Aktuality

Spolupráce s Městskou knihovnou ve Vodňanech

Jako organizace se zaměřujeme na navazování partnerství a prohlubování spolupráce s institucemi, které poskytují běžné služby veřejnosti. Snažíme se integrovat uživatele využívajících našich pobytových služeb do různých aktivit a preventivně působit proti jejich izolaci. Podle výzkumů má čtení pozitivní přínos na rozvoj a udržení kognitivních funkcí jako je pozornost, vyjadřovací schopnosti, porozumění řeči a působí jako jedna ze součástí prevence stařecké demence a Alzheimerovy choroby.

Díky ochotě vedení knihovny mohla začít v lednu 2014 Intenzivní spolupráce s Městskou knihovnou ve Vodňanech. Zaměstnanci knihovny přichystají k zapůjčení několik desítek kusů knih rozdílných žánrů, dle zájmu našich čtenářů. Aktivizační pracovnice v Městské knihovně vyzvedne nové knihy a vrátí knihy přečtené.

Jedenkrát v měsíci probíhá tzv. Knihovnické dopoledne. Pro mobilní klienty jsou knihy k zapůjčení připraveny ve společenské místnosti zdejšího domova. Čtenáři mají možnost prohlédnout a prolistovat nabízené knihy a vybrat knihu, která je zaujme.

Ve společenské místnosti je též umístěna jedna z knihoven nacházejících se v CSP Vodňany.
Zapomenuti nezůstávají ani imobilní klienti, kteří mají o četbu zájem, za nimi „přijíždí“ knihy přímo na pokoj. Klienti, kteří mají zájem o knihy, ale jejich zdravotní handicap jim čtení neumožňuje (např. oční vady) se mohou v rámci aktivizace zúčastnit předčítání zapůjčených knih. Mezi uživateli je o knihy zájem.

Zde je jeden z příkladů, že ani ve stáří se člověk nemusí vzdávat všech svých zálib a v rámci možností může prožívat plnohodnotný život.

Připravila Eva Remišová
Instruktorka volného času

Obrázek - Spolupráce s Městskou knihovnou ve Vodňanech

vloženo 12. 2. 2014