Aktuality

Co je nového v Pečovatelské službě CSP Vodňany

Přehoupl se nový rok a v Pečovatelské službě se objevily novinky jak v provozu, tak v námi nabízených službách. Jak jste již byli informováni v prosincovém čísle „Zpravodaje města Vodňany“, od nového roku působí ve funkci vedoucí pečovatelky paní Kamila Macháčková, na kterou se můžete obracet s dotazy, které Vás ohledně Pečovatelské služby zajímají, a které potřebujete našimi pečovatelkami zajistit (telefonní čísla: 604 518 521, 725 831 679, 603 928 823).

Další novinka se týká nabídky námi vařených obědů pro seniory a také volnočasových aktivit. Obědy, poskytované seniorům ve Vodňanech a v ostatních obcích ORP Vodňany, jsou každou středu obohaceny o výběr jídel ze dvou variant, a to již od března 2015. Je ale třeba ve spolupráci s pečovatelkami tuto 2. variantu předem nahlásit. Varianta č. 1 se nahlašovat nemusí.
Také od března začínáme s velkými volnočasovými akcemi, pravidelnými měsíčními setkáními s Vámi. Nabídka je velmi pestrá, a to v podobě hudební zábavy (harmoniky, folklórní tance…), besed (cestovatelé, práva seniorů), či výchovně - vzdělávacích seminářů (ukázka tradičních ručních prací – lidové kroje)... Již 11. března v 14.30 h. uvítáme p. Kozáka, s kterým si zazpíváme ty naše české písničky u melodií jeho harmoniky. Přijďte si užít trocha zábavy a popovídat si se svými přáteli u kafíčka a v teple. Budeme se na Vás těšit. V tomto případě se i na nás obraťte, pokud budete chtít dovést naším automobilem, jsme Vám k dispozici, a určitě se neobávejte nás oslovit. Byli bychom rádi, abyste naši snahu odměnili hojnou účastí na těchto setkáních. Tato služba je poskytována pro vás zdarma.

Veškeré informace získáte na našich webových stránkách – www.cspvodnany.cz, ve Zpravodaji města Vodňany, letáčcích, v městském rozhlase a v kanceláři pečovatelek na „Domečku“ v Elektrárenské ulici.

Všichni jste srdečně zváni a vítáni,
vedoucí pečovatelské služby, Kamila Macháčková

vloženo 13. 2. 2015

Vánoční jarmark pořádaný pro „Nadaci pro transplantaci kostní dřeně“

Již poněkolikáté se CSP Vodňany účastnilo „Vánočního jarmarku“ ve Strakonicích. Předmětem prodeje byly sponzorské dary s vánoční tématikou, zahrnující drobné dekorativní předměty, vánoční pečivo a jiné výrobky. I naši senioři v CSP Vodňany přiložili „ruce k dílu“ a vyrobili a darovali pro tuto událost výrobky s vánoční tématikou. Na pozvání organizátorů jsme se dne 12. 12. 2014 vypravili se seniory přímo do dění „Vánočního jarmarku“, kde jsme měli možnost shlédnout a zakoupit, jak naše výrobky, tak výrobky ostatních organizací a spolků. Někteří z nás i přispěli finančním příspěvkem bez nákupu výrobku. Výtěžek z prodeje bude v plném rozsahu poukázán ve prospěch nadace a použit na program její činnosti jako podporu dárcovství kostní dřeně, podporu transplantačního programu, podporu pacientů s poruchou krvetvorby a podporu vzdělávání.

Senioři z CSP Vodňany byli velmi nadšeni, že mohli i ze svého mála co mají přispět na dobrou věc. A proto jim patří velké poděkování. Děkujeme i organizátorům paní Dagmar Paterové a panu Ing. Zdeňku Švehlovi a těšíme se na další spolupráci v roce 2015.

text a foto sociální pracovnice Mgr. Petra Trnková, DiS.

Obrázek - Vánoční jarmark pořádaný pro „Nadaci pro transplantaci kostní dřeně“

vloženo 20. 1. 2015

Centru sociální pomoci Vodňany se před Vánoci splnil další sen

 „To se nám to ale pěkně klube…“, krásná věta jednoho ze seniorů, který se zálibou pozoroval firmu ProTeren s.r.o. z Českých Budějovic stavějící přístavbu bezbariérové rampy na budově domova pro seniory CSP Vodňany na Žižkovo náměstí. Ta ji ke spokojenosti všech postavila za pár týdnů za cenu 226.589,- Kč.

Co nás vlastně trápilo? V minulosti byl vstup do domova pro seniory jen prostřednictvím schodiště, který nevyhovoval potřebám bezbariérovosti pro poskytování sociálních služeb a byl překážkou pro osoby s omezenou schopností pohybu. Našim seniorům, a i ostatním osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace bylo tedy nutné umožnit bezpečný, snadný a plynulý pohyb v prostoru a jejich soužití s ostatními.

Bezbariérová rampa, také díky dobře odvedené práci odboru investic a rozvoje působící na městském úřadu, již slouží pro bezbariérový vstup do budovy imobilním obyvatelům. Došlo tím k propojení bezbariérových tras a vazeb na území města Vodňany, na ostatní objekty (budovy pro zdravotnictví, veřejnou správu, obchody a služby…).

Díky tomuto počinu se nám opět podařilo poposunout kvalitu poskytování sociálních služeb o laťku výš.

Ředitelka CSP Vodňany Mgr. Bc. Daniela Davidová, foto Petra Pecková - účetní

 

Obrázek - Centru sociální pomoci Vodňany se před Vánoci splnil další sen

Obrázek - Centru sociální pomoci Vodňany se před Vánoci splnil další sen

vloženo 20. 1. 2015

Gratulace Taťány Kuchařové za účast v akci Rotopedtours a Pěškotours 2014

Moji milí a úžasní účastníci Rotopedtours a Pěškotours, opět jste byli všichni úžasní a mě nezbývá než vám všem z celého srdce pogratulovat. Máte můj obdiv. Každý rok překonáváte dosažené kilometry, každý rok se vás zapojuje více. Mám z toho obrovskou radost a nezbývá mi než smeknout před vámi všemi klobouk.

Vaše úsilí, odhodlání a nadšení je neuvěřitelné. Mám radost, že se k vám každý rok přidává stále vícenadšenců, kteří se rozhodli udělat něco pro sebe a pro své zdraví. Věřím, že i když další ročník už skončil, tak nebudete zahálet a budete i nadále trénovat, abyste motivovali do dalšího ročníku další účastníky, kteří se ještě nerozhodli se k vám všem přidat.

Také bych ráda poděkovala organizátorkám z Národní sítě podpory zdraví, které projekt vymysleli a pravidelně ho pro vás organizují a nemůžu zapomenout na sociální pracovnice/ky a dobrovolníky, bez kterých by to nebylo možné.

Těším se už teď na další ročník, tak pilně trénujte, abyste byli do dalších ročníků pořádně připraveni.

Mějte se všichni moc krásně. Jsem na vás na všechny pyšná.

S úctou, vaše Taťána Kuchařová

vloženo 15. 12. 2014

PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM CSP VODŇANY

Přátelé, kamarádi, lidé, kteří máte srdce na správném místě. Uběhlo druhé pololetí roku 2014, a mezi námi se našli další dobří lidé, kteří svými dary přispěli k dobrým účelům. To, že jste na nás svými dary mysleli, není úplná samozřejmost, a už vůbec to není Vaše povinnost.

Děkujeme:
pí. Kabelové z Vodňan za částku výši 1 500,-Kč k částečné úhradě nákupu antidekubitní matrace pro seniory,
pí. Bernklauové z Vodňan za částku výši 10 000,-Kč k částečné úhradě nákupu polohovacího elektrického lůžka pro seniory,
p. Souškovi z Volenic za peněžitý dar ve výši 10 000,- na úhradu kulturního vyžití seniorů CSP Vodňany,
p. Radovi z Českých Budějovic za poskytnutí klávesové harmoniky pro kulturní vyžití seniorů,
pí. Honnerové z Vodňan za peněžitý dar za účelem neurčeným ve výši 2 000,-Kč,
p. Weberovi z Protivína za peněžitý dar ve výši 1 000,- Kč na úhradu příslušenství k harmonice pro kulturní vyžití seniorů CSP Vodňany.

Přejeme Vám mnoho zdraví a moc Vám děkujeme
ředitelka CSP Vodňany Mgr. Bc. Daniela Davidová

vloženo 13. 12. 2014

Vítáme adventní čas

V úterý 25.listopadu 2014 v odpoledních hodinách se uskutečnilo v ,,domečku‘‘ – v areálu domu s pečovatelskou službou, druhé společenské setkání ,, Vítáme adventní čas ‘‘ uživatelů sociálních služeb z oblasti terénní služby, kterou zajišťuje Centrum sociální pomoci Vodňany.
Hlavní myšlemkou této akce je společné „setkávání se“, neboť uživatelé terénní služby takovou možnost moc často nemají. Naše služba je poskytována individuálně, proto touto cestou podpoříme jejich společné aktivity, navazování osobních kontaktů, tzn , že tími zlepšíme kvalitu života, psychickou pohodu a duševní aktivitu seniorů bydlících na území ORP Vodňany.
Již při příchodu seniorů byla znát přátelská nálada. Tu dokreslovaly vánočně vyzdobené prostory a hojně prostřené stoly s občerstvením, které pro nás připravilo SOUS Vodňany. Úvodní slovo s přípitkem, pronesla paní ředitelka Mgr. Bc. Daniela Davidová , která poté uživatelům rozdala dárečky vyrobené v terapeutické dílně Chelčického domu sv. Linharta. Mimo jiné ve svém proslovu a přání k vánočním svátkům představila seniorům novou pečovatelku pověřenou vedením pí. Kamilu Macháčkovou a nového údržbáře p. Milana Urbana. O ještě příjemnější náladu se postarala známá kapela ,,Dřemlinka ‘‘ , při které jsme si zazpívali a zatancovali.
Poděkování patří pečovatelkám terénní pečovatelské služby a pí. Remišové – instruktorce volného času za přípravu tohoto večera.
Adventní posezení se protáhlo až do večerních hodin, kdy jsme spokojeni odcházeli domů se slibem, že se za rok opět při této akci sejdeme.
Přejeme všem mnoho zdraví.

Za pečovatelskou službu CSP Vodňany Kamila Macháčková

Obrázek - Vítáme adventní čas

Foto: Mgr. Bc. Daniela Davidová

vloženo 13. 12. 2014

Právní povědomí v CSP Vodňany

V pondělí 10. listopadu 2014 se v domě s pečovatelskou službou DPS konala velice zajímavá a  poučná přednáška zvyšující právní povědomí uživatelů a široké seniorské veřejnosti. Za  vodňanskými seniory přijely dvě velice sympatické mladé dámy JUDr. B. Hrdinová a  JUDr. A. Bernardinová. Velice srozumitelnou formou seznámily seniory a ostatní účastníky přednášky s jejich právy a oprávněnými požadavky, pokud se octnou v roli např. kupujícího či spotřebitele uplatňujícího reklamaci zakoupeného zboží. Připomněly, že není ostudou se zeptat na cokoliv, čemu nerozumějí, že chyba není na jejich straně, ale v protistraně, která není schopna srozumitelnou formou určitou skutečnost vysvětlit.
Tato přednáška přinesla, jak se říká, své ovoce. Domnívám se, že takto poutavé, přitažlivé a poučné přiblížení zákoutí našeho právního řádu, by prospělo i široké veřejnosti. V  informovanosti především starší generace, ale i celé naší společnost, máme co dohánět. O  to více potěší, že dámy, které věnovaly nemalé prostředky a vlastní energii do  svého vzdělání, jsou ochotny nezištně přijet za „obyčejnými a potřebnými“ lidmi a rozšířit jejich informovanost nejen v oblasti práv spotřebitele. Byli bychom velice rádi pokud by se takto či podobně zaměřená přednáška mohla uskutečnit ještě pro další zájemce.

Připravila: Eva Remišová instruktorka volného času

Obrázek - Právní povědomí v CSP Vodňany

Foto: Eva Remišová

vloženo 13. 12. 2014

ROTOPEDTOURS A PĚŠKOTOURS 2014 v Centru sociální pomoci Vodňany

Obrázek - ROTOPEDTOURS A PĚŠKOTOURS  2014 v Centru sociální pomoci Vodňany

I v letošním roce se Centrum sociální pomoci Vodňany opět zapojilo do celorepublikového projektu podporovaného Národní sítí podpory zdraví ve spolupráci a s finanční podporou Ministerstva zdravotnictví ČR a Nadace Krása pomoci Taťány Kuchařové projektu pro seniory Rotopedtours a Pěškotours.

V tomto projektu nerozhoduje věk ani zdravotní stav, pouze chuť udělat něco pro své zdraví. Cílem projektu je zvyšování pohybové aktivity, zvýšení sebejistoty i obecná podpora zdraví. Chceme se podílet na upevňování vědomí, že s  přibývajícími léty aktivní život nemusí končit a podporovat seniory v aktivním pohybu.

Projekt probíhal celý měsíc říjen. Senioři za pomoci rehabilitačního pracovníka, všech pečovatelů a  dalších zaměstnanců chodili a sčítali nachozené kilometry a společně chtěli dojít co nejdále. Takto masová akce je v celoevropském měřítku ojedinělá, proto patří velký dík koordinátorce tohoto projektu paní M. Tichákové. Senioři z CSP Vodňany ušli společně celkem dlouhých 1 412 020 metrů. Vzhledem k zdravotnímu stavu a průměrnému věku účastníků 80,5 let myslím, že si zaslouží náš veliký obdiv a respekt.

Připravila + foto: Eva Remišová instruktorka volného času

Obrázek - ROTOPEDTOURS A PĚŠKOTOURS  2014 v Centru sociální pomoci Vodňany

vloženo 14. 11. 2014

Den otevřených dveří v CSP Vodňany

V rámci již šestého ročníku Týdne sociálních služeb se v sobotu 11. října 2014 konal v CSP Vodňany Den otevřených dveří. Celoročně se naše organizace snaží pomáhat lidem a  poskytovat kvalitní sociální služby všem uživatelům při zachování důstojnosti, soběstačnosti a co nejvíce zpestřit volný čas kvalitním programem. Bylo nám potěšením přivítat mezi námi muzikanty tělem i duší, Pouličníky z Tábora, kteří všem přítomným zpříjemnili nejen chvíle strávené při hudebním vystoupení, ale i dlouhé chvíle následující, jelikož zde zanechali příjemnou „skotačivou náladu“.

Zvláště nás z jejich úst potěšilo hodnocení celého zařízení CSP Vodňany, spolu s  upřímným oceněním vstřícné atmosféry, která se prý odráží na tvářích seniorů. Milé bylo i  to, že na dotaz náhodně položený sedícím seniorům, byla velice kladná odpověď plná spokojenosti s pobytem a péčí našich zaměstnanců o všechny uživatele.

V závěru prohlídky celého zařízení, která následovala po hudebním vystoupení, Pouličníci zhodnotili naše zařízení jako pětihvězdičkový hotel, do kterého by v případě, že by potřebovali využití služeb určitě bez strachu nastoupili.

Připravila: Eva Remišová instruktorka volného času

vloženo 14. 11. 2014

CSP Vodňany dvakrát nominováno v projektu „Cena kvality v sociální péči“

Centrum sociální pomoci Vodňany bylo v květnu 2014 nominováno do projektu „Cena kvality v sociální péči“ v kategorii Poskytovatel pobytových sociálních služeb pro seniory a v kategorii Osobnost roku. Samotné nominace byly samozřejmě pro nás milým překvapením, ale zároveň velkým závazkem.

Cílem tohoto projektu je snaha důstojně ocenit samotné vedení organizace, zaměstnance, kolektivy a zařízení tohoto sektoru. Tento prestižní projekt zaštiťuje odborný časopis pro pobytové a terénní sociální služby „Ošetřovatelská péče“.

Nominace se týkala našeho domova pro seniory Centra sociální pomoci Vodňany, a také samotné paní ředitelky CSP Vodňany. Naším úkolem pak bylo vypracovat sebehodnotící dotazník, který byl koncipován jako odborný soubor otázek týkajících se našich služeb, a manažerských či lidských dovedností. Splněním veškerých podmínek a úkolů pro zařazení do hodnotícího procesu, jsme tak postoupili do početně úzkého druhého kola. Letos se sešlo na 100 nominací a výběr měli hodnotitelé velmi obtížný. Postup do třetího kola nám v obou nominacích o málo unikl (ve velmi těsném bodovém sledu), ale pro nás tento hodnotící proces má neuvěřitelný význam. Jsme velmi dobrým kvalitním poskytovatelem schopným konkurence.

Velmi nás totiž těší pozornost, kterou nám okolí těmito nominacemi věnovalo a ji samotnou chápeme jako ocenění. Obě dvě jmenování se pro nás stala výzvou, a stále se budeme snažit hledat cesty, jak zlepšovat život seniorům.

Mgr. Bc. Daniela Davidová, ředitelka CSP Vodňany

vloženo 14. 11. 2014

V CSP Vodňany je zaměstnán pes XAVIÉR

Dobrý den vážení občané Vodňan,
chtěl bych se vám představit. Jmenuji se Xaviér Jasmínový sen a jsem pes plemene Jorkšírský teriér. A přesto, že jsem pes, chodím do práce jako vy lidé. Nevěříte? Docházím se svojí paničkou za seniory do  Centra sociální pomoci Vodňany. Nejsem totiž jen tak nějaký pes, jsem pes canisterapeutický. Že nevíte, co to znamená?

Canisterapie je jednou z forem zooterapie, jde o léčebné působení zvířat na fyzické a  psychické zdraví člověka, je jednou z metod psychosociální podpory zdraví lidí všech věkových kategorií. Při své práci využívám příznivého působení sebe samotného na zdraví člověka, protože canisterapie je vhodnou součástí ucelené rehabilitace. Tuto zoorehabilitaci nemůže provádět jen tak nějaký pes, to se musí složit zkoušky. Já jsem je skládal ve Výcvikovém canisterapeutickém sdružení Hafík, o. s., které vzniklo v roce 2001 v Třeboni a od roku 2008 je akreditovaným dobrovolnickým centrem, v úseku dlouhodobé dobrovolnické činnosti.

Takový pes, který by chtěl pracovat jako já, musí nejprve složit vstupní testy a po úspěšném složení těchto testů následuje za několik měsíců výcvik a závěrečné zkoušky. Zkoušky musí složit nejen pes, ale i jeho „člověčí páníček“. Po úspěšném složení zkoušek tvoříme s paničkou tzv. canisetrapeutický tým a můžeme společně docházet za seniory nebo dětmi, no prostě za těmi, kteří si nás přejí. Canisterapeutický pes musí být nekonfliktní, milovat lidi a mít dobrý vztah ke zvířecím kamarádům.

A proč vám toto všechno píšu? Snad proto, že i my psi plemene Jorkšírský teriér, nejsme
jen „načančané“ hračky, ale především milující a oddaní kamarádi všech lidí. Především jsme obrazem svého pána. Všichni psi mohou být při správném vedení nejlepším přítelem člověka se vším, co k tomu patří.

Chcete vědět, proč si mě panička koupila? Přece, abych dělal radost seniorům, aby nějaký canisterapeutický pejsek za nimi pravidelně docházel. Pejsků s výcvikem je málo, tak se rozhodla jednoho si pořídit a vycvičit sama. Řeknu vám, měla to, ale štěstí, že si vybrala právě mě. A já jsem měl štěstí, že mám jí, protože jsem díky ní získal „povolení“, abych mohl pracovat v domově pro seniory právě tady ve Vodňanech.

Připravili: Xaviér a  Eva Remišová, Instruktorka volného času CSP Vodňany

vloženo 20. 10. 2014

Senioři CSP Vodňany byli na olympiádě

„Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se“. Tak tímto heslem se nesly letošní Sportovní hry seniorů konané dne 16. 9. 2014 v Domově pro seniory – Rybniční ve Strakonicích. Těchto her se samozřejmě zúčastnil i seniorský tým CSP Vodňany složený ze 4 seniorů. Po absolvování různých disciplín obsadil krásné 7. místo.

Nejvyšším poděkováním a zároveň milým překvapením bylo právě pro Centrum sociální pomoci Vodňany „Ocenění za nejstaršího účastníka“ těchto her. To získala naše seniorka, paní Marie Honnerová, která letos oslavila 100 let svého života. Při předávání této ceny měla obrovský aplaus a obdiv. Všem zúčastněným se sportovní hry, nazvané „Senioráda 2014“, moc líbili a těšíme se na příští hry v roce 2015.

Za CSP Vodňany sociální pracovnice Mgr. Petra Trnková, DiS.

Obrázek - Senioři CSP Vodňany byli na olympiádě

vloženo 20. 10. 2014

Den otevřených dveří

 Obrázek - Den otevřených dveří

vloženo 12. 9. 2014

Oslava 100. narozenin v CSP Vodňany

Dne 12. 8. jsme měli tu čest uspořádat oslavu 100. narozenin pro paní Marii Honnerovou, která žije v našem Domově pro seniory od května letošního roku. Oslavit takovéto významné životní jubileum je už samo o sobě velkou událostí a důvodem k obrovskému uznání. Paní Honnerová své narozeniny navíc oslavila ve výborné kondici a s typickým vlídným úsměvem na rtech.

Oslavenkyni přišli pogratulovat zástupci města Vodňany v čele se starostou města Ing. Viktorem Blaščákem a zástupkyně z Okresní správy sociálního zabezpečení ze Strakonic, která předala blahopřání od ministryně práce a sociálních věcí Mgr. Michaely Marksové. V dlouhé řadě dalších gratulantů samozřejmě nechyběli ani zaměstnanci CSP Vodňany, početná rodina a přátelé. A věřte nebo ne, mezi nejmladším a nejstarším účastníkem oslavy byl věkový rozdíl celých 99 let a 6 měsíců.

Oslavenkyně obdržela spoustu nádherných květin a dárků. Pan Václav Viktora oslavu zpříjemnil hrou na harmoniku a zahrál, paní Honnerové, několik oblíbených písní. Slavnostně vyzdobená tabule se prohýbala pod dobrým jídlem a pitím. Dorty pro tuto příležitost vyrobila, a jeden z nich dokonce věnovala Kateřina Návarová, z rodinné firmy Čokoláda Navaro. Tímto paní Návarové ještě jednou děkujeme! Po ochutnání dortů jsme totiž zjistily, že tyto dorty nejen krásně vypadají, ale i moc dobře chutnají. Důkazem bylo i to, že ze dvou dortů nezbyl ani kousíček.

Nezbývá než dodat, že oslava trvala do pozdních odpoledních hodin. Užila si ji nejen paní Honnerová, která na ni bude jistě dlouho vzpomínat, ale i všichni přítomní.

Ještě jednou Vám, paní Honnerová, za všechny zaměstnance CSP Vodňany přejeme hlavně pevné zdraví a hodně pohody a optimismu do dalších let.

Za CSP Vodňany sociální pracovnice Mgr. Veronika Bílá

vloženo 12. 9. 2014

Návštěva místopředsedy vlády MVDr. Pavla Bělobrádka, Ph.D.

v našem domově pro seniory Centra sociální pomoci Vodňany
dne 4. září 2014

V poledních hodinách dne 4. 9. 2014 náš domov pro seniory navštívil místopředseda vlády MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D., společně s panem starostou Vodňan Ing. Viktorem Blaščákem a zastupitelem města PhDr. Robertem Hunešem.
V prostorách zahrady domova byl přivítán ředitelkou CSP Vodňany Mgr. Bc. Danielou Davidovou a následně ve společenské místnosti se místopředseda vlády p. Bělobrádek přivítal a pohovořil s našimi seniory. Získal tím tak informace o naší organizaci a životě v ní. Na závěr návštěvy jsme se všichni rozloučili známou písní „Kdyby byl Bavorov…“ a příslibem zlepšování sociální strategie.

Za CSP Vodňany ředitelka Mgr. Bc. Daniela Davidová 

Obrázek - Návštěva místopředsedy vlády MVDr. Pavla Bělobrádka, Ph.D.

foto: Karel Burda

Obrázek - Návštěva místopředsedy vlády MVDr. Pavla Bělobrádka, Ph.D.

Obrázek - Návštěva místopředsedy vlády MVDr. Pavla Bělobrádka, Ph.D.

vloženo 5. 9. 2014

Křest harmoniky

 Křest harmoniky dne 27.10.2014 se náramně vydařil

Obrázek - Křest harmoniky

vloženo 3. 9. 2014

ROTOPEDTOURS A PĚŠKOTOURS 2014

Centrum sociální pomoci se opět přihlásilo do aktivizačního projektu pro seniory ROTOPEDTOURS A PĚŠKOTOURS 2014 od 1. do 31. října 2014. Každý přihlášený účastník si eviduje své výkony v jízdě na rotopedu (na kole, motomedu, šlapátku apod.) nebo v chůzi. 

vloženo 30. 8. 2014

Křest nového akordeonu

Vážení přátelé Centra sociální pomoci Vodňany,
děkujeme Vám za příspěvek určený na nákup akordeonu v rámci projektu „Plníme přání seniorům. Přání seniorů, se díky Vám splnilo, proto Vás srdečně zveme na křest nového akordeonu, který proběhne dne 27. srpna 2014 od 14.30 h ve společenské místnosti domova pro seniory.

Na setkání s Vámi se těšíme. Za CSP Vodňany ředitelka Daniela Davidová.

vloženo 19. 8. 2014

100. narozeniny

Paní Marie Honnerová v domově pro seniory Centra sociální pomoci Vodňany oslavila dne 12. srpna 2014 své 100. narozeniny.
Vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí a životní pohody přejí všichni zaměstnanci CSP Vodňany.

Obrázek - 100. narozeniny

Paní Honnerová na oslavě s prapravnučkou Drahuškou

foto: Karel Burda

vloženo 19. 8. 2014

Život je někdy těžký, ale vždycky krásný

vloženo 18. 8. 2014