Aktuality

Vítáme adventní čas

V úterý 25.listopadu 2014 v odpoledních hodinách se uskutečnilo v ,,domečku‘‘ – v areálu domu s pečovatelskou službou, druhé společenské setkání ,, Vítáme adventní čas ‘‘ uživatelů sociálních služeb z oblasti terénní služby, kterou zajišťuje Centrum sociální pomoci Vodňany.
Hlavní myšlemkou této akce je společné „setkávání se“, neboť uživatelé terénní služby takovou možnost moc často nemají. Naše služba je poskytována individuálně, proto touto cestou podpoříme jejich společné aktivity, navazování osobních kontaktů, tzn , že tími zlepšíme kvalitu života, psychickou pohodu a duševní aktivitu seniorů bydlících na území ORP Vodňany.
Již při příchodu seniorů byla znát přátelská nálada. Tu dokreslovaly vánočně vyzdobené prostory a hojně prostřené stoly s občerstvením, které pro nás připravilo SOUS Vodňany. Úvodní slovo s přípitkem, pronesla paní ředitelka Mgr. Bc. Daniela Davidová , která poté uživatelům rozdala dárečky vyrobené v terapeutické dílně Chelčického domu sv. Linharta. Mimo jiné ve svém proslovu a přání k vánočním svátkům představila seniorům novou pečovatelku pověřenou vedením pí. Kamilu Macháčkovou a nového údržbáře p. Milana Urbana. O ještě příjemnější náladu se postarala známá kapela ,,Dřemlinka ‘‘ , při které jsme si zazpívali a zatancovali.
Poděkování patří pečovatelkám terénní pečovatelské služby a pí. Remišové – instruktorce volného času za přípravu tohoto večera.
Adventní posezení se protáhlo až do večerních hodin, kdy jsme spokojeni odcházeli domů se slibem, že se za rok opět při této akci sejdeme.
Přejeme všem mnoho zdraví.

Za pečovatelskou službu CSP Vodňany Kamila Macháčková

Obrázek - Vítáme adventní čas

Foto: Mgr. Bc. Daniela Davidová

vloženo 13. 12. 2014

Právní povědomí v CSP Vodňany

V pondělí 10. listopadu 2014 se v domě s pečovatelskou službou DPS konala velice zajímavá a  poučná přednáška zvyšující právní povědomí uživatelů a široké seniorské veřejnosti. Za  vodňanskými seniory přijely dvě velice sympatické mladé dámy JUDr. B. Hrdinová a  JUDr. A. Bernardinová. Velice srozumitelnou formou seznámily seniory a ostatní účastníky přednášky s jejich právy a oprávněnými požadavky, pokud se octnou v roli např. kupujícího či spotřebitele uplatňujícího reklamaci zakoupeného zboží. Připomněly, že není ostudou se zeptat na cokoliv, čemu nerozumějí, že chyba není na jejich straně, ale v protistraně, která není schopna srozumitelnou formou určitou skutečnost vysvětlit.
Tato přednáška přinesla, jak se říká, své ovoce. Domnívám se, že takto poutavé, přitažlivé a poučné přiblížení zákoutí našeho právního řádu, by prospělo i široké veřejnosti. V  informovanosti především starší generace, ale i celé naší společnost, máme co dohánět. O  to více potěší, že dámy, které věnovaly nemalé prostředky a vlastní energii do  svého vzdělání, jsou ochotny nezištně přijet za „obyčejnými a potřebnými“ lidmi a rozšířit jejich informovanost nejen v oblasti práv spotřebitele. Byli bychom velice rádi pokud by se takto či podobně zaměřená přednáška mohla uskutečnit ještě pro další zájemce.

Připravila: Eva Remišová instruktorka volného času

Obrázek - Právní povědomí v CSP Vodňany

Foto: Eva Remišová

vloženo 13. 12. 2014

ROTOPEDTOURS A PĚŠKOTOURS 2014 v Centru sociální pomoci Vodňany

Obrázek - ROTOPEDTOURS A PĚŠKOTOURS  2014 v Centru sociální pomoci Vodňany

I v letošním roce se Centrum sociální pomoci Vodňany opět zapojilo do celorepublikového projektu podporovaného Národní sítí podpory zdraví ve spolupráci a s finanční podporou Ministerstva zdravotnictví ČR a Nadace Krása pomoci Taťány Kuchařové projektu pro seniory Rotopedtours a Pěškotours.

V tomto projektu nerozhoduje věk ani zdravotní stav, pouze chuť udělat něco pro své zdraví. Cílem projektu je zvyšování pohybové aktivity, zvýšení sebejistoty i obecná podpora zdraví. Chceme se podílet na upevňování vědomí, že s  přibývajícími léty aktivní život nemusí končit a podporovat seniory v aktivním pohybu.

Projekt probíhal celý měsíc říjen. Senioři za pomoci rehabilitačního pracovníka, všech pečovatelů a  dalších zaměstnanců chodili a sčítali nachozené kilometry a společně chtěli dojít co nejdále. Takto masová akce je v celoevropském měřítku ojedinělá, proto patří velký dík koordinátorce tohoto projektu paní M. Tichákové. Senioři z CSP Vodňany ušli společně celkem dlouhých 1 412 020 metrů. Vzhledem k zdravotnímu stavu a průměrnému věku účastníků 80,5 let myslím, že si zaslouží náš veliký obdiv a respekt.

Připravila + foto: Eva Remišová instruktorka volného času

Obrázek - ROTOPEDTOURS A PĚŠKOTOURS  2014 v Centru sociální pomoci Vodňany

vloženo 14. 11. 2014

Den otevřených dveří v CSP Vodňany

V rámci již šestého ročníku Týdne sociálních služeb se v sobotu 11. října 2014 konal v CSP Vodňany Den otevřených dveří. Celoročně se naše organizace snaží pomáhat lidem a  poskytovat kvalitní sociální služby všem uživatelům při zachování důstojnosti, soběstačnosti a co nejvíce zpestřit volný čas kvalitním programem. Bylo nám potěšením přivítat mezi námi muzikanty tělem i duší, Pouličníky z Tábora, kteří všem přítomným zpříjemnili nejen chvíle strávené při hudebním vystoupení, ale i dlouhé chvíle následující, jelikož zde zanechali příjemnou „skotačivou náladu“.

Zvláště nás z jejich úst potěšilo hodnocení celého zařízení CSP Vodňany, spolu s  upřímným oceněním vstřícné atmosféry, která se prý odráží na tvářích seniorů. Milé bylo i  to, že na dotaz náhodně položený sedícím seniorům, byla velice kladná odpověď plná spokojenosti s pobytem a péčí našich zaměstnanců o všechny uživatele.

V závěru prohlídky celého zařízení, která následovala po hudebním vystoupení, Pouličníci zhodnotili naše zařízení jako pětihvězdičkový hotel, do kterého by v případě, že by potřebovali využití služeb určitě bez strachu nastoupili.

Připravila: Eva Remišová instruktorka volného času

vloženo 14. 11. 2014

CSP Vodňany dvakrát nominováno v projektu „Cena kvality v sociální péči“

Centrum sociální pomoci Vodňany bylo v květnu 2014 nominováno do projektu „Cena kvality v sociální péči“ v kategorii Poskytovatel pobytových sociálních služeb pro seniory a v kategorii Osobnost roku. Samotné nominace byly samozřejmě pro nás milým překvapením, ale zároveň velkým závazkem.

Cílem tohoto projektu je snaha důstojně ocenit samotné vedení organizace, zaměstnance, kolektivy a zařízení tohoto sektoru. Tento prestižní projekt zaštiťuje odborný časopis pro pobytové a terénní sociální služby „Ošetřovatelská péče“.

Nominace se týkala našeho domova pro seniory Centra sociální pomoci Vodňany, a také samotné paní ředitelky CSP Vodňany. Naším úkolem pak bylo vypracovat sebehodnotící dotazník, který byl koncipován jako odborný soubor otázek týkajících se našich služeb, a manažerských či lidských dovedností. Splněním veškerých podmínek a úkolů pro zařazení do hodnotícího procesu, jsme tak postoupili do početně úzkého druhého kola. Letos se sešlo na 100 nominací a výběr měli hodnotitelé velmi obtížný. Postup do třetího kola nám v obou nominacích o málo unikl (ve velmi těsném bodovém sledu), ale pro nás tento hodnotící proces má neuvěřitelný význam. Jsme velmi dobrým kvalitním poskytovatelem schopným konkurence.

Velmi nás totiž těší pozornost, kterou nám okolí těmito nominacemi věnovalo a ji samotnou chápeme jako ocenění. Obě dvě jmenování se pro nás stala výzvou, a stále se budeme snažit hledat cesty, jak zlepšovat život seniorům.

Mgr. Bc. Daniela Davidová, ředitelka CSP Vodňany

vloženo 14. 11. 2014

V CSP Vodňany je zaměstnán pes XAVIÉR

Dobrý den vážení občané Vodňan,
chtěl bych se vám představit. Jmenuji se Xaviér Jasmínový sen a jsem pes plemene Jorkšírský teriér. A přesto, že jsem pes, chodím do práce jako vy lidé. Nevěříte? Docházím se svojí paničkou za seniory do  Centra sociální pomoci Vodňany. Nejsem totiž jen tak nějaký pes, jsem pes canisterapeutický. Že nevíte, co to znamená?

Canisterapie je jednou z forem zooterapie, jde o léčebné působení zvířat na fyzické a  psychické zdraví člověka, je jednou z metod psychosociální podpory zdraví lidí všech věkových kategorií. Při své práci využívám příznivého působení sebe samotného na zdraví člověka, protože canisterapie je vhodnou součástí ucelené rehabilitace. Tuto zoorehabilitaci nemůže provádět jen tak nějaký pes, to se musí složit zkoušky. Já jsem je skládal ve Výcvikovém canisterapeutickém sdružení Hafík, o. s., které vzniklo v roce 2001 v Třeboni a od roku 2008 je akreditovaným dobrovolnickým centrem, v úseku dlouhodobé dobrovolnické činnosti.

Takový pes, který by chtěl pracovat jako já, musí nejprve složit vstupní testy a po úspěšném složení těchto testů následuje za několik měsíců výcvik a závěrečné zkoušky. Zkoušky musí složit nejen pes, ale i jeho „člověčí páníček“. Po úspěšném složení zkoušek tvoříme s paničkou tzv. canisetrapeutický tým a můžeme společně docházet za seniory nebo dětmi, no prostě za těmi, kteří si nás přejí. Canisterapeutický pes musí být nekonfliktní, milovat lidi a mít dobrý vztah ke zvířecím kamarádům.

A proč vám toto všechno píšu? Snad proto, že i my psi plemene Jorkšírský teriér, nejsme
jen „načančané“ hračky, ale především milující a oddaní kamarádi všech lidí. Především jsme obrazem svého pána. Všichni psi mohou být při správném vedení nejlepším přítelem člověka se vším, co k tomu patří.

Chcete vědět, proč si mě panička koupila? Přece, abych dělal radost seniorům, aby nějaký canisterapeutický pejsek za nimi pravidelně docházel. Pejsků s výcvikem je málo, tak se rozhodla jednoho si pořídit a vycvičit sama. Řeknu vám, měla to, ale štěstí, že si vybrala právě mě. A já jsem měl štěstí, že mám jí, protože jsem díky ní získal „povolení“, abych mohl pracovat v domově pro seniory právě tady ve Vodňanech.

Připravili: Xaviér a  Eva Remišová, Instruktorka volného času CSP Vodňany

vloženo 20. 10. 2014

Senioři CSP Vodňany byli na olympiádě

„Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se“. Tak tímto heslem se nesly letošní Sportovní hry seniorů konané dne 16. 9. 2014 v Domově pro seniory – Rybniční ve Strakonicích. Těchto her se samozřejmě zúčastnil i seniorský tým CSP Vodňany složený ze 4 seniorů. Po absolvování různých disciplín obsadil krásné 7. místo.

Nejvyšším poděkováním a zároveň milým překvapením bylo právě pro Centrum sociální pomoci Vodňany „Ocenění za nejstaršího účastníka“ těchto her. To získala naše seniorka, paní Marie Honnerová, která letos oslavila 100 let svého života. Při předávání této ceny měla obrovský aplaus a obdiv. Všem zúčastněným se sportovní hry, nazvané „Senioráda 2014“, moc líbili a těšíme se na příští hry v roce 2015.

Za CSP Vodňany sociální pracovnice Mgr. Petra Trnková, DiS.

Obrázek - Senioři CSP Vodňany byli na olympiádě

vloženo 20. 10. 2014

Den otevřených dveří

 Obrázek - Den otevřených dveří

vloženo 12. 9. 2014

Oslava 100. narozenin v CSP Vodňany

Dne 12. 8. jsme měli tu čest uspořádat oslavu 100. narozenin pro paní Marii Honnerovou, která žije v našem Domově pro seniory od května letošního roku. Oslavit takovéto významné životní jubileum je už samo o sobě velkou událostí a důvodem k obrovskému uznání. Paní Honnerová své narozeniny navíc oslavila ve výborné kondici a s typickým vlídným úsměvem na rtech.

Oslavenkyni přišli pogratulovat zástupci města Vodňany v čele se starostou města Ing. Viktorem Blaščákem a zástupkyně z Okresní správy sociálního zabezpečení ze Strakonic, která předala blahopřání od ministryně práce a sociálních věcí Mgr. Michaely Marksové. V dlouhé řadě dalších gratulantů samozřejmě nechyběli ani zaměstnanci CSP Vodňany, početná rodina a přátelé. A věřte nebo ne, mezi nejmladším a nejstarším účastníkem oslavy byl věkový rozdíl celých 99 let a 6 měsíců.

Oslavenkyně obdržela spoustu nádherných květin a dárků. Pan Václav Viktora oslavu zpříjemnil hrou na harmoniku a zahrál, paní Honnerové, několik oblíbených písní. Slavnostně vyzdobená tabule se prohýbala pod dobrým jídlem a pitím. Dorty pro tuto příležitost vyrobila, a jeden z nich dokonce věnovala Kateřina Návarová, z rodinné firmy Čokoláda Navaro. Tímto paní Návarové ještě jednou děkujeme! Po ochutnání dortů jsme totiž zjistily, že tyto dorty nejen krásně vypadají, ale i moc dobře chutnají. Důkazem bylo i to, že ze dvou dortů nezbyl ani kousíček.

Nezbývá než dodat, že oslava trvala do pozdních odpoledních hodin. Užila si ji nejen paní Honnerová, která na ni bude jistě dlouho vzpomínat, ale i všichni přítomní.

Ještě jednou Vám, paní Honnerová, za všechny zaměstnance CSP Vodňany přejeme hlavně pevné zdraví a hodně pohody a optimismu do dalších let.

Za CSP Vodňany sociální pracovnice Mgr. Veronika Bílá

vloženo 12. 9. 2014

Návštěva místopředsedy vlády MVDr. Pavla Bělobrádka, Ph.D.

v našem domově pro seniory Centra sociální pomoci Vodňany
dne 4. září 2014

V poledních hodinách dne 4. 9. 2014 náš domov pro seniory navštívil místopředseda vlády MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D., společně s panem starostou Vodňan Ing. Viktorem Blaščákem a zastupitelem města PhDr. Robertem Hunešem.
V prostorách zahrady domova byl přivítán ředitelkou CSP Vodňany Mgr. Bc. Danielou Davidovou a následně ve společenské místnosti se místopředseda vlády p. Bělobrádek přivítal a pohovořil s našimi seniory. Získal tím tak informace o naší organizaci a životě v ní. Na závěr návštěvy jsme se všichni rozloučili známou písní „Kdyby byl Bavorov…“ a příslibem zlepšování sociální strategie.

Za CSP Vodňany ředitelka Mgr. Bc. Daniela Davidová 

Obrázek - Návštěva místopředsedy vlády MVDr. Pavla Bělobrádka, Ph.D.

foto: Karel Burda

Obrázek - Návštěva místopředsedy vlády MVDr. Pavla Bělobrádka, Ph.D.

Obrázek - Návštěva místopředsedy vlády MVDr. Pavla Bělobrádka, Ph.D.

vloženo 5. 9. 2014

Křest harmoniky

 Křest harmoniky dne 27.10.2014 se náramně vydařil

Obrázek - Křest harmoniky

vloženo 3. 9. 2014

ROTOPEDTOURS A PĚŠKOTOURS 2014

Centrum sociální pomoci se opět přihlásilo do aktivizačního projektu pro seniory ROTOPEDTOURS A PĚŠKOTOURS 2014 od 1. do 31. října 2014. Každý přihlášený účastník si eviduje své výkony v jízdě na rotopedu (na kole, motomedu, šlapátku apod.) nebo v chůzi. 

vloženo 30. 8. 2014

Křest nového akordeonu

Vážení přátelé Centra sociální pomoci Vodňany,
děkujeme Vám za příspěvek určený na nákup akordeonu v rámci projektu „Plníme přání seniorům. Přání seniorů, se díky Vám splnilo, proto Vás srdečně zveme na křest nového akordeonu, který proběhne dne 27. srpna 2014 od 14.30 h ve společenské místnosti domova pro seniory.

Na setkání s Vámi se těšíme. Za CSP Vodňany ředitelka Daniela Davidová.

vloženo 19. 8. 2014

100. narozeniny

Paní Marie Honnerová v domově pro seniory Centra sociální pomoci Vodňany oslavila dne 12. srpna 2014 své 100. narozeniny.
Vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí a životní pohody přejí všichni zaměstnanci CSP Vodňany.

Obrázek - 100. narozeniny

Paní Honnerová na oslavě s prapravnučkou Drahuškou

foto: Karel Burda

vloženo 19. 8. 2014

Život je někdy těžký, ale vždycky krásný

vloženo 18. 8. 2014

Deník Strakonicka

vloženo 18. 8. 2014

POZVÁNKA NA VÝSTAVU výtvarných prací v KD Vodňany

CSP Vodňany zve srdečně všechny občany na výstavu dětských prací, která proběhne v Městském kulturním středisku Vodňany ve dnech 2. září – 30. září 2014. Na výstavě budou k vidění výtvarné práce dětí, které jsme obdrželi v rámci 5. ročníku výtvarné soutěže pro děti „Šťastné stáří očima dětí“, o které jsme vás informovali v minulém čísle. Soutěžních prací se sešlo na stovky, a tak nebylo vůbec jednoduché vybrat 10 nejlepších prací za každou školu, která postoupila do celorepublikové soutěže. Všechna výtvarná díla jsou krásná, a proto jsme se rozhodli se o ně s vámi podělit. Těšíme se na vaši návštěvu!

Za CSP Vodňany Petra Pecková, účetní

vloženo 16. 8. 2014

Šťastné stáří očima dětí

Šťastné stáří očima dětí je název soutěžního projektu pro děti z mateřských škol, žáky základních škol a víceletých gymnázií v  ČR ve věku do 15 let, kterého se zúčastnilo naše CSP Vodňany společně s vodňanskými mateřskými a základními školami. Jeho vyhlašovatelem je Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Radou seniorů ČR a Svazem měst a obcí ČR.

Cílem tohoto projektu je odstraňování stereotypů a předsudků o stáří, a také podporovat seniorský věk jako plnohodnotnou etapu lidského života.

V měsíci květnu Centrum sociální pomoci Vodňany oslovilo děti do věku 15 let k účasti v této soutěži, neboť chceme poznat nejen, jak v současné době děti vnímají starší generaci, ale také podpořit mezigenerační dialog. V našem domově pro seniory, nás pak, pro svou motivaci navštívilo mnoho dětí (v doprovodu paní učitelek), které si u nás společně se seniory „jen tak“ hrály, zpívaly, malovaly… Díky těmto dětem (různých věkových skupin) došlo k obohacení života našich seniorů i dětí, k pozitivnímu dialogu mezi těmito generacemi a předávání životních zkušeností. Následně byla v CSP Vodňany ustanovena porota, která vybírala výtvarné výtvory soutěžících. Porota byla složena z našich seniorů: pí. Soukupová, pí. Ouředníková a p. Bísek, a také z nezávislých porotců: místostarosta Vodňan p. Burda, ředitelka CSP Vodňany pí. Davidová a volnočasový pracovník p. Viktora. Soutěžních prací se sešlo na stovky, a tak volba 10 prací za každou školu nebyla vůbec jednoduchá, všechny byly nádherné, ale pravidla soutěže jsme museli dodržet. O vítězích soutěže však rozhodne další odborná porota, kam byly námi vybrané práce zaslány. V této porotě zasednou zástupci vyhlašovatelů projektu a výtvarníci. Garanci nad soutěží přijal a předsedou odborné poroty bude akademický malíř Kristian Kodet. Porota bude hodnotit především nápad, zpracování a uměleckou úroveň. Vyhlášení výsledků soutěže se uskuteční 7. října 2014 v Praze při příležitosti zahájení Týdne sociálních služeb České republiky.

Součástí této soutěže je také Hlasování veřejnosti. Jejím vítězem se stane autor či autorka soutěžní práce, která získá nejvíce hlasů prostřednictvím hlasování na webových stránkách www.stastne-stari.cz, kde budou všechna díla dětí zveřejněna.

Soutěžní práce, které naší porotou nebyly poslány, budou vystaveny v Městském kulturním středisku Vodňany od 3. září do 1. října 2014. Na tuto výstavu Vás srdečně zveme.
Děkujeme všem dětem za jejich výtvarná díla, která potěšila naše seniory, a paní učitelkám za vstřícnou spolupráci.

Za CSP Vodňany ředitelka CSP Vodňany Mgr. Bc. Daniela Davidová

Obrázek - Šťastné stáří očima dětí

vloženo 12. 7. 2014

Poděkování sponzorům CSP Vodňany

Tak jsem si jednoho krásného dne povídala s jednou paní, které jsem vyprávěla o našem vodňanském CSPéčku. Když jsme se v našem rozhovoru zmiňovala o tom, že máme i sponzory, nevěřila vlastním uším, a pravila: „…no prosím Vás, kdo v dnešní době může sponzorovat důchoďák? Co by z toho ty lidi měli?“ Odvětila jsem: „A co pocit prospěšnosti a užitečnosti?“

Jsem ráda, že naše společnost přeci ještě není tak konzumní, jak si myslela již zmiňovaná paní a převažují v nás, v lidech duchovní hodnoty.

Chtěla bych prostřednictvím tohoto zpravodaje poděkovat za seniory CSP Vodňany našim sponzorům:
pí. Mrvíkové z Vodňan za poskytnutí Betlému s 8 figurkami v celkové hodnotě 1 000,- Kč pro výstavní účely v prostorách užívaných seniory,
pí. Reichlové z Vodňan za peněžitý dar za účelem neurčeným ve výši 1 000,-Kč,
pí. Mrázové z Protivína za peněžitý dar za účelem neurčeným ve výši 2 000,-Kč,
p. Holému z Vodňan, za poskytnutí květin pro aktivizaci smyslů imobilních seniorů,
pí. Hvizdové z Nedachlebic okr. Uherské Hradiště za poskytnutí malé klávesové harmoniky pro kulturní vyžití seniorů,

Program „Plníme přání seniorům“ - přispěvatelé finančních darů a společnost Sodexo Benefity - veřejná sbírka na nákup harmoniky ve výši 26 900,-Kč

Děkujeme Vám, ředitelka CSP Vodňany Mgr. Bc. Daniela Davidová

vloženo 12. 7. 2014

Plníme přání seniorům aneb „Někomu tahle píseň stačí, aby se cítil o něco mladší...”

V květnovém a červnovém Vodňanském zpravodaji jsme Vás informovali o programu „Plníme přání seniorům“, který vyhlásila společnost Sodexo Benefity. Projekt plníme přání seniorům má za cíl plnit přání a sny seniorům, které by jinak nemohly být naplněny. Počet těchto přání seniorů a zařízení, pečující o seniory bylo celkem 413 a 40 z nich bylo vybráno do této veřejné sbírky. Centrum sociální pomoci Vodňany bylo jedním z těch, co s žádostí uspělo.

Co bylo principem tohoto programu? Naši senioři CSP Vodňany si vybrali přání, které je jim blízké, tímto přáním se stala harmonika. Finanční příspěvky na toto přání poslané, pak organizující společnost Sodexo Benefity, v rámci tohoto programu zdvojnásobila.

Pro naše přání se zvedla obrovská vlna solidarity a celých 26 900,-Kč na harmoniku bylo přispěvateli, společně s příspěvky společnosti Sodexo Benefity, vybráno, a to za krátký jeden měsíc!!! Neuvěřitelné se stalo skutkem.

Díky Vám, našim milým přispěvatelům, kterých bylo nespočet, bude v „CSPéčku“, o to víc radosti, s novou harmonikou a s písničkou na rtech, třeba s tou naší oblíbenou: „Někomu tahle píseň stačí, aby se cítil o něco mladší ...”

Vám všem, kteří jste svými finančními příspěvky přispěli na nákup harmoniky, za všechny seniory našeho zařízení děkuji, neboť jste tak obohatili jejich lidský život.

Za CSP Vodňany ředitelka CSP Vodňany Mgr. Bc. Daniela Davidová

vloženo 12. 7. 2014