Aktuality

Vodňanská nota

Obrázek - Vodňanská nota

„Vodňanská nota“

Centrum sociální pomoci Vodňany získalo finanční příspěvek ve výši 11 500,- Kč na projekt „Vodňanská nota“. V září 2016 bude vyhlášena hudební soutěž „S lidovou písní pro radost“. K účasti v této soutěži budou vyzváni děti a studenti všech vodňanských škol. Hudební soutěž bude mít 4 kategorie, do kterých budou děti a studenti zařazeni podle věku. Všichni účastníci hudební soutěže budou mít možnost se prezentovat buď pouze zpěvem, či zpěvem s vlastním instrumentálním doprovodem. Hudební žánr je v této soutěži neomezený a účinkující si tak mohou zvolit hudbu svému srdci nejbližší. Cílem projektu je posílení mezigeneračním vazeb, sociální začlenění a vzájemná participace. Hudební soutěž, při které se budou účinkující prezentovat, zároveň využijeme i jako muzikoterapii pro naše uživatele. Projekt je určen seniorům a zdravotně postiženým osobám, žijícím v našem zařízení domov pro seniory. Smyslem projektu je obohacení kulturního života těchto osob a tím zkvalitnění našich služeb. Vítěz každé kategorie bude oceněn dortem s motivem noty a za druhé a třetí místo obdrží soutěžící hrnek s naším logem.

Za CSP Vodňany Petra Pecková, účetní


Projekt je podpořen ze Společného grantu
Komunitní nadace Blanicko – Otavské a města Vodňany.

vloženo 7. 7. 2016

Poděkování

 Obrázek - Poděkování Obrázek - Poděkování

vloženo 21. 6. 2016

Babičko, dědečku, nauč mě přišít si knoflík!

vloženo 21. 6. 2016

Má dar naslouchat druhým a pomáhat

vloženo 16. 6. 2016

DOBRÁ DUŠE Z CSP VODŇANY PŘEVZALA OCENĚNĚNÍ Z RUKOU NEJKRÁSNĚJŠÍ ČEŠKY SVĚTA

Obrázek - DOBRÁ DUŠE Z CSP VODŇANY PŘEVZALA OCENĚNĚNÍ Z RUKOU NEJKRÁSNĚJŠÍ ČEŠKY SVĚTA

Obrázek - DOBRÁ DUŠE Z CSP VODŇANY PŘEVZALA OCENĚNĚNÍ Z RUKOU NEJKRÁSNĚJŠÍ ČEŠKY SVĚTA

Obrázek - DOBRÁ DUŠE Z CSP VODŇANY PŘEVZALA OCENĚNĚNÍ Z RUKOU NEJKRÁSNĚJŠÍ ČEŠKY SVĚTA

Dobrá duše, projekt podporující jednotlivce i instituce, oceňuje nezištnou dobrovolnickou činnost. Každým rokem jsou vyhlášeni vítězové v kategorii jednotlivec a instituce. Letos jsme se opět zúčastnili s dobrovolnicemi paní K. Čížkovou a paní Mgr. M. Polatovou, které pravidelně docházejí za seniory do CSP Vodňany. Slavnostní vyhlášení výsledků se tradičně koná v nádherném klášteře Minoritů sv. Jakuba v Praze za účasti předních představitelů sociální oblasti. Patronka celého projektu Taťána Kuchařová Miss World 2006, založila v roce 2008 nadaci Krása pomoci, která je zaměřena na pomoc seniorům.

Z rukou patronky projektu Dobrá duše přebírala ocenění vítězka letošního čtvrtého ročníku Mgr. M. Polatová z Vodňan. Dobrovolnictví se věnuje neuvěřitelných 29 let. Ve svém volném čase dochází do CSP Vodňany, kde daruje seniorům čas. Její lidský a skromný přístup může být vzorem pro nás ostatní. Tuto vstřícnou, energickou a empatickou dámu není třeba dlouze představovat. Paní učitelka, která dokázala probudit v dětech lásku nejen k chemii, přírodě a práci na zahrádce, je sluncem pro ty, kteří se s ní mohou každodenně potkat.

Čestné uznání získala i paní K. Čížková za dobrovolnickou činnost, ochotu a zájem věnovat se ve volném čase seniorům. Oceněno čestným uznáním bylo i CSP Vodňany za vytváření výjimečného prostředí pro dobrovolnickou pomoc. Všem nominovaným i  oceněným přejeme, ať neztrácejí elán a těšíme se na vzácné chvíle, které můžeme strávit v jejich přítomnosti.

Eva Remišová instruktorka volného času

Obrázek - DOBRÁ DUŠE Z CSP VODŇANY PŘEVZALA OCENĚNĚNÍ Z RUKOU NEJKRÁSNĚJŠÍ ČEŠKY SVĚTA

 

Obrázek - DOBRÁ DUŠE Z CSP VODŇANY PŘEVZALA OCENĚNĚNÍ Z RUKOU NEJKRÁSNĚJŠÍ ČEŠKY SVĚTA

 

Obrázek - DOBRÁ DUŠE Z CSP VODŇANY PŘEVZALA OCENĚNĚNÍ Z RUKOU NEJKRÁSNĚJŠÍ ČEŠKY SVĚTA

vloženo 16. 6. 2016

Přednáška o domácím násilí

Obrázek - Přednáška o domácím násilí

vloženo 21. 5. 2016

Vystoupení kapely Dřemlinka

Obrázek - Vystoupení kapely Dřemlinka

vloženo 21. 5. 2016

Přednáška o chovu krokodýlů

Obrázek - Přednáška o chovu krokodýlů

vloženo 21. 5. 2016

Neobyčejná věc si zaslouží neobyčejné poděkování.

Dne 27. dubna se zástupci Centra sociální pomoci Vodňany společně se svými milými mecenáškami, Ing. Lucií Topkovou a Radkou Pencovou, vydali do táborského divadla Oskara Nedbala, aby zde prožili příjemný a inspirativní večer. Jako každý rok se zde udělovala speciální a vzácná Cena Ď. Její jedinečnost nespočívá v materiální hodnotě ceny, ani vlastně nezáleží, zda cenu získá ten či onen. Originalita spočívá v tom, že samotná výhra je v nominaci a možnosti zúčastnit se slavnostního vyhlášení. Cena Ď je totiž určitá forma poděkování. A centrum sociální pomoci má důvod k děkování. Ing. Lucie Topková a Radka Pencová jako hlavní organizátorky spolu se svými mnoha dobrými dušemi dobrovolnicemi (bylo jich mnoho, že opravdu nelze jmenovitě vyjmenovat) uspořádaly již poněkolikáté Dětskou burzu Vodňany. Za výtěžek, který nám byl letos opět věnován, jsme mohli zakoupit několik kusů evakuačních podložek pro imobilní uživatele. Tyto podložky slouží jako evakuační prostředek v případě náhlého nebezpečí. Naše milé dámy nedaly seniorům „jen“ prostředky k zakoupení podložek, ale především je obdarovaly pocitem většího bezpečí a jistoty.

A my jim za to chceme ještě jednou moc poděkovat. Jedno velké Ď pro Vás, dámy.

Za Centrum sociální pomoci Vodňany Veronika Klucká

vloženo 18. 5. 2016

Validace v CSP Vodňany

vloženo 18. 5. 2016

Dětská burza

vloženo 29. 4. 2016

Společné setkání seniorů a dětí z DDM

Obrázek - Společné setkání seniorů a dětí z DDM

vloženo 27. 4. 2016

Společné setkání seniorů a dětí z DDM

Obrázek - Společné setkání seniorů a dětí z DDM

vloženo 27. 4. 2016

Druhé společné setkání seniorů a dětí ...

Obrázek - Druhé společné setkání seniorů a dětí ...

vloženo 27. 4. 2016

První společné setkání seniorů a dětí ...

Obrázek - První společné setkání seniorů a dětí ...

vloženo 27. 4. 2016

Projekt „Jak pochopit stáří“ v CSP Vodňany

 Obrázek - Projekt „Jak pochopit stáří“ v CSP Vodňany

Centru sociální pomoci Vodňany byl Jihočeským krajem schválen projekt s názvem „Jak pochopit stáří“. Tento projekt bude realizován v období dubna - prosince 2016. Během tohoto projektu se uskuteční 5 společných setkání, kterých se budou účastnit senioři a zdravotně postižené osoby našeho zařízení, žáci a studenti Základní školy a gymnázia Vodňany, a děti z DDM Vodňany. Během těchto setkání budou mít studenti a žáci možnost si na vlastním těle vyzkoušet omezení těla a smyslů, které přináší stáří, a to osobním vyzkoušením tzv. geronto – obleku (obleku stáří). Ten bude zapůjčen od Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR. Na správné použití tohoto speciálního obleku bude dohlížet odborná lektorka Mgr. Bc. Andrea Tajanovská, Dis., která dětem i seniorům vysvětlí význam geronto – obleku a bude účastna všech setkání. V rámci projektu budou zakoupeny potřebné rehabilitační, sportovní a didaktické pomůcky a odborné knihy. S použitím těchto pomůcek proběhnou např. soutěže v provozování běžných denních činností, soutěže na invalidních vozíkách a s chodítky, rehabilitační soutěže zaměřené na ergoterapii rukou, soutěže se sportovním náčiním i mezigenerační dialog. Cílem projektu je podpoření aktivit zdravotně postižených občanů a seniorů a jejich integraci mezi místní komunitu, posílení mezigeneračních vazeb a eliminace sociálního vyloučení těchto osob.

Petra Pecková, účetní CSP Vodňany


Projekt je realizován s finanční podporou Jihočeského kraje.

vloženo 27. 4. 2016

Mgr. Jitka Velková - přednáška o Vodňanech

 Obrázek - Mgr. Jitka Velková - přednáška o Vodňanech

vloženo 27. 4. 2016

Projekt „Spokojený senior II“ v CSP Vodňany

 Obrázek - Projekt „Spokojený senior II“ v CSP Vodňany

Centru sociální pomoci Vodňany byl Jihočeským krajem schválen projekt s názvem „Spokojený senior II“, který se uskuteční v období dubna – října 2016. Tento projekt navazuje na loňský úspěšný první ročník. Projekt je určen seniorům a zdravotně postiženým občanům v  rámci námi poskytované terénní pečovatelské služby jak z Vodňan, tak i všech okolních obcí na území ORP Vodňany. V rámci projektu bude cílové skupině osob nabídnuto 6 různorodých akcí, které se budou konat v „Domečku“ u domu s pečovatelskou službou v Elektrárenské ulici. Tyto akce budou zahrnovat přednášky na různá témata, hudební a pěvecká vystoupení. O všech pořádaných akcích budeme průběžně informovat na plakátech. Cílem projektu je nabídnout volnočasové aktivity osobám ohroženým sociálním vyloučením a obohatit tak jejich společenský a kulturní život.

Kamila Macháčková, vedoucí pečovatelské služby CSP Vodňany


Projekt je realizován s finanční podporou Jihočeského kraje.

vloženo 27. 4. 2016

Prácheňáček

 Obrázek - Prácheňáček

vloženo 27. 4. 2016

Úsviťáček

 Obrázek - Úsviťáček

vloženo 27. 4. 2016