Dopisy 2018

Kniha přání a stížností - 1. 12. 2018

Pochvala kuchařkám za dobrý oběd a krásnou úpravu podávaného jídla.

Uživatelé NB!!

 

25.11.2018

Velké poděkování za kreativitu a vynikající chuť nedělního oběda (hamburská kýta, knedlík).

Za spokojené seniory SB 1. patro.

 

Poděkování v knize přání a stížností 23. 10. 2018

Děkujeme kolektivu kuchařek pod vedením pí. Soukupové za dnešní vynikající oběd (žampionová polévka, smažený květák, brambor, T.D ), i další dny oceňujem.

Za seniory CSP p. Hrubý, p. Božík, p. Hadrava

 

17. 9. 2018

Vřelé díky všem zaměstnancům zdejšího domova za vzornou péči o našeho strýce ing. Josefa Píchu Csc., po celou dobu pobytu.

Za celou rodinu děkuje Hana Ládová

 

Dopis 25. 7. 2018

Vážená paní ředitelko,

Chtěl bych Vám touto cestou poděkovat jménem naší rodiny za vysokou kvalitu pečovatelských služeb, které využíváme pro naši maminku Věru Dubskou. Zejména si ceníme možnosti zajištění pečovatelské služby v době, kdy ji sami nemůžeme v plném rozsahu zajistit. Jmenovitě bychom chtěli poděkovat paní Kamile Macháčkové a dalším pověřeným pracovnicím. Velkou pomocí je například doprovod při zajištění nákupu, či drobné činnosti v domácnosti. Dále bychom chtěli poděkovat za možnost zajištění obědů a jejich rozvoz až do místa bydliště.

Ing. Karel Dubský

 

Email - 28. 8. 2018

Vážená paní ředitelko,
děkuji Vám za projevenou soustrast k úmrtí mého otce, pana Karla Kříhy.

Zároveň bych chtěl Vám a všem zaměstnancům Centra sociální pomoci ve Vodňanech poděkovat za lidský a doslova domácký přístup ke klientům i jejich blízkým.

Přestože můj otec nebyl ve vašem domově ani celý měsíc, jsem šťasten, že poslední chvíle svého života mohl strávit v tak úžasném prostředí. Ještě jednou děkuji.

Karel Kříha

 

Kniha přání a stížností - 7. 6. 2018

Děkuji celému kolektivu za vzornou péči a ochotu a přeji všem hodně a hodně zdraví v jejich namáhavé práci.

Moc děkuje seniorka Věra Kovaříková

 

Kniha přání a stížností - 8. 5. 2018

Moc děkujeme za milý přístup a vzornou péči o naši maminku pí. Hrdličkovou.

Za celou rodinu děkuji Kurfiřtová dcera

 

Únor 2018

Chtěli bychom tímto moc poděkovat kolektivu kuchařek za skvělá a chutná jídla, ale i za to, že se nebojí zařadit do jídelníčku také jídla neobvyklá, na která nejsme my senioři, zvyklí – viz. Marocké kuře s citronovým kuskusem. Úžasné! Moc jsme si pochutnali!

Děkujeme a přejeme jen samé uspokojené chuťové pohárky!

Jan Šustr s manželkou

 

Únor 2018

Milé holčičky z terénu,

Nevím, jak bych vám mohl poděkovat za práci, kterou děláte pro nás, leckdy nerudné dědky a babky.

Určitě nejsem sám, kdo netrpělivě vyhlíží pečovatelku s obědem – vždyť to je někdy jediný člověk se kterým promluvíme slovíčko za celý den. A když přijede usměvavá holčička, to je potom rozzářený celý den. Mohla by jen hodit kastrůlky na okně a …. „tady to máš dědku, najez se“…. a mazat pryč. Ale když ztratí pár slov, to je člověku hned milo, že někoho zajímá a má o něj i starost.

Jak jsem výše řekl, nevím, jak bych vám mohl poděkovat, protože sám mnoho nemám, ale jsem pořád nadšeným radistou, tak vám alespoň, jako výraz díků, posílám radiotelekomunikační kartičky, které byly až v Japonsku!

Přeji vám mnoho zdaru ve vaší nelehké práci, děkuji vám za vše, co pro nás staré, nemocné a nemohoucí děláte. Díky i paní ředitelce, která umí tu správnou partu dát dohromady, a vůbec vám všem, co se o nás staráte.

Jaroslav Muchl, Pražák

 

dopis 10. 1. 2018

Obrázek - Dopisy 2018