobrovolnictví se věnuje neuvěřitelných 29 let. Ve svém volném čase dochází do CSP Vodňany, kde daruje seniorům čas. Její lidský a skromný přístup může být vzorem pro nás ostatní. Tuto vstřícnou, energickou a empatickou dámu není třeba dlouze představovat. Paní učitelka, která dokázala probudit v dětech lásku nejen k chemii, přírodě a práci na zahrádce, je sluncem pro ty, kteří se s ní mohou každodenně potkat.

Čestné uznání získala i paní K. Čížková za dobrovolnickou činnost, ochotu a zájem věnovat se ve volném čase seniorům. Oceněno čestným uznáním bylo i CSP Vodňany za vytváření výjimečného prostředí pro dobrovolnickou pomoc. Všem nominovaným i  oceněným přejeme, ať neztrácejí elán a těšíme se na vzácné chvíle, které můžeme strávit v jejich přítomnosti.

Eva Remišová instruktorka volného času

Obrázek - DOBRÁ DUŠE Z CSP VODŇANY PŘEVZALA OCENĚNĚNÍ Z RUKOU NEJKRÁSNĚJŠÍ ČEŠKY SVĚTA

 

Obrázek - DOBRÁ DUŠE Z CSP VODŇANY PŘEVZALA OCENĚNĚNÍ Z RUKOU NEJKRÁSNĚJŠÍ ČEŠKY SVĚTA

 

Obrázek - DOBRÁ DUŠE Z CSP VODŇANY PŘEVZALA OCENĚNĚNÍ Z RUKOU NEJKRÁSNĚJŠÍ ČEŠKY SVĚTA

vloženo 16. 6. 2016

Přednáška o domácím násilí

Obrázek - Přednáška o domácím násilí

vloženo 21. 5. 2016

Vystoupení kapely Dřemlinka

Obrázek - Vystoupení kapely Dřemlinka

vloženo 21. 5. 2016

Přednáška o chovu krokodýlů

Obrázek - Přednáška o chovu krokodýlů

vloženo 21. 5. 2016

Neobyčejná věc si zaslouží neobyčejné poděkování.

Dne 27. dubna se zástupci Centra sociální pomoci Vodňany společně se svými milými mecenáškami, Ing. Lucií Topkovou a Radkou Pencovou, vydali do táborského divadla Oskara Nedbala, aby zde prožili příjemný a inspirativní večer. Jako každý rok se zde udělovala speciální a vzácná Cena Ď. Její jedinečnost nespočívá v materiální hodnotě ceny, ani vlastně nezáleží, zda cenu získá ten či onen. Originalita spočívá v tom, že samotná výhra je v nominaci a možnosti zúčastnit se slavnostního vyhlášení. Cena Ď je totiž určitá forma poděkování. A centrum sociální pomoci má důvod k děkování. Ing. Lucie Topková a Radka Pencová jako hlavní organizátorky spolu se svými mnoha dobrými dušemi dobrovolnicemi (bylo jich mnoho, že opravdu nelze jmenovitě vyjmenovat) uspořádaly již poněkolikáté Dětskou burzu Vodňany. Za výtěžek, který nám byl letos opět věnován, jsme mohli zakoupit několik kusů evakuačních podložek pro imobilní uživatele. Tyto podložky slouží jako evakuační prostředek v případě náhlého nebezpečí. Naše milé dámy nedaly seniorům „jen“ prostředky k zakoupení podložek, ale především je obdarovaly pocitem většího bezpečí a jistoty.

A my jim za to chceme ještě jednou moc poděkovat. Jedno velké Ď pro Vás, dámy.

Za Centrum sociální pomoci Vodňany Veronika Klucká

vloženo 18. 5. 2016

Validace v CSP Vodňany

vloženo 18. 5. 2016

Dětská burza

vloženo 29. 4. 2016

Společné setkání seniorů a dětí z DDM

Obrázek - Společné setkání seniorů a dětí z DDM

vloženo 27. 4. 2016

Společné setkání seniorů a dětí z DDM

Obrázek - Společné setkání seniorů a dětí z DDM

vloženo 27. 4. 2016

Druhé společné setkání seniorů a dětí ...

Obrázek - Druhé společné setkání seniorů a dětí ...

vloženo 27. 4. 2016

První společné setkání seniorů a dětí ...

Obrázek - První společné setkání seniorů a dětí ...

vloženo 27. 4. 2016

Projekt „Jak pochopit stáří“ v CSP Vodňany

 Obrázek - Projekt „Jak pochopit stáří“ v CSP Vodňany

Centru sociální pomoci Vodňany byl Jihočeským krajem schválen projekt s názvem „Jak pochopit stáří“. Tento projekt bude realizován v období dubna - prosince 2016. Během tohoto projektu se uskuteční 5 společných setkání, kterých se budou účastnit senioři a zdravotně postižené osoby našeho zařízení, žáci a studenti Základní školy a gymnázia Vodňany, a děti z DDM Vodňany. Během těchto setkání budou mít studenti a žáci možnost si na vlastním těle vyzkoušet omezení těla a smyslů, které přináší stáří, a to osobním vyzkoušením tzv. geronto – obleku (obleku stáří). Ten bude zapůjčen od Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR. Na správné použití tohoto speciálního obleku bude dohlížet odborná lektorka Mgr. Bc. Andrea Tajanovská, Dis., která dětem i seniorům vysvětlí význam geronto – obleku a bude účastna všech setkání. V rámci projektu budou zakoupeny potřebné rehabilitační, sportovní a didaktické pomůcky a odborné knihy. S použitím těchto pomůcek proběhnou např. soutěže v provozování běžných denních činností, soutěže na invalidních vozíkách a s chodítky, rehabilitační soutěže zaměřené na ergoterapii rukou, soutěže se sportovním náčiním i mezigenerační dialog. Cílem projektu je podpoření aktivit zdravotně postižených občanů a seniorů a jejich integraci mezi místní komunitu, posílení mezigeneračních vazeb a eliminace sociálního vyloučení těchto osob.

Petra Pecková, účetní CSP Vodňany


Projekt je realizován s finanční podporou Jihočeského kraje.

vloženo 27. 4. 2016

Mgr. Jitka Velková - přednáška o Vodňanech

 Obrázek - Mgr. Jitka Velková - přednáška o Vodňanech

vloženo 27. 4. 2016

Projekt „Spokojený senior II“ v CSP Vodňany

 Obrázek - Projekt „Spokojený senior II“ v CSP Vodňany

Centru sociální pomoci Vodňany byl Jihočeským krajem schválen projekt s názvem „Spokojený senior II“, který se uskuteční v období dubna – října 2016. Tento projekt navazuje na loňský úspěšný první ročník. Projekt je určen seniorům a zdravotně postiženým občanům v  rámci námi poskytované terénní pečovatelské služby jak z Vodňan, tak i všech okolních obcí na území ORP Vodňany. V rámci projektu bude cílové skupině osob nabídnuto 6 různorodých akcí, které se budou konat v „Domečku“ u domu s pečovatelskou službou v Elektrárenské ulici. Tyto akce budou zahrnovat přednášky na různá témata, hudební a pěvecká vystoupení. O všech pořádaných akcích budeme průběžně informovat na plakátech. Cílem projektu je nabídnout volnočasové aktivity osobám ohroženým sociálním vyloučením a obohatit tak jejich společenský a kulturní život.

Kamila Macháčková, vedoucí pečovatelské služby CSP Vodňany


Projekt je realizován s finanční podporou Jihočeského kraje.

vloženo 27. 4. 2016

Prácheňáček

 Obrázek - Prácheňáček

vloženo 27. 4. 2016

Úsviťáček

 Obrázek - Úsviťáček

vloženo 27. 4. 2016

Projekt „Umělecká beseda“ v CSP Vodňany

Obrázek - Projekt „Umělecká beseda“ v CSP Vodňany

Centru sociální pomoci Vodňany byl Jihočeským krajem schválen projekt s názvem „Umělecká beseda“, který se uskuteční v období dubna – října 2016. Projekt je určen seniorům a zdravotně postiženým občanům domova pro seniory. V rámci projektu bude realizováno 6 uměleckých vystoupení, a to především folklorního žánru. Všechna vystoupení se budou konat buď ve společenské místnosti, nebo ve venkovních prostorách. Smyslem projektu je podpořit společenský život a prostřednictvím kulturních prožitků zlepšit duševní zdraví i fyzickou kondici a zároveň působit jako prevence proti sociální izolaci cílové skupiny osob. Projekt má za cíl zvýšit kvalitu života seniorů a zdravotně postižených občanů, čímž zároveň dojde ke zvýšení kvality námi poskytovaných služeb. O všech pořádaných akcích budeme průběžně informovat na plakátech.

Petra Pecková, účetní CSP Vodňany


Projekt je realizován s finanční podporou Jihočeského kraje.

vloženo 27. 4. 2016

2. ročník Harmonikářského setkání

Obrázek - 2. ročník Harmonikářského setkání  

vloženo 27. 4. 2016

Vzpomínka na zesnulé v CSP Vodňany

Tak jako k životu patří zrození, tak k němu patří i smrt. Lidé se rodí, žijí a odcházejí. Součástí naší pozemské pouti je zrození nového života, které je očekáváno s velkou radostí. Náš odchod je spojen s bolestí pozůstalých, naši blízcí zůstávají v našich srdcích, a ve vzpomínkách na společně strávené chvíle.

Na naše blízké, kteří nás opustili, jsme jako každoročně vzpomínali i my v CSP Vodňany. Vzpomínková zádušní mše se konala v sobotu 20. února 2016 v prostorách kaple domova pro seniory. Mši sloužil administrátor římskokatolické farnosti ve Vodňanech P. Mgr. Tomáš Hajda. Za hojné účasti příbuzných, přátel, známých i zaměstnanců jsme vzpomínali na ty, kteří nás opustili.

Eva Remišová instruktorka volného času

vloženo 17. 3. 2016

Koncept kinestetické mobilizace praktikován v CSP Vodňany

Ve dnech 22. ledna – 24. ledna 2016 proběhl prestižní seminář konceptu Kinestetické mobilizace. Díky Výboru dobré vůle – Nadaci Olgy Havlové, která přispěla na tento seminář částkou 49 500,- Kč, získalo potřebné praktické zkušenosti 15 zaměstnanců CSP Vodňany. Naší lektorkou byla Mgr. Hana Nedělková, která certifikát lektora pro kinestetickou mobilizaci získala v kinestetické pohybové škole Viv-Arte ® při Univerzitní klinice Ulm ve Spolkové republice Německo (na 2. fotografii uprostřed).

Kinestetika je pohybový a komunikační koncept, který na základě analýzy pohybu umožňuje lépe pochopit základy lidského pohybu a využít pohybových rezerv pacienta. Předchází vzniku komplikací z imobility. Důraz je kladen zejména na preventivní a rehabilitační podporu pohybu. Podporuje fyziologický pohyb, mobilizuje klouby a svaly. Našim pečovatelům a zdravotním sestrám pomáhá vykonávat pohyb společně s nemocným za co nejmenšího užití síly. Manipulace s uživatelem probíhá šetrně za minimalizace bolesti. Chrání ošetřující před přetížením, které je často spojeno s  pracovní neschopnosti ošetřujícího personálu Kinestetika je praktický učební a instruktážní model, který pomáhá lidem při provádění běžných denních aktivit. Možná moc vědecké, ale na příkladech Vám vysvětlím přínos tohoto kurzu

Hypotetický příběh č. 1: „Hanka je pečovatelkou v domově pro seniory již 30 let, věk kolem 50 –ky, velmi štíhlé postavy. Má noční službu, a při pravidelné kontrole seniorů na jejich pokojích zjišťuje, že jeden z imobilních uživatelů leží na zemi. Má něco přes 100 kg, prakticky je nemožné, aby se zdravotní sestrou ve společné službě našeho seniory uložili do postele. Zvednutí uživatele, je pohyb - „námaha“, který vyžaduje velkou svalovou sílu. Běžná praxe je jeho překulení na matraci na zemi, neboť ho nelze zvednout, a počkat na zaměstnance - muže denní směny.

Reálný příběh č. 2: Naše známá Hanka a uživatel na zemi. Je třeba pohybu k zvednutí, který vyžaduje svalovou sílu. Ale v našem principu „námahy“ jde o efektivní vytváření tahu nebo tlaku bez vynaložení velké námahy – principu kinestetické mobilizace. Kontrola a efektivita pohybu jsou docíleny ve vztahu k okolí prostřednictvím zesílení tlaku a tahu při pohybu. Uživatel je díky využití pohybových rezerv uložen na lůžko.

Díky tomuto konceptu jsme zase o něco výš poposunuly kvalitu života seniorů a také zaměstnanců v našem CSP Vodňany, což je naším neustálým cílem.

Ředitelka CSP Vodňany, Daniela Davidová

 

vloženo 2. 2. 2016