Aktuality

100. narozeniny

Paní Marie Honnerová v domově pro seniory Centra sociální pomoci Vodňany oslavila dne 12. srpna 2014 své 100. narozeniny.
Vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí a životní pohody přejí všichni zaměstnanci CSP Vodňany.

Obrázek - 100. narozeniny

Paní Honnerová na oslavě s prapravnučkou Drahuškou

foto: Karel Burda

vloženo 19. 8. 2014

Život je někdy těžký, ale vždycky krásný

vloženo 18. 8. 2014

Deník Strakonicka

vloženo 18. 8. 2014

POZVÁNKA NA VÝSTAVU výtvarných prací v KD Vodňany

CSP Vodňany zve srdečně všechny občany na výstavu dětských prací, která proběhne v Městském kulturním středisku Vodňany ve dnech 2. září – 30. září 2014. Na výstavě budou k vidění výtvarné práce dětí, které jsme obdrželi v rámci 5. ročníku výtvarné soutěže pro děti „Šťastné stáří očima dětí“, o které jsme vás informovali v minulém čísle. Soutěžních prací se sešlo na stovky, a tak nebylo vůbec jednoduché vybrat 10 nejlepších prací za každou školu, která postoupila do celorepublikové soutěže. Všechna výtvarná díla jsou krásná, a proto jsme se rozhodli se o ně s vámi podělit. Těšíme se na vaši návštěvu!

Za CSP Vodňany Petra Pecková, účetní

vloženo 16. 8. 2014

Šťastné stáří očima dětí

Šťastné stáří očima dětí je název soutěžního projektu pro děti z mateřských škol, žáky základních škol a víceletých gymnázií v  ČR ve věku do 15 let, kterého se zúčastnilo naše CSP Vodňany společně s vodňanskými mateřskými a základními školami. Jeho vyhlašovatelem je Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Radou seniorů ČR a Svazem měst a obcí ČR.

Cílem tohoto projektu je odstraňování stereotypů a předsudků o stáří, a také podporovat seniorský věk jako plnohodnotnou etapu lidského života.

V měsíci květnu Centrum sociální pomoci Vodňany oslovilo děti do věku 15 let k účasti v této soutěži, neboť chceme poznat nejen, jak v současné době děti vnímají starší generaci, ale také podpořit mezigenerační dialog. V našem domově pro seniory, nás pak, pro svou motivaci navštívilo mnoho dětí (v doprovodu paní učitelek), které si u nás společně se seniory „jen tak“ hrály, zpívaly, malovaly… Díky těmto dětem (různých věkových skupin) došlo k obohacení života našich seniorů i dětí, k pozitivnímu dialogu mezi těmito generacemi a předávání životních zkušeností. Následně byla v CSP Vodňany ustanovena porota, která vybírala výtvarné výtvory soutěžících. Porota byla složena z našich seniorů: pí. Soukupová, pí. Ouředníková a p. Bísek, a také z nezávislých porotců: místostarosta Vodňan p. Burda, ředitelka CSP Vodňany pí. Davidová a volnočasový pracovník p. Viktora. Soutěžních prací se sešlo na stovky, a tak volba 10 prací za každou školu nebyla vůbec jednoduchá, všechny byly nádherné, ale pravidla soutěže jsme museli dodržet. O vítězích soutěže však rozhodne další odborná porota, kam byly námi vybrané práce zaslány. V této porotě zasednou zástupci vyhlašovatelů projektu a výtvarníci. Garanci nad soutěží přijal a předsedou odborné poroty bude akademický malíř Kristian Kodet. Porota bude hodnotit především nápad, zpracování a uměleckou úroveň. Vyhlášení výsledků soutěže se uskuteční 7. října 2014 v Praze při příležitosti zahájení Týdne sociálních služeb České republiky.

Součástí této soutěže je také Hlasování veřejnosti. Jejím vítězem se stane autor či autorka soutěžní práce, která získá nejvíce hlasů prostřednictvím hlasování na webových stránkách www.stastne-stari.cz, kde budou všechna díla dětí zveřejněna.

Soutěžní práce, které naší porotou nebyly poslány, budou vystaveny v Městském kulturním středisku Vodňany od 3. září do 1. října 2014. Na tuto výstavu Vás srdečně zveme.
Děkujeme všem dětem za jejich výtvarná díla, která potěšila naše seniory, a paní učitelkám za vstřícnou spolupráci.

Za CSP Vodňany ředitelka CSP Vodňany Mgr. Bc. Daniela Davidová

Obrázek - Šťastné stáří očima dětí

vloženo 12. 7. 2014

Poděkování sponzorům CSP Vodňany

Tak jsem si jednoho krásného dne povídala s jednou paní, které jsem vyprávěla o našem vodňanském CSPéčku. Když jsme se v našem rozhovoru zmiňovala o tom, že máme i sponzory, nevěřila vlastním uším, a pravila: „…no prosím Vás, kdo v dnešní době může sponzorovat důchoďák? Co by z toho ty lidi měli?“ Odvětila jsem: „A co pocit prospěšnosti a užitečnosti?“

Jsem ráda, že naše společnost přeci ještě není tak konzumní, jak si myslela již zmiňovaná paní a převažují v nás, v lidech duchovní hodnoty.

Chtěla bych prostřednictvím tohoto zpravodaje poděkovat za seniory CSP Vodňany našim sponzorům:
pí. Mrvíkové z Vodňan za poskytnutí Betlému s 8 figurkami v celkové hodnotě 1 000,- Kč pro výstavní účely v prostorách užívaných seniory,
pí. Reichlové z Vodňan za peněžitý dar za účelem neurčeným ve výši 1 000,-Kč,
pí. Mrázové z Protivína za peněžitý dar za účelem neurčeným ve výši 2 000,-Kč,
p. Holému z Vodňan, za poskytnutí květin pro aktivizaci smyslů imobilních seniorů,
pí. Hvizdové z Nedachlebic okr. Uherské Hradiště za poskytnutí malé klávesové harmoniky pro kulturní vyžití seniorů,

Program „Plníme přání seniorům“ - přispěvatelé finančních darů a společnost Sodexo Benefity - veřejná sbírka na nákup harmoniky ve výši 26 900,-Kč

Děkujeme Vám, ředitelka CSP Vodňany Mgr. Bc. Daniela Davidová

vloženo 12. 7. 2014

Plníme přání seniorům aneb „Někomu tahle píseň stačí, aby se cítil o něco mladší...”

V květnovém a červnovém Vodňanském zpravodaji jsme Vás informovali o programu „Plníme přání seniorům“, který vyhlásila společnost Sodexo Benefity. Projekt plníme přání seniorům má za cíl plnit přání a sny seniorům, které by jinak nemohly být naplněny. Počet těchto přání seniorů a zařízení, pečující o seniory bylo celkem 413 a 40 z nich bylo vybráno do této veřejné sbírky. Centrum sociální pomoci Vodňany bylo jedním z těch, co s žádostí uspělo.

Co bylo principem tohoto programu? Naši senioři CSP Vodňany si vybrali přání, které je jim blízké, tímto přáním se stala harmonika. Finanční příspěvky na toto přání poslané, pak organizující společnost Sodexo Benefity, v rámci tohoto programu zdvojnásobila.

Pro naše přání se zvedla obrovská vlna solidarity a celých 26 900,-Kč na harmoniku bylo přispěvateli, společně s příspěvky společnosti Sodexo Benefity, vybráno, a to za krátký jeden měsíc!!! Neuvěřitelné se stalo skutkem.

Díky Vám, našim milým přispěvatelům, kterých bylo nespočet, bude v „CSPéčku“, o to víc radosti, s novou harmonikou a s písničkou na rtech, třeba s tou naší oblíbenou: „Někomu tahle píseň stačí, aby se cítil o něco mladší ...”

Vám všem, kteří jste svými finančními příspěvky přispěli na nákup harmoniky, za všechny seniory našeho zařízení děkuji, neboť jste tak obohatili jejich lidský život.

Za CSP Vodňany ředitelka CSP Vodňany Mgr. Bc. Daniela Davidová

vloženo 12. 7. 2014

Vodňany mají tři „Dobré duše“

Dne 3. července 2014 se Centrum sociální pomoci Vodňany v kategorii „Instituce“ a její dvě dobrovolnice v kategorii „Jednotlivec“, zúčastnily v klášteře minoritů sv. Jakuba v Praze, slavnostního vyhlašování cen projektu „Dobrá duše“. Do tohoto projektu, který je vyhlašován Ministerstvem práce a sociálních věcí, Asociací poskytovatelů sociálních služeb České republiky a Gerontologickým centrem v Praze a společnosti HARTMANN - RICO a.s., jsme se přihlásily v roce 2013.

Jaké jsou zásady? Kdo se stává „Dobrou duší“? Dobrou duší se stává instituce, která vytváří podmínky pro seniory dobrovolníky z okolí a zapojuje je do života a aktivit zařízení. Dobrou duší se stává jednotlivec senior, který vykonává svoji činnost po dohodě se zařízením z vlastní vůle, bez nároku na finanční odměnu, respektuje všechna pravidla a ustanovení platné v zařízení, ve kterém vykonává svojí činnost. A právě toto vše, společně, má velký přínos pro zkvalitnění života našich klientů. Komise odborníků složená z výše vyjmenovaných institucí hodnotila právě námi vytvářené podmínky, stejně jako jejich inovativnost a dlouhodobost, kreativitu a angažovanost našeho zařízení i dobrovolníků.

Význam našich dobrovolníků? O seniory je dobře postaráno po stránce lékařské a ošetřovatelské, dostávají pravidelnou stravu, ale tato forma sociálního kontaktu našich dobrovolníků, možnost popovídat si, najít si společníka na aktivitu…je nenahraditelná.

Ředitelka Centra sociální pomoci Vodňany Mgr. Bc. Daniela Davidová

Obrázek - Vodňany mají tři „Dobré duše“

zleva: dobrovolnice Květoslava Čížková, ředitelka CSP Vodňany Daniela Davidová, dobrovolnice Marie Polatová, koordinátorka dobrovolníků Petra Trnková. Našim dobrovolnicím za jejich píli věnovanou našim seniorům děkujeme.
foto: jankolar.cz

vloženo 8. 7. 2014

Jak jsme se v CSP Vodňany „nenadřeli“…

Jednoho krásného červnového (velmi horkého) rána se v domově pro seniory objevila parta mladých studentů ze Středního odborného učiliště služeb Vodňany. Toho dne si „strojní mechanici“ této školy „nahrazovali hodiny v posilovně“, neboť nám pomohli s vyklízením půdních a sklepních prostor domova pro seniory.

I když každé takové místo v sobě skýtá určité kouzlo, neboť se zde nachází věci staršího data (to zná každý, kdo je vlastníkem takových prostor), vyklízení materiálu těžšího i lehčího rázu byla pěkná dřina. Přesto probíhalo díky nim rychle a efektivně. Náš cíl zněl jasně: „…dneska se to fakt musí všechno zvládnout!“. Jaké však nastalo překvapení, když byl tento úkol splněn již v poledních hodinách. S heslem mladíků: „Když úklid, tak pořádně!“, vše proběhlo bez problémů.

„Strojníci“, zasluhujete si velké díky za Vaši pomoc, moc jste nám pomohli.

Ředitelka CSP Vodňany Mgr. Bc. Daniela Davidová

vloženo 18. 6. 2014

“Plníme přání seniorům“ v CSP Vodňany

Již jednou jsme vás informovali o projektu „Plníme přání seniorům“, který si klade za cíl plnit přání a sny seniorům, které by jinak nemohly být naplněny. Naše CSP Vodňany se zapojilo do tohoto projektu s přáním získat pro seniory našeho zařízení „AKORDEON“. Jen pro připomenutí, základní pravidla projektu jsou taková, že ke každé připsané částce vloží společnost Sodexo (iniciátor projektu) stejnou částku a příspěvek tím zdvojnásobí. Podrobné informace získají zájemci na internetových stránkách http://www.plnime-prani-seniorum.cz/cs/detail-prani/72-zazpivat-si-s-harmonikou.

Do tohoto projektu se již se svými příspěvky zapojila široká veřejnost, a také zaměstnanci CSP Vodňany. Naši senioři však nechtěli být pozadu a přidali se k nám, přispívají na své přání, každý podle svých možností.

Proto dovolte, abychom vás touto cestou upozornili na blížící se termín ukončení tohoto projektu, který připadne na 30. června 2014, kdy bude uzavřena veřejná sbírka. Budeme rádi, když se k nám přidáte a přispějete na přání našich seniorů.

Za CSP Vodňany Petra Pecková, účetní

vloženo 18. 6. 2014

„BEZPEČÍ SENIORŮ JE NAŠE PRIORITA“

Centrum sociální pomoci pořádalo ve středu 28. května 2014 přednášku zaměřenou na ochranu seniorů před kriminalitou, která se uskutečnila díky velké ochotě Nprap. Edity Žežulkové příslušnice Policie ČR z obvodního oddělení Vodňany, v domě s pečovatelskou službou.

V úvodu byli senioři informováni o činnosti policie, o jejich každodenní práci, ale i zajímavých případech, se kterými se policisté při své práci setkávají. Přednáška byla rozdělena do několika bloků. V první části byli senioři seznámeni s odznakem a průkazem Policie ČR (identifikační číslo, barevné provedení), s různými typy služebních dopravních prostředků a s policejními stejnokroji.

V průběhu setkání si senioři z domu s pečovatelskou službou, ale i z terénu, vyslechli různé informace o možných nebezpečích a způsobech ochrany. Toto téma vyvolalo živou diskuzi o nebezpečí okradení, přepadení, o podvodnících, kteří se pod „chytrou“ záminkou chtějí ke své oběti přiblížit, a posléze se snaží např. o uzavření nevýhodných smluv, či služeb. Senioři vyslechli rady, jak se těmto situacím vyhnout, a možné příklady, jakým způsobem se zachovat. Závěr přednášky byl věnován skutečným případům, které poodhalují šikovné praktiky podvodníků. Senioři projevili veliký zájem o probíraná témata a na přednášející měli spoustu dotazů, na které policistka trpělivě a srozumitelně odpovídala.

To, že setkání policistky se seniory bylo prospěšné pro obě strany, potvrdila i  domluva o další spolupráci. Děkujeme Nprap. Editě Žežulkové za velmi přívětivé, přátelské a poučné odpoledne.

Za seniory z pečovatelské služby děkuje pracovnice v sociálních službách Romana Novotná.

vloženo 18. 6. 2014

Člověk je stále součástí živé přírody aneb zahradní terapie v CSP Vodňany

Lidé v současné společnosti zaměřené na výkon a spěch mají snahu hledat různé alternativy, které umožňují léčbu bez podkladu lékařských preparátů a využívání nemocničních zařízení. Čím dále častěji se můžeme setkávat se staronovým pojmem „Zahradní terapie (horticultural therapy)“. Tato metoda léčby má bohatou historii a můžeme se s ní setkat již ve starověku. Se zlepšením fyzické kondice, stavu mysli i nálady člověka využívané rostliny a rostlinami souvisejí zahradnické práce. Je efektivní a přínosná léčbou pro lidi všech věkových kategorií.

Naši senioři byli dříve více součástí přírody než lidé v současné době. Byli si vědomi toho, že příroda léči. V CSP Vodňany jsme pronikli do této terapie a začali jsme ji využívat v naší organizaci. Cílem této terapie je podpora a udržení aktivit každodenního života s ohledem na biografii člověka. Zajišťuje také sociální integraci a podněty na účasti na společenském životě, udržuje fyzickou a duševní kondici, trénink paměti a možnost smysluplného zaměstnání. V CSP Vodňany jsme vytvořili malé zahrádky (v interiéru společenské místnosti, na chodbách), tak i v exteriéru (ve dvoře organizace). Využíváme vyvýšených záhonů doplněných o kolečka tzv. „Mobilní zahrada“, která umožňuje lidem na invalidních vozících lepší přístup a manipulaci s rostlinami. Pěstujeme zde nejen zeleninu, ale i bylinky. Vše co vypěstujeme, si také sníme. Při aktivizačních programech jsme si např. připravili zeleninové saláty dle receptů seniorů, které jsme ochutnali, a také vzájemně pochválili. Nejen za dobré recepty, ale i za dobrou péči a úrodu. Plánujeme si připravit tvarohovou pomazánku s naší vypěstovanou pažitkou. Připravujeme si i bylinné čaje z naší bylinkové zahrádky. V tzv. „fytoterapii“ (bylinářství) využíváme léčivých síl rostlin.

Celkovým záměrem „Zahradní terapie“ v CSP Vodňany je aktivní zapojení do zahradnických prací nebo i pouhé pasivní vnímání. Vždyť i pasivní vnímání znamená mít radost z pozorování rostoucích rostlin, uklidňuje mysl, snižuje svalové napětí, obnovuje v těle přirozené biorytmy, povzbuzuje imunitní systém a regenerační procesy, zlepšuje emoční i duševní zdraví či fyzickou zdatnost.

Obrázek - Člověk je stále součástí živé přírody aneb zahradní terapie v CSP Vodňany

Bc. Petra Trnková, DiS.
(sociální pracovnice)

vloženo 18. 6. 2014

Deník Strakonicka - 14. 5. 2014 - Město na dlani

vloženo 6. 6. 2014

Výroční zpráva 2013

vloženo 4. 6. 2014

Udělování „ceny Ď“

CSP Vodňany nominovalo pana Martina Hamáčka a paní Anežku Machovou na cenu Ď“. Tito nominovaní jsou pro naši organizaci velkým přínosem, a příkladem toho, že mají pro ostatní srdce na dlani. Na dlouho očekávané udělování „ceny Ď“ v Jihočeském kraji 2014 jsme byli pozváni dne 28. dubna, které se konalo ve městě Tábor, v krásných prostorách táborského divadla.

Jaký význam má „cena Ď“? „Cena Ď“ v krajích ČR jsou novinkou od roku 2011. Není soutěží, ale má být (přes všechna přísná kritéria) vnímána za „ztělesněný symbol poděkování“. Na „cenu Ď“ může své mecenáše a dobrodince nominovat pouze ten, komu je pomáháno.

Anežka Machová podává pomocnou ruku při zajišťování bohoslužeb a styku seniorů s farností Vodňany. Současná seniorská populace prošla náboženskou výukou, a proto veškerá jí poskytovaná pomoc či péče tyto potřeby respektuje. Podchycuje a uspokojuje duchovní potřeby seniorů v našem domově. Pro nás jsou její pravidelné návštěvy podstatné, i co se týká spolupráce a napojení se s ostatními lidmi v okolí domova pro seniory. Vše vykonává zadarmo.

Martin Hamáček pomáhá při zajištění chodu terapeutických a společenských cvičení se seniory. Při organizaci aktivizačních programů je velkým pomocníkem. Rád si se seniory popovídá, vozí je do parku, do cukrárny, do galerie, apod. Je nepostradatelnou „součástí“ nás všech, seniorů i zaměstnanců. Vše vykonává zadarmo.

Pravý dobrodinec nepomáhá pro slávu, ale proto, že to tak cítí. Což u našich dobrodinců, jak vidíme je hlavní myšlenka. Bohužel naši nominovaní „cenu Ď“ nezískali, ale prostřednictvím tohoto společného setkání bylo všem nominovaným a zúčastněným veřejně poděkováno za jejich nezměrné úsilí pomáhat. Cenou pro všechny bylo pozvání do divadla na koncert zpěvačky Lucie Šolarové s hostem panem Michalem Horáčkem.

Významem se nestala pouze myšlenka „poděkování za pomoc“, ale i představení a zviditelnění města Vodňany a jeho příspěvkové organizace CSP Vodňany do podvědomí, a to jak na celokrajné, tak na celostátní úrovni, neboť jsme pozváni na finále „ceny Ď“ konané v Národním divadle.

Za všechny seniory Vám děkujeme, ředitelka CSP Vodňany Daniela Davidová a sociální pracovnice Petra Trnková.

Obrázek - Udělování „ceny Ď“

vloženo 16. 5. 2014

Kvalitní personál v sociálních službách ve Vodňanech

Profesionální personál = Kvalitní služba, to je název projektu, který připravil Svazek obcí Dolního Pootaví. Tento projekt, vznikl za podpory Evropských sociálních fondů, prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Projekt je zaměřen na vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách.

Centrum sociální pomoci Vodňany pod vedením paní ředitelky Mgr. Bc. Daniely Davidové se do tohoto projektu zapojilo a již po několikáté se pracovníci vzdělávali pod vedením zkušených lektorů. Při jednom z kurzů si vyzkoušeli i geronto-oblek, aby se dokázali vcítit do situace nemocného seniora. Všechny kurzy z tohoto projektu určitě pomohou zlepšit profesionalitu personálu a tím i zkvalitnění poskytovaných služeb.

Za Svazek obcí Dolního Pootaví Iva Ondrišová

vloženo 16. 5. 2014

Projekt „Společná setkání v CSP Vodňany“

V rámci tohoto projektu proběhla v naší organizaci dne 15. dubna 2014 první akce pod názvem „Vítání jara“. V rámci této akce vystoupili děti ze ZŠ Alešova Vodňany. Děti pod vedením paní učitelky Mgr. Anny Tíkové si připravili pro naše seniory pásmo básní a písniček s jarní a velikonoční tématikou. Mezi seniory a žákyněmi proběhla živá diskuze o velikonočních zvycích. Společně si zazpívali velikonoční koledy a připomněli si tak, jak se koledovalo dříve a dnes. Přítomní senioři si vykoledovali malované kraslice a zajíčky a žákyně na oplátku něco sladkého. Žákyně sklidily svým temperamentním vystoupením u seniorů velký úspěch, který byl odměněn potleskem.

Obrázek - Projekt „Společná setkání v CSP Vodňany“

Dalšími akcemi, které se budou konat v rámci tohoto projektu jsou akce „V CSP to žije“ a „Vítání léta“. Akce „V CSP to žije“ je plánována na květen a vystoupí na ní děti z MŠ Smetanova Vodňany. Na akci s názvem „Vítání léta“, která proběhne v letních měsících, se bude konat grilování za doprovodu hudebního vystoupení.

Všechny akce jsou určeny seniorům a osobám se zdravotním postižením z Vodňan a okolí. Bližší informace o jednotlivých akcích budou průběžně zveřejňovány na plakátech.

Petra Pecková, realizátorka projektu

Projekt je realizován s finanční podporou Jihočeského kraje. 

vloženo 16. 5. 2014

Projekt „Pálení čarodějnic v CSP Vodňany“

V Centru sociální pomoci proběhla ve středu 30. dubna 2014 v 15.00 h tradiční akce s názvem „PÁLENÍ ČARODĚJNIC v CSP Vodňany“.

Celý den jsme s napětím očekávali, zda nám slunečné počasí vydrží do odpoledních hodin. Nakonec se na nás sluníčko smálo po celé odpoledne, a proto se akce uskutečnila v plné parádě dle plánu ve dvoře našeho domova pro seniory. Naši senioři zasadili do květináčů čerstvé vrbové proutky, které dle tradice mají odehnat zlé duchy a tím i čarodějnice. Akce byla zahájena hudebním vystoupením vodňanských harmonikářů p. Nečasem a p. Hrdličkou, kteří zahráli k dobré náladě všem účastníkům. Po celou dobu akce senioři zavzpomínali na stavění májky a májové veselice, které probíhali v jejich rodištích. V rámci akce byly pro všechny účastníky zajištěny opečené špekáčky a dobré pití. Panovala dobrá nálada, díky které senioři vydrželi až do pozdních odpoledních hodin. Příjemně stráveným odpolednem jsme přivítali máj – lásky čas.

připravil Václav Viktora – pracovník v sociálních službách, realizátor akce

Obrázek - Projekt „Pálení čarodějnic v CSP Vodňany“

 Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova a MAS Vodňanská ryba.

Obrázek - Projekt „Pálení čarodějnic v CSP Vodňany“

vloženo 16. 5. 2014

“Plníme přání seniorům“ v CSP Vodňany

Naše organizace se zapojila do projektu „Plníme přání seniorům“, vyhlašovaného společností Sodexo Pass ČR. Do konce února 2014 mohli senioři nebo zařízení, pečující o seniory, posílat své přihlášky, které byly přezkoumány hodnotící komisí, a ze všech došlých přihlášek bylo vybráno 40 přání. Mezi přáními v naší kategorii bylo vybráno i naše přání v tomto znění:

Akordeon. To je náš sen. Nejen, že spojuje seniory a zaměstnance v našem domově, společné zpívání v doprovodu akordeonu je šťastnou chvílí a pohlazením. Nejoblíbenější píseň ? \"Někomu tahle píseň stačí, aby se cítil o něco mladší...\" To je i naším nepsaným heslem.

Na všechna vybraná přání je v období 15. 4. do 30. 6. 2014 vyhlášena veřejná sbírka. Přidejte se k nám a podpořte seniory žijící v domově pro seniory ve Vodňanech. Vyberte si naše přání a přispějte na něj libovolnou částku. Sodexo ke každému vkladu automaticky vloží stejnou částku a příspěvek tak bude dvojnásobný! Podrobné informace získají zájemci na internetových stránkách www.plnime-prani-seniorum.cz.

Obrázek - “Plníme přání seniorům“ v CSP Vodňany

Za všechny seniory všem případným dárcům děkují seniorky domova pro seniory ve Vodňanech.

vloženo 16. 4. 2014

Centrum sociální pomoci Vodňany udělovalo dobrovolníkům „Ocenění Jacoba Jacebela“

Ve Vodňanech byl špitál u starého hřbitovního kostela sv. Jana Křtitele, bohužel o jeho začátcích nemáme zpráv. Nejstarší záznam je z roku 1414 v odkazu, který učinil ve prospěch měšťan Jacobus Jacebel, který odkázal pro špitál dvůr se zahradami mezi dvory. Našemu dobrodinci děkujeme za to, že tu stojí náš domov pro seniory, který byl v průběhu staletí několikráte přestavěn. Byl vlastně takovým „prapředkem“ našich dobrovolníků, který jako ti současní dobrovolníci přinášel svými činy nemocným a starým lidem „srdce na dlani“. Ocenění dobrovolníků proto nese jeho jméno.

Dne 27. března 2014 se z rukou pí. ředitelky CSP Vodňany Daniely Davidové předávala „Ocenění Jacoba Jacebela“, která jsou cenou pro obyčejné lidi, kteří pro nás dělají neobyčejné věci. Cílem této akce bylo poděkování za jejich dobrovolnickou činnost a prakticky tím podpořit i dobrovolnické aktivity. Ten den mohli senioři domova ve skutečnosti, vidět naše dobrovolníky pěkně pohromadě. Sváteční odpoledne nám také umocnila nádherná hudba Klarinetového souboru z Prachatic. Protože spolupracujeme i s Dobrovolnickým centrem ADRA z Č. Budějovic, byla také pozvána vedoucí této organizace, pí. Bc. Jitka Chánová, která za svoji organizaci předávala trička s logem organizace. S touto organizací spolupracujeme teprve od 1. 1. 2013, a od tohoto dne se nám povedlo rozšířit množství dobrovolníků na úžasný počet osmi dobrovolníků. Celým odpolednem provázela koordinátorka dobrovolníků paní Bc. Petra Trnková, DiS.

Sváteční nádech této akce, předaná Ocenění Jacoba Jacebela společně s dárky v podobě hrnečku s logem města Vodňan a propagačního poznámkového bloku přivedla nejednoho dobrovolníka, ale i seniora až k slzám štěstí a pocitu překvapení, ale i naplnění z dobře vykonaného díla.

Za CSP Vodňany ředitelka Mgr. Bc. Daniela Davidová

Obrázek - Centrum sociální pomoci Vodňany udělovalo dobrovolníkům „Ocenění Jacoba Jacebela“  

Horní řada zleva (zúčastnění dobrovolníci): Monika Sajtlová, Ing. Marie Jůnová, já (Davidová), Květoslava čížková, pí. Chánová z ADRA, Martin Hamáček, a koordinátorka Petra Trnková
Dolní řada: Klarinetový kvartet Prachatice

vloženo 9. 4. 2014