Aktuality

Projekt „Umělecká beseda“ v CSP Vodňany

Obrázek - Projekt „Umělecká beseda“ v CSP Vodňany

Centru sociální pomoci Vodňany byl Jihočeským krajem schválen projekt s názvem „Umělecká beseda“, který se uskuteční v období dubna – října 2016. Projekt je určen seniorům a zdravotně postiženým občanům domova pro seniory. V rámci projektu bude realizováno 6 uměleckých vystoupení, a to především folklorního žánru. Všechna vystoupení se budou konat buď ve společenské místnosti, nebo ve venkovních prostorách. Smyslem projektu je podpořit společenský život a prostřednictvím kulturních prožitků zlepšit duševní zdraví i fyzickou kondici a zároveň působit jako prevence proti sociální izolaci cílové skupiny osob. Projekt má za cíl zvýšit kvalitu života seniorů a zdravotně postižených občanů, čímž zároveň dojde ke zvýšení kvality námi poskytovaných služeb. O všech pořádaných akcích budeme průběžně informovat na plakátech.

Petra Pecková, účetní CSP Vodňany


Projekt je realizován s finanční podporou Jihočeského kraje.

vloženo 27. 4. 2016

2. ročník Harmonikářského setkání

Obrázek - 2. ročník Harmonikářského setkání  

vloženo 27. 4. 2016

Vzpomínka na zesnulé v CSP Vodňany

Tak jako k životu patří zrození, tak k němu patří i smrt. Lidé se rodí, žijí a odcházejí. Součástí naší pozemské pouti je zrození nového života, které je očekáváno s velkou radostí. Náš odchod je spojen s bolestí pozůstalých, naši blízcí zůstávají v našich srdcích, a ve vzpomínkách na společně strávené chvíle.

Na naše blízké, kteří nás opustili, jsme jako každoročně vzpomínali i my v CSP Vodňany. Vzpomínková zádušní mše se konala v sobotu 20. února 2016 v prostorách kaple domova pro seniory. Mši sloužil administrátor římskokatolické farnosti ve Vodňanech P. Mgr. Tomáš Hajda. Za hojné účasti příbuzných, přátel, známých i zaměstnanců jsme vzpomínali na ty, kteří nás opustili.

Eva Remišová instruktorka volného času

vloženo 17. 3. 2016

Koncept kinestetické mobilizace praktikován v CSP Vodňany

Ve dnech 22. ledna – 24. ledna 2016 proběhl prestižní seminář konceptu Kinestetické mobilizace. Díky Výboru dobré vůle – Nadaci Olgy Havlové, která přispěla na tento seminář částkou 49 500,- Kč, získalo potřebné praktické zkušenosti 15 zaměstnanců CSP Vodňany. Naší lektorkou byla Mgr. Hana Nedělková, která certifikát lektora pro kinestetickou mobilizaci získala v kinestetické pohybové škole Viv-Arte ® při Univerzitní klinice Ulm ve Spolkové republice Německo (na 2. fotografii uprostřed).

Kinestetika je pohybový a komunikační koncept, který na základě analýzy pohybu umožňuje lépe pochopit základy lidského pohybu a využít pohybových rezerv pacienta. Předchází vzniku komplikací z imobility. Důraz je kladen zejména na preventivní a rehabilitační podporu pohybu. Podporuje fyziologický pohyb, mobilizuje klouby a svaly. Našim pečovatelům a zdravotním sestrám pomáhá vykonávat pohyb společně s nemocným za co nejmenšího užití síly. Manipulace s uživatelem probíhá šetrně za minimalizace bolesti. Chrání ošetřující před přetížením, které je často spojeno s  pracovní neschopnosti ošetřujícího personálu Kinestetika je praktický učební a instruktážní model, který pomáhá lidem při provádění běžných denních aktivit. Možná moc vědecké, ale na příkladech Vám vysvětlím přínos tohoto kurzu

Hypotetický příběh č. 1: „Hanka je pečovatelkou v domově pro seniory již 30 let, věk kolem 50 –ky, velmi štíhlé postavy. Má noční službu, a při pravidelné kontrole seniorů na jejich pokojích zjišťuje, že jeden z imobilních uživatelů leží na zemi. Má něco přes 100 kg, prakticky je nemožné, aby se zdravotní sestrou ve společné službě našeho seniory uložili do postele. Zvednutí uživatele, je pohyb - „námaha“, který vyžaduje velkou svalovou sílu. Běžná praxe je jeho překulení na matraci na zemi, neboť ho nelze zvednout, a počkat na zaměstnance - muže denní směny.

Reálný příběh č. 2: Naše známá Hanka a uživatel na zemi. Je třeba pohybu k zvednutí, který vyžaduje svalovou sílu. Ale v našem principu „námahy“ jde o efektivní vytváření tahu nebo tlaku bez vynaložení velké námahy – principu kinestetické mobilizace. Kontrola a efektivita pohybu jsou docíleny ve vztahu k okolí prostřednictvím zesílení tlaku a tahu při pohybu. Uživatel je díky využití pohybových rezerv uložen na lůžko.

Díky tomuto konceptu jsme zase o něco výš poposunuly kvalitu života seniorů a také zaměstnanců v našem CSP Vodňany, což je naším neustálým cílem.

Ředitelka CSP Vodňany, Daniela Davidová

 

vloženo 2. 2. 2016

Projekt „Jsme stále ve hře“ v CSP Vodňany

Obrázek - Projekt „Jsme stále ve hře“ v CSP Vodňany

Centrum sociální pomoci Vodňany zakončilo v prosinci úspěšně projekt „Jsme stále ve hře“, určený seniorům a zdravotně postiženým osobám našeho Domova pro seniory. V období září – prosinec 2015 se uskutečnilo 8 akcí zaměřených na rehabilitační a pohybové aktivity, které se konali ve společných prostorách našeho zařízení, a zúčastnilo se jich celkem 155 osob. S osobami, které se ze zdravotních či jiných důvodů nemohly těchto akcí účastnit, byla prováděna individuální cvičení pod dohledem rehabilitačního pracovníka. Ke všem společným aktivitám posloužily tyto zakoupené rehabilitační a cvičební pomůcky: běžecký pás, posilovací pásy, rehabilitační polohovací polštáře, chodítka, overbally a v neposlední řadě hra rozvíjející jemnou motoriku rukou či tradiční švédská hra Kubb. Cílem všech těchto aktivit bylo především zvýšení pohybové aktivity, podpoření aktivního životního stylu, zvýšení fyzické i psychické kondice zúčastněných osob a tím zachování jejich soběstačnosti. Všechny aktivity byly prováděny zábavnou a hravou formou. Proto věříme, že se nám všechny naše cíle podařilo naplnit ke spokojenosti našich uživatelů a i nadále chceme v podobných aktivitách pokračovat a stále doplňovat nabídku našich programů v rámci aktivizace seniorů a zdravotně postižených osob.

Za CSP Vodňany Petra Pecková, účetní

Projekt je podpořen ze Společného grantu Komunitní nadace Blanicko – Otavské a města Vodňany.

vloženo 28. 1. 2016

Opět, jsme pomohli Nadaci pro transplantace kostní dřeně

Výtěžek z vánočního jarmarku Nadaci pro transplantace kostní dřeně v Plzni činí 72.920,-Kč. Částka bude plné výši poukázána na účet nadace. Malým dílem se na této částce podíleli i  senioři z CSP Vodňany, každý podle svých možností se snažili přispět k výrobě předmětů, které byly darovány na jarmark. Účast na této akci se již stala tradicí a seniorům přináší uspokojení. Mohou pomoci tam kde je třeba. Dík patří především organizátorům této akce paní D. Paterové a Ing. Z. Švehlovi, kteří nesou největší břímě zajištění této akce.

Eva Remišová instruktorka volného času

Obrázek - Opět, jsme pomohli Nadaci pro transplantace kostní dřeně

vloženo 25. 1. 2016

Pozvánka na Vzpomínkovou zádušní mši

 Obrázek - Pozvánka na Vzpomínkovou zádušní mši

vloženo 13. 1. 2016


Vítáme adventní čas 2015

Ani v tomto roce jsme si nedovedli představit, že bychom neuspořádali akci „ Vítáme adventní čas“, oblíbené to setkání seniorů pečovatelské služby, které se uskutečnilo dne 24. listopadu 2015 na „domečku“ – v domě s pečovatelskou službou. Touto akcí se snažíme podpořit seniory z „terénu“, aby společně s ostatními seniory navázali a oprášili svá kamarádství, ať už z bývalých zaměstnání nebo z osobního života.

Již při příchodu seniorů bylo patrné z jejich očí vyčíst překvapení a úžas z vánočně prostřených stolů s občerstvením i celé společenské místnosti. Tento rok naše pozvání také přijal místostarosta města Vodňan p. Kodádek, a vedoucí odboru sociálních věcí, zdravotnictví a školství p. Traore. Všechny přítomné přivítala vedoucí pečovatelské služby pí. Macháčková a popřála všem krásnou zábavu. Poté předala slovo paní ředitelce CSP Vodňany pí. Davidové, která uživatelům shrnula dění na pečovatelské službě za rok 2015 a přítomným popřála ničím nerušené svátky. Slovo dostali také naši hosté, kteří nás informovali o připravovaných akcí ve Vodňanech o Adventu a současně přidali přání krásných Vánoc. IV letošním roce senioři také obdrželi z rukou paní ředitelky dárek s přáními. V sále panovala příjemná atmosféra, která byla podpořena hudebním doprovodem kapely „Dřemlinka“. Členové tohoto hudebního subjektu jsou kdykoliv ochotni, nám zpříjemňovat naše společné chvíle Všichni jsme si ze srdce zazpívali a pochutnali na občerstvení, které pro nás opět připravili studenti SOUS Vodňany (chutně a kvalitně). Chtěla bych také poděkovat floristce pí. Štěpánové za darované vánoční aranžmá, které zdobilo naše stoly. Chtěla bych hlavně poděkovat městu Vodňany za jejich finanční podporu a též naší paní ředitelce Mgr. Bc. Daniele Davidové, která svou pílí zajistila další finance na tuto nezapomenutelnou akci. Velké díky patří pečovatelkám terénní pečovatelské služby jak za přípravu této akce, ale i za jejich celoroční práci.

Adventní posezení se jako vždy protáhlo až do večerních hodin, kdy všichni spokojeně a dobře naladěni odcházeli domů.

Přeji všem lidem příjemné prožití vánočních svátku a šťastný nový rok.

Kamila Macháčková vedoucí pečovatelské služby

vloženo 5. 1. 2016

Barva stáří očima studentů

CSP Vodňany Vás všechny srdečně zve na výstavu soutěžních fotografií z projektu „Pohled na náš svět očima mladého fotografa“, pod názvem „Barva stáří očima studentů“, která se koná od 4. ledna do 29. února 2016 ve Sloupové síni Městského úřadu ve Vodňanech.

Obrázek - Barva stáří očima studentů

vloženo 30. 12. 2015

Web Střední rybářské školy a Vyšší odborné školy vodního hospodářství a ekologie

vloženo 22. 12. 2015

Jsme stále ve hře - "Overball? Proč ne ...", "Hry a činnosti pro aktivní seniory"

vloženo 16. 11. 2015

Cena kvality v sociální péči

Dne 21. 10. 2015 zaměstnanci CSP Vodňany díky své kvalitní práci a vedení ředitelky Mgr. Bc. D. Davidové, měli čest zúčastnit se vyhlášení 10. ročníku projektu Cena kvality v sociální péči. Vyhlášení projektu se konalo v prostorách pražského Rytířského sálu Senátu ČR. Cena kvality v sociální péči je neziskový projekt, který se snaží ocenit práci pracovníků v sociálních službách, a zvýšit tak jejich prestiž, a to nejen před samotnou veřejností. Centrum sociální pomoci Vodňany bylo do tohoto prestižního projektu nominováno. Díky své celoroční kvalitní práci opět postoupilo naše zařízení do užšího finálového výběrového kola, mezi hrstku nejkvalitnějších zařízení v  ČR.

Počet pozvánek na slavnostní večer byl omezen. Pouze díky vstřícnosti naší paní ředitelky jsme my zaměstnanci, měli možnost (jako odměnu za celoroční práci), se tohoto slavnostního vyhlášení Ceny kvality v sociálních službách zúčastnit. Tímto krokem nám paní ředitelka dala najevo, jak si naší práce váží. Takových příležitostí, kdy můžeme navštívit Senát ČR, je v životě člověka velice málo.

Tímto ještě jednou děkujeme paní ředitelce za trvalou snahu být velmi dobrým poskytovatelem sociálních služeb a následně tak umožnit řadovým zaměstnancům prožít tento nevšední zážitek, který nám dodal spoustu energie, tolik potřebnou pro naši nelehkou práci. V příštím roce se určitě pokusíme opět „zaútočit“ na stupně nejvyšší a umožnit dalším kolegům účast na slavnostním finále Ceny kvality v sociálních službách a zažít neopakovatelný pocit.

Pavlína Varyšová, pracovnice v sociálních službách

 

Obrázek - Cena kvality v sociální péči

vloženo 16. 11. 2015

ROTOPEDTOURS A PĚŠKOTOURS 2015

Letos probíhal již 9. ročník aktivizačního projektu ROTOPEDTOURS A PĚŠKOTOURS 2015. To by nebyli uživatelé CSP Vodňany, aby se aktivizačního projektu nezúčastnili. S vervou sobě vlastní se aktivně zapojili a počítali kroky, metry i kilometry. Chodil každý, kdo alespoň trochu mohl. Pro někoho byl obrovský úkol ujít třeba jen dva kroky a někdo zvládl i několik desítek metů. Všem účastníkům patří náš velký obdiv, každý překonával svoje hranice, a že to nebylo lehké, o tom by mohli vyprávět zaměstnanci i uživatelé CSP Vodňany. Věříme, že tato aktivita bude přetrvávat i v následujících měsících a přispěje k zachování dosavadní soběstačnosti uživatelů, a tím i k zlepšení jejich psychické pohody. K této akci též hodně přispěl běžící pás, který jsme obdrželi v rámci projektu „Jsme stále ve hře“ komunitní nadací Konabo.

Děkujeme všem zaměstnancům, bez jejichž aktivního přístupu by tento projekt nemohl být realizován. Podrobnější informace o vzdálenostech, které uživatelé překonali, můžete získat na stránkách - Národní sítě podpory zdraví : www.podpora-zdravi.cz

Eva Remišová instruktorka volného času

vloženo 16. 11. 2015

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V CSP VODŇANY

Jako v předešlých letech, i letos pořádalo Centrum sociální pomoci Vodňany v rámci Týdne sociálních služeb Den otevřených dveří, který proběhl v úterý 6. října 2015. V průběhu celého dne mohli přicházet zájemci o prohlídku domova, a také přicházeli. Návštěvníky přivítala vlídná a ochotná paní recepční. Při prohlídce budovy domova pro seniory měl každý zájemce „přiděleného“ zaměstnance, který ochotně a fundovaně odpovídal na dotazy.

Zlatou tečkou tohoto dne byl slavnostní koncert, na kterém vystoupil Pěvecký sbor Regina Vodňany. Dámy byly opět perfektně připraveny a jejich hlasy znějící domovem způsobovaly jemné mražení celého těla u nejednoho posluchače, a po mnohé tváři stekla i slza dojetí.

Eva Remišová instruktorka volného času

vloženo 16. 11. 2015

OZNÁMENÍ CENTRA SOCIÁLNÍ POMOCI VODŇANY O DOČASNÉM UKONČENÍ „VZPOMÍNKOVÝCH ČTVRTKŮ“

Čekají nás vánoční svátky a také zimní počasí, proto oznamujeme všem, kteří využívali čtvrtečních „jízd“ na hřbitov ve Vodňanech, že v letošním roce bude provoz ukončen 10. prosince 2015. V příštím roce umožníme zájemcům pravidelnost této služby již od 17. března 2016 dle stejných pravidel.
Dovolte mi na popřát Vám všem především zdraví, lásku, porozumění a štěstí.

ředitelka CSP Vodňany Daniela Davidová

vloženo 10. 10. 2015

Setkání se seniory v Číčenicích

Dne 12.9.2015 jsme v rámci projektu Podpora meziobecní spolupráce (OPR Vodňany) přijaly pozvání od starostky obce Číčenice Renaty Regálové na „Setkání seniorů“ do místní hospůdky. Spolu s paní ředitelkou Domova pro seniory Vodňany Mgr. Bc. Danielou Davidovou jsme měly za úkol představit a hlavně seznámit seniory se sociálními službami CSP Vodňany: Domova pro seniory, Odlehčovacích služeb a Pečovatelskou službou.

Na úvod paní ředitelka řekla pár slov k našim jednotlivým službám a posléze jsme promítaly krásné, zhruba osmiminutové DVD, které vystihuje snad vše. Senioři shlédli vkusně upravené prostory domova, jak vnitřní, tak venkovní, novou moderní kuchyň, práci se seniory – volnočasové aktivity, práci s rehabilitačním pracovníkem – cvičení skupinové i individuální a mnohé další…

Po té jsme ještě předaly slovo kolegyním z Chelčického domova Svatého Linharta.

Toto setkání se seniory bylo první vlaštovkou propagace s cílem trvalého zajištění terénních pečovatelských služeb pro všechny občany ORP Vodňany, jak jsme si v projektu předsevzali, pro zajištění důstojně prožitého stáří.

Za CSP Vodňany a Pečovatelskou službu Kamila Macháčková, vedoucí pečovatelské služby

vloženo 10. 10. 2015

Projekt „SPOKOJENÝ SENIOR“ v CSP Vodňany

Od dubna do září 2015 byl realizován projekt „Spokojený senior“, během něhož se uskutečnilo 6 různorodých akcí pro seniory a zdravotně postižené osoby z Vodňan a okolí. Všechny akce se konaly ve společenské místnosti v tzv. Domečku, u Domu s pečovatelskou službou. Z poskytnutých finančních prostředků byl zakoupen dataprojektor s promítacím plátnem pro účely projekce při přednáškách, který budeme moci nadále využívat při dalších akcích. Senioři se mohli vydat na putování po cizích zemích s p. Petrem Hirschem, zazpívat s Pouličníky z Tábora, seznámit se s canisterapií prostřednictvím sdružení Hafík Třeboň, získat potřebné informace z oblasti dědictví a darování od odbornic JUDr. A. Bernardinové a JUDr. B. Hrdinové, zaposlouchat se do vyprávění p. Davida Blažka o tradiční výrobě krojů spojené s ukázkou krojů a shlédnout hudebně-taneční vystoupení dětského folklorního sboru Úsviťáček z Českých Budějovic. Účast na jednotlivých akcích naplnila naše očekávání a podařilo se nám integrovat sociálně vyloučené osoby do místního společenství a tím podpořit sociální soudržnost osob seniorského věku. Realizací projektu byla rozšířena nabídka volnočasových aktivit seniorům a zdravotně postiženým osobám v rámci námi poskytované pečovatelské služby.

Kamila Macháčková, vedoucí pečovatelské služby CSP Vodňany

vloženo 10. 10. 2015

„Pohled na náš svět očima mladého fotografa“

V měsících květnu až červnu probíhala fotografická soutěž „Barva stáří očima studentů“ jak jsme vás již informovali, nyní je soutěž u konce, a my známe jména vítězů:
1. místo získal Andreas Latschbacher ze Střední rybářské školy Vodňany
2. místo získala Tereza Tesařová ze Středního odborného učiliště služeb Vodňany
3. místo získal Ondřej Kulíř z Gymnázia Vodňany

Dalšími oceněnými byli jednotlivci, kteří se soutěže zúčastnili pouze jako jediní zástupci školy. Těmi se stala opět Tereza Tesařová jako jediná zástupkyně ze Středního odborného
učiliště služeb Vodňany. Další oceněnou byla Kristýna Kosíková opět jediná zástupkyně Střední školy veřejnoprávní TRIVIS Vodňany.

Všem soutěžícím patří velké poděkování za účast v soutěži. Nelze říci, že fotografie, které nevyhráli jsou snad horší. Vybrat pouze tři fotografie byl pro porotu opravdu nelehký úkol. Členy poroty byli: místostarosta pan M. Kodádek, ředitelka CSP Vodňany Mgr. Bc. D. Davidová, fotografka a výtvarnice paní G. Valentová, za uživatele našeho domova paní B. Kratochvílová a paní H. Ouředníková.

Všechny zájemce bych chtěla pozvat na výstavu soutěžních fotografií do Městského kulturního střediska, kde od 8. října do 31. října 2015 budou fotografie vystaveny. Pokud někdo snad výstavu nestihne navštívit, bude mít další možnost během měsíců ledna a února 2016 ve sloupové síni Městského úřadu.

Tento projekt je realizován s finanční podporou Jihočeského kraje.

Eva Remišová, instruktorka volného času CSP Vodňany

Obrázek - „Pohled na náš svět očima mladého fotografa“

Ocenění - autor fotografie Bc. Miroslava Hynková 

Obrázek - „Pohled na náš svět očima mladého fotografa“

Porota - autor fotografie Bc. Miroslava Hynková

vloženo 10. 10. 2015

„Počítače proti bariérám“ v CSP Vodňany

Naší organizaci se podařilo již potřetí získat finanční podporu z grantového programu Konta bariéry na náš projekt „Počítače proti bariérám“ pravidelně vyhlašovaného Nadací Charty 77. Tato podpora obnáší darování 2 repasovaných notebooků včetně softwaru, které jsme získali začátkem října tohoto roku. Notebooky jsou určeny pro seniory a zdravotně postižené osoby našeho domova pro seniory. Výpočetní technika se stává již běžnou součástí života v našem zařízení a životního stylu seniorů. Snažíme se usnadnit našim uživatelům vztah k informačním a komunikačním technologiím, což je vítáno i ze strany rodinných příslušníků. Uživatelé domova pro seniory mají možnost se kdykoliv spojit se svojí rodinou či si vyhledat potřebné informace na internetu. K tomu jim je samozřejmě nápomocen personál našeho domova, který prošel základním počítačovým školením a každý ze zaměstnanců je schopen dát seniorům potřebné rady a pomoci s činnostmi na počítači.

Za CSP Vodňany Petra Pecková

vloženo 10. 10. 2015