Aktuality

Projekt „Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců“ v CSP Vodňany

Obrázek - Projekt „Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců“ v CSP Vodňany

Centrum sociální pomoci Vodňany se zapojilo do projektu „Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců“ realizovaného Úřadem práce. Tento projekt umožňuje získat finanční příspěvky na vzdělávání zaměstnanců a současně i na úhradu mzdových nákladů po dobu vzdělávání zaměstnanců. Naše organizace získala příspěvek na úhradu seminářů „Specifika komunikace se seniory“ a „Dentální hygiena seniorů“. První ze seminářů se uskutečnil v květnu a druhý se bude konat v září tohoto roku. Na obou vzdělávacích aktivitách se vystřídají 3 terénní pečovatelky. Oba semináře jsou akreditovány a zaměstnankyně pečovatelské služby si nejen doplní zákonem povinné vzdělávání v tomto roce, ale zároveň si zdokonalí svoje znalosti a dovednosti v oblasti péče o seniory. Absolvováním zmíněných seminářů se zvýší kvalita námi poskytované pečovatelské služby.

Petra Pecková, účetní CSP Vodňany

vloženo 27. 5. 2015

Projekt „SPOKOJENÝ SENIOR“ v CSP Vodňany

Ve středu 29. dubna v odpoledních hodinách proběhla další povedená akce v Domečku u DPS v Elektrárenské ulici. Jak jinak než výborně mohla dopadnout odpolední pohoda, když se o ni postarali Pouličníci z Tábora. Jejich jméno skýtá záruku kvality. Z vystoupení bylo cítit, že hudbu a zpěv milují. Pojí je nejen láska k hudbě, ale i mnohaleté přátelství. To všechno je na vystoupení Pouličníků vidět a především slyšet. Vše dosvědčil i neplánovaný tanec jednoho z návštěvníků při poslední písni. Celé vystoupení provázela příjemná atmosféra, dobrá nálada a písničky od srdce.
Tato akce se koná v rámci projektu „Spokojený senior.

Kamila Macháčková, vedoucí pečovatelské služby CSP Vodňany

Projekt je realizován s finanční podporou Jihočeského kraje.

vloženo 12. 5. 2015

Projekt „Spokojený senior“ v CSP Vodňany

Obrázek - Projekt „Spokojený senior“ v CSP Vodňany

Centru sociální pomoci Vodňany byl schválen projekt s názvem „Spokojený senior“ v rámci námi poskytované terénní služby – Pečovatelská služba. Obsahem projektu je zrealizování několika společenských setkání pro seniory žijící ve vyloučených oblastech v rámci území ORP Vodňany. Pro tyto osoby se budou v rámci projektu konat různá kulturní vystoupení, besedy a přednášky spojené s dataprojekcí. Celkem se uskuteční 6 akcí, na které bude námi zajištěn svoz seniorů z místa bydliště. Zmíněné aktivity proběhnou v „Domečku“ u Domu s pečovatelskou službou na adrese Elektrárenská 35. Cílem projektu je zvýšení povědomí o námi poskytované pečovatelské službě a její rozšíření do vzdálenějších obcí. Od projektu očekáváme snížení počtu osob ohrožených sociálním vyloučením a jejich sociální integraci. Bližší informace na jednotlivé akce budou uvedeny na plakátech.

Kamila Macháčková, vedoucí pečovatelské služby CSP Vodňany

Projekt je realizován s finanční podporou Jihočeského kraje.

vloženo 5. 5. 2015

Projekt „Pohled na náš svět očima mladého fotografa“ v CSP Vodňany

Centru sociální pomoci Vodňany byl schválen projekt nesoucí název „Pohled na náš svět očima mladého fotografa“, jehož obsahem je vyhlášení fotografické soutěže s názvem „Barva stáří očima studentů“. Tato soutěž je určena pro studenty vodňanských středních škol a gymnázií, které tímto vyzýváme k pořízení fotografií na výše uvedené téma. Fotografie by měly vypovídat o tom, jak dnešní mládež vnímá stáří. Bližší informace získáte na plakátech, případně na telefonním čísle 383 382 625 – pí. ředitelka Mgr. Bc. Daniela Davidová.

Cílem projektu je posílení mezigeneračním vazeb, odstranění předsudků o stáří a podpoření seniorského věku jako plnohodnotné etapy lidského života. Díky zapojení mladých lidí do projektu dojde k sociálnímu začlenění zúčastněných osob a vzájemné participaci. O vítězích fotografické soutěže rozhodne odborná porota, složená ze seniorů našeho domova, občanů Vodňan a zástupců CSP Vodňany. Na závěr proběhne kulturní zakončení projektu formou prezentace fotografií v prostorách domova pro seniory a následně v internetové kavárně Měks Vodňany. Zde budou vyhlášeni a oceněni vítězní fotografové.

Petra Pecková, účetní CSP Vodňany

Projekt je realizován s finanční podporou Jihočeského kraje.

vloženo 5. 5. 2015

Pohled na náš svět očima mladého fotografa

 Obrázek - Pohled na náš svět očima mladého fotografa

vloženo 21. 4. 2015

Ocenění dobrých srdcí, aneb cena Ď v Táboře

Dobrá srdce jsou všude, jen je třeba se pořádně rozhlédnout. CSP Vodňany je jich plné, ale takovou vzácností v našem zařízení je rodina Jůnova. Tři skvělé ženy, v čele s maminkou Ing. Marií Jůnovou a dcerami Marií Jůnovou a Martou Marií Jiranovou, naše zařízení, dle svých časových možností, navštěvují jako dobrovolnice už „nějaký ten pátek“. Úžasné pro nás je, že paní Ing. Jůnová dokázala své nadšení pro dobrovolnictví předat i svým dcerám. Proto jsme se rozhodli, nominovat všechny tyto tři milé dámy na cenu Ď, což je ocenění nebo spíš forma poděkování pro mecenáše, sponzory a dobrovolníky.

Krajské vyhlášení ceny Ď se uskutečnilo 8. dubna v Táboře v divadle Oskara Nedbala. Kam jsme se společně s nominovanými Jůnovými vypravili „čelit konkurenci“ ze strany ostatních nominovaných a nominujících. Celý večer se nesl ve velice příjemné atmosféře, kterou na závěr doladilo vystoupení Barbory Brabcové na klavír a Evy Mlázovské na lesní roh. A jak jsme vlastně dopadli? Přesto, že nám první místo uniklo jen o vlásek už jen samotná nominace a postup do krajského kola je pro nás vítězstvím. V krajském kole v Táboře musel být vybrán jen jeden vítěz, ale to nám nebere právo na účast v kole celorepublikovém, které se uskuteční 16. června v Praze v Národním divadle, kam “naše děvčata“ postoupila.

Jménem celého CSP Vodňany bych ráda poděkovala „Jůnovkám“, jak zde děvčatům rodinně říkáme, za jejich čas, ochotu a lásku, kterou věnují celému CSP Vodňany. Velké „Ď“ pro Vás!!!

Za CSP Vodňany koordinátorka dobrovolníků Veronika Klucká

Obrázek - Ocenění dobrých srdcí, aneb cena Ď v Táboře

vloženo 19. 4. 2015

Projekt „Podpora mobility seniorů“

Obrázek - Projekt „Podpora mobility seniorů“

Projekt „Podpora mobility seniorů“ 

Centru sociální pomoci Vodňany byl schválen projekt s názvem „Podpora mobility seniorů“, na který jsme žádali finanční prostředky u Nadace Olgy Havlové – Výbor dobré vůlev programu „Senior“. Finanční příspěvek Nadace je 20 000,- Kč a je určen na nákup kompenzačních pomůcek pro seniory a zdravotně postižené osoby žijící v domově pro seniory. Za získané finanční prostředky bude zakoupeno nové elektrické polohovací lůžko a mechanický invalidní vozík. 

vloženo 10. 4. 2015

V CSP Vodňany se konala evakuace na nečisto

S neuvěřitelnou trpělivostí a pravidelností, naše zařízení navštěvují dealeři s různými druhy nabízených služeb a zboží, a popravdě řečeno, orientace v těchto nabídkách je někdy obtížná. Proto k nabídce ohledně „nutnosti“ nákupu evakuačních podložek, jsme byli tak trochu skeptičtí.

Jak se v tomto případě přesvědčit o její potřebnosti? Vznikl tedy unikátní nápad, zkusit si evakuační podložku na vlastní kůži, a to ve spolupráci s těmi nejpovolanějšími, profesionály ze záchranných složek. Na naši nabídku únorového setkání, seznámit se s evakuační podložkou v CSP Vodňany, velmi ochotně reagovali nejen zaměstnanci organizace, ale i vodňanští hasiči a policisti ČR.

Již v úvodním zaškolení naším dealerem, evakuační podložka s mnoha úchyty (vložená pod matraci postele), zajistila možnost rychlého přesunu částečně nebo plně imobilních uživatelů v případě potřeby (požár, zakouření místnosti či budovy, povodeň atd.). Evakuaci byl schopen provádět každý člen pracovního týmu (i malý a hubený). Zkušební manipulace s podložkou - sejmout seniora v pohodlí matrace z postele a odvést ho (spíše odtáhnout) třeba i po schodech na bezpečné místo, byla velmi jednoduchá, nenáročná a hlavně bezpečná. Když k tomu přidáme ještě její vlastnosti: je nehořlavá a velmi odolná, tak je v běžném provoze prakticky nezničitelná.

Věříme, že po této dobré zkušenosti, zavedení tohoto záchranného systému pomůže zkvalitnit péči v naší organizaci, a v případě nežádoucího nebezpečí pomůže eliminovat možné rizikové situace a zvýší bezpečnost našich uživatelů.

Ředitelka CSP Vodňany Mgr. Bc. Daniela Davidová

Obrázek - V CSP Vodňany se konala evakuace na nečisto

vloženo 19. 3. 2015

INZERÁT - pracovník v sociálních službách

 

Nabídka stáže v CSP Vodňany

Stáže ve firmách – vzdělávání praxí“,

reg. č.: CZ.1.07/3.1.00/49.0001

 

Centrum sociální pomoci Vodňany, v rámci projektu „Stáže ve firmách – vzdělávání praxí 2“, nabízí možnost realizace pracovní stáže na níže uvedené pozice:

 

Pozice stáže: Pracovník v sociálních službách vykonávající přímou obslužnou péči

Počet volných pozic na stáže: 1

Místo stáže: Centrum sociální pomoci Vodňany, Žižkovo nám. 21, 389 01 Vodňany

Náplň stáže:  

a) Přímá obslužná péče o osoby s fyzickými a psychickými obtížemi.

b) Podpora, pomoc a nácvik zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (např. podávání jídla a pití,

oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek, pomoc při prostorové orientaci, samostatném

pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru, pomoc při přesunu na lůžko nebo na vozík apod.).

c) Podpora, pomoc a nácvik zvládání úkonů osobní hygieny.

d) Podpora, pomoc a nácvik stravování nebo přípravy stravy.

e) Pomoc s nácvikem a upevňováním motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností.

f) Pomoc, podpora a nácvik provádění běžných denních činností popř. zajištění chodu domácnosti.

g) Zprostředkování a nácvik kontaktu se společenským prostředím (např. lékař, volnočasové aktivity,

škola, zaměstnání, orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby apod.).

Termín realizace stáže: 15. 4. 2015 – 15. 8. 2015                         

Podmínky stáže:

·         Registrace na www.stazevefirmach.cz jako uchazeč o stáž

·         Přihlášení se k poskytovateli stáže jako uchazeč o stáž přes www.stazevefirmach.cz – Katalog stáží - vyhledání karty stáže dle názvu organizace poskytovatele stáže (karta stáže č. 704) – termín pro přihlášení na stáž nejpozději do 18. 3. 2015

Přínos pro stážistu:

·         získání relevantní praxe pro vyšší uplatnění se na trhu práce

·         po absolvování stáže získání certifikátu o absolvování stáže (Europass)

·         proplacení cestovného, stravného a ubytování

Pro bližší informace k obsahu stáže kontaktujte: Mgr. Bc. Daniela Davidová nebo Petra Pecková

Telefon: 383 382 625, 383 383 524

E-mail: daniela.davidova@cspvodnany.cz, petra.peckova@cspvodnany.cz

vloženo 12. 3. 2015

Co je nového v Pečovatelské službě CSP Vodňany

Přehoupl se nový rok a v Pečovatelské službě se objevily novinky jak v provozu, tak v námi nabízených službách. Jak jste již byli informováni v prosincovém čísle „Zpravodaje města Vodňany“, od nového roku působí ve funkci vedoucí pečovatelky paní Kamila Macháčková, na kterou se můžete obracet s dotazy, které Vás ohledně Pečovatelské služby zajímají, a které potřebujete našimi pečovatelkami zajistit (telefonní čísla: 604 518 521, 725 831 679, 603 928 823).

Další novinka se týká nabídky námi vařených obědů pro seniory a také volnočasových aktivit. Obědy, poskytované seniorům ve Vodňanech a v ostatních obcích ORP Vodňany, jsou každou středu obohaceny o výběr jídel ze dvou variant, a to již od března 2015. Je ale třeba ve spolupráci s pečovatelkami tuto 2. variantu předem nahlásit. Varianta č. 1 se nahlašovat nemusí.
Také od března začínáme s velkými volnočasovými akcemi, pravidelnými měsíčními setkáními s Vámi. Nabídka je velmi pestrá, a to v podobě hudební zábavy (harmoniky, folklórní tance…), besed (cestovatelé, práva seniorů), či výchovně - vzdělávacích seminářů (ukázka tradičních ručních prací – lidové kroje)... Již 11. března v 14.30 h. uvítáme p. Kozáka, s kterým si zazpíváme ty naše české písničky u melodií jeho harmoniky. Přijďte si užít trocha zábavy a popovídat si se svými přáteli u kafíčka a v teple. Budeme se na Vás těšit. V tomto případě se i na nás obraťte, pokud budete chtít dovést naším automobilem, jsme Vám k dispozici, a určitě se neobávejte nás oslovit. Byli bychom rádi, abyste naši snahu odměnili hojnou účastí na těchto setkáních. Tato služba je poskytována pro vás zdarma.

Veškeré informace získáte na našich webových stránkách – www.cspvodnany.cz, ve Zpravodaji města Vodňany, letáčcích, v městském rozhlase a v kanceláři pečovatelek na „Domečku“ v Elektrárenské ulici.

Všichni jste srdečně zváni a vítáni,
vedoucí pečovatelské služby, Kamila Macháčková

vloženo 13. 2. 2015

Vánoční jarmark pořádaný pro „Nadaci pro transplantaci kostní dřeně“

Již poněkolikáté se CSP Vodňany účastnilo „Vánočního jarmarku“ ve Strakonicích. Předmětem prodeje byly sponzorské dary s vánoční tématikou, zahrnující drobné dekorativní předměty, vánoční pečivo a jiné výrobky. I naši senioři v CSP Vodňany přiložili „ruce k dílu“ a vyrobili a darovali pro tuto událost výrobky s vánoční tématikou. Na pozvání organizátorů jsme se dne 12. 12. 2014 vypravili se seniory přímo do dění „Vánočního jarmarku“, kde jsme měli možnost shlédnout a zakoupit, jak naše výrobky, tak výrobky ostatních organizací a spolků. Někteří z nás i přispěli finančním příspěvkem bez nákupu výrobku. Výtěžek z prodeje bude v plném rozsahu poukázán ve prospěch nadace a použit na program její činnosti jako podporu dárcovství kostní dřeně, podporu transplantačního programu, podporu pacientů s poruchou krvetvorby a podporu vzdělávání.

Senioři z CSP Vodňany byli velmi nadšeni, že mohli i ze svého mála co mají přispět na dobrou věc. A proto jim patří velké poděkování. Děkujeme i organizátorům paní Dagmar Paterové a panu Ing. Zdeňku Švehlovi a těšíme se na další spolupráci v roce 2015.

text a foto sociální pracovnice Mgr. Petra Trnková, DiS.

Obrázek - Vánoční jarmark pořádaný pro „Nadaci pro transplantaci kostní dřeně“

vloženo 20. 1. 2015

Centru sociální pomoci Vodňany se před Vánoci splnil další sen

 „To se nám to ale pěkně klube…“, krásná věta jednoho ze seniorů, který se zálibou pozoroval firmu ProTeren s.r.o. z Českých Budějovic stavějící přístavbu bezbariérové rampy na budově domova pro seniory CSP Vodňany na Žižkovo náměstí. Ta ji ke spokojenosti všech postavila za pár týdnů za cenu 226.589,- Kč.

Co nás vlastně trápilo? V minulosti byl vstup do domova pro seniory jen prostřednictvím schodiště, který nevyhovoval potřebám bezbariérovosti pro poskytování sociálních služeb a byl překážkou pro osoby s omezenou schopností pohybu. Našim seniorům, a i ostatním osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace bylo tedy nutné umožnit bezpečný, snadný a plynulý pohyb v prostoru a jejich soužití s ostatními.

Bezbariérová rampa, také díky dobře odvedené práci odboru investic a rozvoje působící na městském úřadu, již slouží pro bezbariérový vstup do budovy imobilním obyvatelům. Došlo tím k propojení bezbariérových tras a vazeb na území města Vodňany, na ostatní objekty (budovy pro zdravotnictví, veřejnou správu, obchody a služby…).

Díky tomuto počinu se nám opět podařilo poposunout kvalitu poskytování sociálních služeb o laťku výš.

Ředitelka CSP Vodňany Mgr. Bc. Daniela Davidová, foto Petra Pecková - účetní

 

Obrázek - Centru sociální pomoci Vodňany se před Vánoci splnil další sen

Obrázek - Centru sociální pomoci Vodňany se před Vánoci splnil další sen

vloženo 20. 1. 2015

Gratulace Taťány Kuchařové za účast v akci Rotopedtours a Pěškotours 2014

Moji milí a úžasní účastníci Rotopedtours a Pěškotours, opět jste byli všichni úžasní a mě nezbývá než vám všem z celého srdce pogratulovat. Máte můj obdiv. Každý rok překonáváte dosažené kilometry, každý rok se vás zapojuje více. Mám z toho obrovskou radost a nezbývá mi než smeknout před vámi všemi klobouk.

Vaše úsilí, odhodlání a nadšení je neuvěřitelné. Mám radost, že se k vám každý rok přidává stále vícenadšenců, kteří se rozhodli udělat něco pro sebe a pro své zdraví. Věřím, že i když další ročník už skončil, tak nebudete zahálet a budete i nadále trénovat, abyste motivovali do dalšího ročníku další účastníky, kteří se ještě nerozhodli se k vám všem přidat.

Také bych ráda poděkovala organizátorkám z Národní sítě podpory zdraví, které projekt vymysleli a pravidelně ho pro vás organizují a nemůžu zapomenout na sociální pracovnice/ky a dobrovolníky, bez kterých by to nebylo možné.

Těším se už teď na další ročník, tak pilně trénujte, abyste byli do dalších ročníků pořádně připraveni.

Mějte se všichni moc krásně. Jsem na vás na všechny pyšná.

S úctou, vaše Taťána Kuchařová

vloženo 15. 12. 2014

PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM CSP VODŇANY

Přátelé, kamarádi, lidé, kteří máte srdce na správném místě. Uběhlo druhé pololetí roku 2014, a mezi námi se našli další dobří lidé, kteří svými dary přispěli k dobrým účelům. To, že jste na nás svými dary mysleli, není úplná samozřejmost, a už vůbec to není Vaše povinnost.

Děkujeme:
pí. Kabelové z Vodňan za částku výši 1 500,-Kč k částečné úhradě nákupu antidekubitní matrace pro seniory,
pí. Bernklauové z Vodňan za částku výši 10 000,-Kč k částečné úhradě nákupu polohovacího elektrického lůžka pro seniory,
p. Souškovi z Volenic za peněžitý dar ve výši 10 000,- na úhradu kulturního vyžití seniorů CSP Vodňany,
p. Radovi z Českých Budějovic za poskytnutí klávesové harmoniky pro kulturní vyžití seniorů,
pí. Honnerové z Vodňan za peněžitý dar za účelem neurčeným ve výši 2 000,-Kč,
p. Weberovi z Protivína za peněžitý dar ve výši 1 000,- Kč na úhradu příslušenství k harmonice pro kulturní vyžití seniorů CSP Vodňany.

Přejeme Vám mnoho zdraví a moc Vám děkujeme
ředitelka CSP Vodňany Mgr. Bc. Daniela Davidová

vloženo 13. 12. 2014

Vítáme adventní čas

V úterý 25.listopadu 2014 v odpoledních hodinách se uskutečnilo v ,,domečku‘‘ – v areálu domu s pečovatelskou službou, druhé společenské setkání ,, Vítáme adventní čas ‘‘ uživatelů sociálních služeb z oblasti terénní služby, kterou zajišťuje Centrum sociální pomoci Vodňany.
Hlavní myšlemkou této akce je společné „setkávání se“, neboť uživatelé terénní služby takovou možnost moc často nemají. Naše služba je poskytována individuálně, proto touto cestou podpoříme jejich společné aktivity, navazování osobních kontaktů, tzn , že tími zlepšíme kvalitu života, psychickou pohodu a duševní aktivitu seniorů bydlících na území ORP Vodňany.
Již při příchodu seniorů byla znát přátelská nálada. Tu dokreslovaly vánočně vyzdobené prostory a hojně prostřené stoly s občerstvením, které pro nás připravilo SOUS Vodňany. Úvodní slovo s přípitkem, pronesla paní ředitelka Mgr. Bc. Daniela Davidová , která poté uživatelům rozdala dárečky vyrobené v terapeutické dílně Chelčického domu sv. Linharta. Mimo jiné ve svém proslovu a přání k vánočním svátkům představila seniorům novou pečovatelku pověřenou vedením pí. Kamilu Macháčkovou a nového údržbáře p. Milana Urbana. O ještě příjemnější náladu se postarala známá kapela ,,Dřemlinka ‘‘ , při které jsme si zazpívali a zatancovali.
Poděkování patří pečovatelkám terénní pečovatelské služby a pí. Remišové – instruktorce volného času za přípravu tohoto večera.
Adventní posezení se protáhlo až do večerních hodin, kdy jsme spokojeni odcházeli domů se slibem, že se za rok opět při této akci sejdeme.
Přejeme všem mnoho zdraví.

Za pečovatelskou službu CSP Vodňany Kamila Macháčková

Obrázek - Vítáme adventní čas

Foto: Mgr. Bc. Daniela Davidová

vloženo 13. 12. 2014

Právní povědomí v CSP Vodňany

V pondělí 10. listopadu 2014 se v domě s pečovatelskou službou DPS konala velice zajímavá a  poučná přednáška zvyšující právní povědomí uživatelů a široké seniorské veřejnosti. Za  vodňanskými seniory přijely dvě velice sympatické mladé dámy JUDr. B. Hrdinová a  JUDr. A. Bernardinová. Velice srozumitelnou formou seznámily seniory a ostatní účastníky přednášky s jejich právy a oprávněnými požadavky, pokud se octnou v roli např. kupujícího či spotřebitele uplatňujícího reklamaci zakoupeného zboží. Připomněly, že není ostudou se zeptat na cokoliv, čemu nerozumějí, že chyba není na jejich straně, ale v protistraně, která není schopna srozumitelnou formou určitou skutečnost vysvětlit.
Tato přednáška přinesla, jak se říká, své ovoce. Domnívám se, že takto poutavé, přitažlivé a poučné přiblížení zákoutí našeho právního řádu, by prospělo i široké veřejnosti. V  informovanosti především starší generace, ale i celé naší společnost, máme co dohánět. O  to více potěší, že dámy, které věnovaly nemalé prostředky a vlastní energii do  svého vzdělání, jsou ochotny nezištně přijet za „obyčejnými a potřebnými“ lidmi a rozšířit jejich informovanost nejen v oblasti práv spotřebitele. Byli bychom velice rádi pokud by se takto či podobně zaměřená přednáška mohla uskutečnit ještě pro další zájemce.

Připravila: Eva Remišová instruktorka volného času

Obrázek - Právní povědomí v CSP Vodňany

Foto: Eva Remišová

vloženo 13. 12. 2014

ROTOPEDTOURS A PĚŠKOTOURS 2014 v Centru sociální pomoci Vodňany

Obrázek - ROTOPEDTOURS A PĚŠKOTOURS  2014 v Centru sociální pomoci Vodňany

I v letošním roce se Centrum sociální pomoci Vodňany opět zapojilo do celorepublikového projektu podporovaného Národní sítí podpory zdraví ve spolupráci a s finanční podporou Ministerstva zdravotnictví ČR a Nadace Krása pomoci Taťány Kuchařové projektu pro seniory Rotopedtours a Pěškotours.

V tomto projektu nerozhoduje věk ani zdravotní stav, pouze chuť udělat něco pro své zdraví. Cílem projektu je zvyšování pohybové aktivity, zvýšení sebejistoty i obecná podpora zdraví. Chceme se podílet na upevňování vědomí, že s  přibývajícími léty aktivní život nemusí končit a podporovat seniory v aktivním pohybu.

Projekt probíhal celý měsíc říjen. Senioři za pomoci rehabilitačního pracovníka, všech pečovatelů a  dalších zaměstnanců chodili a sčítali nachozené kilometry a společně chtěli dojít co nejdále. Takto masová akce je v celoevropském měřítku ojedinělá, proto patří velký dík koordinátorce tohoto projektu paní M. Tichákové. Senioři z CSP Vodňany ušli společně celkem dlouhých 1 412 020 metrů. Vzhledem k zdravotnímu stavu a průměrnému věku účastníků 80,5 let myslím, že si zaslouží náš veliký obdiv a respekt.

Připravila + foto: Eva Remišová instruktorka volného času

Obrázek - ROTOPEDTOURS A PĚŠKOTOURS  2014 v Centru sociální pomoci Vodňany

vloženo 14. 11. 2014

Den otevřených dveří v CSP Vodňany

V rámci již šestého ročníku Týdne sociálních služeb se v sobotu 11. října 2014 konal v CSP Vodňany Den otevřených dveří. Celoročně se naše organizace snaží pomáhat lidem a  poskytovat kvalitní sociální služby všem uživatelům při zachování důstojnosti, soběstačnosti a co nejvíce zpestřit volný čas kvalitním programem. Bylo nám potěšením přivítat mezi námi muzikanty tělem i duší, Pouličníky z Tábora, kteří všem přítomným zpříjemnili nejen chvíle strávené při hudebním vystoupení, ale i dlouhé chvíle následující, jelikož zde zanechali příjemnou „skotačivou náladu“.

Zvláště nás z jejich úst potěšilo hodnocení celého zařízení CSP Vodňany, spolu s  upřímným oceněním vstřícné atmosféry, která se prý odráží na tvářích seniorů. Milé bylo i  to, že na dotaz náhodně položený sedícím seniorům, byla velice kladná odpověď plná spokojenosti s pobytem a péčí našich zaměstnanců o všechny uživatele.

V závěru prohlídky celého zařízení, která následovala po hudebním vystoupení, Pouličníci zhodnotili naše zařízení jako pětihvězdičkový hotel, do kterého by v případě, že by potřebovali využití služeb určitě bez strachu nastoupili.

Připravila: Eva Remišová instruktorka volného času

vloženo 14. 11. 2014

CSP Vodňany dvakrát nominováno v projektu „Cena kvality v sociální péči“

Centrum sociální pomoci Vodňany bylo v květnu 2014 nominováno do projektu „Cena kvality v sociální péči“ v kategorii Poskytovatel pobytových sociálních služeb pro seniory a v kategorii Osobnost roku. Samotné nominace byly samozřejmě pro nás milým překvapením, ale zároveň velkým závazkem.

Cílem tohoto projektu je snaha důstojně ocenit samotné vedení organizace, zaměstnance, kolektivy a zařízení tohoto sektoru. Tento prestižní projekt zaštiťuje odborný časopis pro pobytové a terénní sociální služby „Ošetřovatelská péče“.

Nominace se týkala našeho domova pro seniory Centra sociální pomoci Vodňany, a také samotné paní ředitelky CSP Vodňany. Naším úkolem pak bylo vypracovat sebehodnotící dotazník, který byl koncipován jako odborný soubor otázek týkajících se našich služeb, a manažerských či lidských dovedností. Splněním veškerých podmínek a úkolů pro zařazení do hodnotícího procesu, jsme tak postoupili do početně úzkého druhého kola. Letos se sešlo na 100 nominací a výběr měli hodnotitelé velmi obtížný. Postup do třetího kola nám v obou nominacích o málo unikl (ve velmi těsném bodovém sledu), ale pro nás tento hodnotící proces má neuvěřitelný význam. Jsme velmi dobrým kvalitním poskytovatelem schopným konkurence.

Velmi nás totiž těší pozornost, kterou nám okolí těmito nominacemi věnovalo a ji samotnou chápeme jako ocenění. Obě dvě jmenování se pro nás stala výzvou, a stále se budeme snažit hledat cesty, jak zlepšovat život seniorům.

Mgr. Bc. Daniela Davidová, ředitelka CSP Vodňany

vloženo 14. 11. 2014

V CSP Vodňany je zaměstnán pes XAVIÉR

Dobrý den vážení občané Vodňan,
chtěl bych se vám představit. Jmenuji se Xaviér Jasmínový sen a jsem pes plemene Jorkšírský teriér. A přesto, že jsem pes, chodím do práce jako vy lidé. Nevěříte? Docházím se svojí paničkou za seniory do  Centra sociální pomoci Vodňany. Nejsem totiž jen tak nějaký pes, jsem pes canisterapeutický. Že nevíte, co to znamená?

Canisterapie je jednou z forem zooterapie, jde o léčebné působení zvířat na fyzické a  psychické zdraví člověka, je jednou z metod psychosociální podpory zdraví lidí všech věkových kategorií. Při své práci využívám příznivého působení sebe samotného na zdraví člověka, protože canisterapie je vhodnou součástí ucelené rehabilitace. Tuto zoorehabilitaci nemůže provádět jen tak nějaký pes, to se musí složit zkoušky. Já jsem je skládal ve Výcvikovém canisterapeutickém sdružení Hafík, o. s., které vzniklo v roce 2001 v Třeboni a od roku 2008 je akreditovaným dobrovolnickým centrem, v úseku dlouhodobé dobrovolnické činnosti.

Takový pes, který by chtěl pracovat jako já, musí nejprve složit vstupní testy a po úspěšném složení těchto testů následuje za několik měsíců výcvik a závěrečné zkoušky. Zkoušky musí složit nejen pes, ale i jeho „člověčí páníček“. Po úspěšném složení zkoušek tvoříme s paničkou tzv. canisetrapeutický tým a můžeme společně docházet za seniory nebo dětmi, no prostě za těmi, kteří si nás přejí. Canisterapeutický pes musí být nekonfliktní, milovat lidi a mít dobrý vztah ke zvířecím kamarádům.

A proč vám toto všechno píšu? Snad proto, že i my psi plemene Jorkšírský teriér, nejsme
jen „načančané“ hračky, ale především milující a oddaní kamarádi všech lidí. Především jsme obrazem svého pána. Všichni psi mohou být při správném vedení nejlepším přítelem člověka se vším, co k tomu patří.

Chcete vědět, proč si mě panička koupila? Přece, abych dělal radost seniorům, aby nějaký canisterapeutický pejsek za nimi pravidelně docházel. Pejsků s výcvikem je málo, tak se rozhodla jednoho si pořídit a vycvičit sama. Řeknu vám, měla to, ale štěstí, že si vybrala právě mě. A já jsem měl štěstí, že mám jí, protože jsem díky ní získal „povolení“, abych mohl pracovat v domově pro seniory právě tady ve Vodňanech.

Připravili: Xaviér a  Eva Remišová, Instruktorka volného času CSP Vodňany

vloženo 20. 10. 2014